Category: Analiza vremena

Razmere v mraziscih, 1. marec – 15. april 2022

Prva polovica meteorološke pomladi je bila suha in soncna, takšno vreme pa obicajno spremljajo pogosta in izrazita jezera hladnega zraka v mraziscih. Izrazita sušnost zraka in tal je prinesla svojevrsten temperaturni ekstrem.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura zraka v merilnem obdobju, -15,6 °C, izmerjena 12. marca. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo takrat -6,9 °C. Izmerjene vrednosti temperature na obeh lokacijah so podobne ali celo nižje od tistih v drugi polovici meteorološke zime. V obravnavanem obdobju so bile temperature v 16. dneh nižje od -10 °C, a temperatura je dosegla -15 °C le še 13. marca. Omembe vredno je tudi jutro 10. aprila z minimalno temperaturo -12,9 °C. Najvišja temperatura 23,6 °C je bila v Dolinci izmerjena 14. aprila. Tega dne je bilo na vremenski postaji Zaplana 23,2 °C.

V noci na 25. marec je bila v Dolinci zabeležena najvecja ohladitev doslej, saj se je temperatura spustila za kar 31,3 °C, z dnevnih 22,2 °C na jutranjih -9,1 °C. Ohladitev je posledica izrazite sušnosti zraka in tal ter odsotnosti zelene (olistane) vegetacije, zaradi cesar je bila v zraku zelo majhna kolicina vodne pare, ki kot najpomembnejši toplogredni plin zavira nocno izgubljanje toplote iz tal nazaj v vesolje. Dvig temperature zraka od jutra do popoldneva je bil še nekoliko vecji.

 

Temperatura zraka v mraziscu Dolinca v prvi polovici meteorološke pomladi.

 

Razmere v mraziscih, 16. januar – 28. februar 2022

Mrazisca na Zaplani so bila prekrita s snegom vecji del druge polovice meteorološke zime, toda že konec januarja in ves februar so bila prisojna pobocja že kopna, kar je omejevalni dejavnik pri doseganju zelo nizkih temperatur zraka. Ker so bile noci pogosto jasne, so bile temperature pod -10 °C sicer dokaj pogoste.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, -16,1 °C, izmerjena 19. januarja. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo takrat -6,8 °C. Temperatura je padla globoko pod ledisce še 16. januarja (-15,3 °C) in 21. januarja zvecer (-14,8 °C). Še zadnji dan obdobja 28. februarja je bilo -10,4 °C. Pod -10 °C se je ohladilo v 17. dneh. Najvišja temperatura 14,4 °C je bila v Dolinci izmerjena 23. februarja. Tega dne je bilo na vremenski postaji Zaplana 13,8 °C.

Nepopolna zasneženost mrazisc se je poznala zlasti v višjih vrednostih minimalne temperature zraka v sosednjem mraziscu Dvojcek, ki je bilo v vseh primerih nocnega ohlajanja toplejše od Dolince. Najnižja temperatura, -12,2 °C, je bila v tem mraziscu izmerjena 19. januarja.

 

Temperatura zraka v mraziscu Dolinca v drugi polovici meteorološke zime.

 

Vreme v mraziscih, 1. december 2021 – 15. januar 2022

Mrazisca na Zaplani so bila prekrita s snegom vecji del prve polovice meteorološke zime, v bolj zaprtih gozdnatih mraziscih pa se je sneg obdržal tudi ob odjugi v prvih dneh novega leta. Ker so bile noci vsaj deloma jasne, so bile vrednosti temperature zraka pod -10 °C dokaj pogoste. V veliko primerih je bila najnižja temperatura dosežena že v vecernih urah in ne šele zjutraj, kar je odraz pogostih vdorov zahodnega vetra ali nastanka megle.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, -20,7 °C, izmerjena 8. januarja zvecer. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo takrat -8,6 °C. Mrzlo je bilo še 13. januarja (-19,6 °C), 7. januarja zvecer (-19,3 °C), 16. decembra (-16,3 °C) in 21. decembra (-16,2 °C). Pod -10 °C se je ohladilo v desetih dneh. Najvišja temperatura 13,5 °C je bila v Dolinci ob jugozahodniku izmerjena 2. januarja, tega dne je bilo na vremenski postaji Zaplana 15,0 °C. Ob nizkem stanju zimskega Sonca je zatišno mrazisce Dolinca pogosto hladnejše od okolice tudi podnevi, v primeru, da se ogreje, pa otoplitev navadno traja krajši cas. Vse to prispeva k daljšemu zadrževanju snežne odeje v mraziscu.

Sosednje mrazisce Dvojcek je bilo v dolocenih dneh bolj mrzlo od Dolince vse dokler je mrazisce v celoti pokrivala debelejša snežna odeja, denimo v prvi polovici decembra in tik po sneženju 7. januarja. Bolj kot je snežna odeja kopnela, bolj je Dvojcek po minimalni temperaturni zraka zaostajal za Dolinco. V obdobju, ko so bili prisojni deli mrazisc kopni, je bilo v Dvojcku tudi v primeru nemotenega nocnega ohlajanja za vec stopinj topleje kot v Dolinci.

 

Temperatura zraka v mraziscu Dolinca v prvi polovici meteorološke zime.

 

Podatki iz mrazisc, 16. oktober – 30. november 2021

Ob koncu letošnje druge polovice meteorološke jeseni je prišlo do jasne noci s prisotno snežno odejo, pri cemer ne preseneca, da je bila ob tem izmerjena dalec najnižja temperatura v zadnjem obdobju.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, -19,1 °C, izmerjena 30. novembra. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo -7,0 °C. Tako nizka temperatura zraka je posledica snežne odeje, ki je Zaplano prekrila v noci pred tem. Izmerjena temperaturna vrednost v Dolinci je za november druga najnižja izmerjena, bolj mrzlo je bilo z -19,4 °C samo še 28. novembra 2008. Preostali temperaturni minimumi so bili ob odsotnosti snega seveda precej višji, toda nekateri še vedno omembe vredni. Tako je bilo mrzlo še 24. in 25. novembra z -10,1 oz. -10,4 °C. Najvišja temperatura 15,9 °C je bila v Dolinci ob jugozahodniku izmerjena 19. oktobra, tega dne je bilo na vremenski postaji Zaplana 15,6 °C.

Nov novembrski temperaturni rekord je bil na Zaplani vendarle izmerjen, saj je bilo v sosednjem mraziscu Dvojcek -19,7 °C. Najnižja vrednost je bila izmerjena štiri ure pred tisto v Dolinci in eno uro pred polnocjo, ko so se pojavile motnje v nocnem ohlajanju zaradi vetra in preprecile -20 °C. V vecernih urah so bile vremenske razmere zelo ugodne za ohlajanje v mraziscih, ki so se bistveno bolj ohladila od njihove višje okolice. Tako je bila med vremensko postajo Zaplana in mraziscem Dvojcek, med njima je 13 metrov višinske razlike in 200 m horizontalne razdalje, izmerjena temperaturna razlika 16 °C. Podobno velika razlika je bila izmerjena tudi ponoci 22. februarja 2012.

 

Temperatura zraka v mraziscu Dolinca tekom druge polovice meteorološke jeseni.

 

Razmere v mraziscih, 1. september – 15. oktober 2021

V prvi polovici letošnje meteorološke jeseni se je temperatura zraka v mraziscih Zaplane pod ledisce prvic spustila 9. septembra. Do konca meseca je sledilo obdobje višjih jutranjih temperatur, nato pa je bil za prvo polovico oktobra zabeležen nekoliko bolj izrazit mraz. Po 11. oktobru so jutranje negativne vrednosti temperature postale vsakodnevne.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, -7,4 °C, izmerjena 14. oktobra. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -1,6 °C. Izmerjena temperaturna vrednost v Dolinci je ena od najnižjih izmerjenih za prvo polovico meseca oktobra, podobne ali še nižje vrednosti temperature so bile v preteklosti navadno izmerjene šele ob koncu oktobra. Rekordna oktobrska temperatura je sicer veliko nižja, -20,6 °C, a je bila izmerjena ob prisotnosti snežne odeje leta 2003. Najvišja temperatura 28,5 °C je bila v Dolinci ob jugozahodniku izmerjena 14. septembra, tega dne je bilo na vremenski postaji nad mraziscem 27,7 °C.

12. oktobra je bil po nekajmesecni prekinitvi spet postavljen termometer v sosednjem mraziscu Dvojcek, ki se zdi lokacija z najhujšim zimskim jutranjim mrazom na obmocju Zaplane in verjetno še nekoliko širše. Poleg prenove vremenske postaje Zaplana je prišlo tudi do modernizacije meritev v obeh zgoraj opisanih mraziscih, s cimer so podatki v realnem casu dostopni na spletni strani Podnebje Zaplane.

 

Razmere v mraziscih, 16. julij – 31. avgust 2021

V drugi polovici letošnjega meteorološkega poletja so bile padavine pogostejše kot v prvi, dež je bil redni spremljevalec ohladitev in vlažna jutra mraziscem niso prinesla pretiranega mraza. Poletje je bilo peto po vrsti, ko v mraziscu Dolinca ni bila izmerjena negativna temperatura zraka, kar je velik odklon od razmer v preteklosti.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, 1,0 °C, izmerjena 26. avgusta. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne 6,7 °C. Najvišja temperatura 33,6 °C je bila v Dolinci izmerjena 14. avgusta. Veckrat je bilo pod 5 °C, zlasti v drugi polovici avgusta pa se je temperatura približala tudi lediscu.

Toda pod 0 °C se temperatura v meteorološkem poletju 2021 ni spustila, s cimer se nadaljuje že petletni niz brez negativne poletne temperature. Vzrokov je vec, od mocnejših junijskih prodorov hladnega zraka v prvih letih meritev, pa do serije sušnih poletij (predvsem 2011-2013), ko se je v mraziscih kljub morebiti nekoliko toplejši zracni masi zaradi suhega ozracja, tal in vegetacije vendarle ohladilo pod 0 °C. V zadnjih poletjih se to ne zgodi kljub obcasnim izrazitejšim prodorom hladnega zraka, saj te vedno spremljajo padavine. Ob vecji namocenosti nastaja megla, ki zavira nocno ohlajanje ozracja. Poleg tega je bila v zadnjih dveh letih negativna temperatura izmerjena 31. maja, le en dan pred pricetkom meteorološkega poletja.

 

Število dni z minimalno temperaturo pod 0 °C v obdobju junij-avgust.

 

Razmere v mraziscih, 16. april – 31. maj 2021

Druga polovica letošnje meteorološke pomladi je bila hladna in jutranji mraz se je v mraziscih zavlekel vse do zacetka meteorološkega poletja. Kljub temu ni bilo izmerjenih izjemnih temperaturnih vrednosti za ta del leta. Ob koncu maja so bile skupaj s prenovo vremenske postaje Zaplana tudi v mraziscih in na višinski lokaciji Ulovka vzpostavljene meritve temperature zraka, ki bodo sproti dostopne na spletu.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 16. aprila ponoci, -7,0 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -2,8 °C. V mraziscu se je obcutneje ohladilo še 4. maja (-3,0 °C). V maju se je pod 0 °C ohladilo štirikrat, podobno kot že v lanskem letu tudi zadnji dan meteorološke pomladi, saj je bilo 31. maja -1,6 °C. Zaradi hladnega konca meteorološke pomladi je bila najvišja temperatura 23,3 °C izmerjena relativno zgodaj, 11. maja.

V sosednjem mraziscu Dvojcek je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju -6,4 °C prav tako izmerjena 16. aprila. Vsaj do košnje trave v Dvojcku so bili jutranji temperaturni minimumi v obeh mraziscih podobni, toda v Dvojcku vedno nekoliko višji. Dvojcek je razen v primerih, ko tla prekriva snežna odeja, vedno toplejši od Dolince. Zakaj je tako, bodo morda razkrile obcasne meritve temperature tal v izbrani globini 5 cm. Te že sedaj razkrivajo, da so tla v Dolinci tudi do 5 °C hladnejša kot v Dvojcku in tudi sicer v bližnji okolici. Na drugi strani zimske meritve kažejo, da so nocne ohladitve v Dvojcku zaradi vecje odprtosti kotanje izrazitejše kot v Dolinci, le da toplejša tla nocno ohlajanje omejujejo. Sneg pozimi deluje kot izolacija pred toplejšimi tlemi in mrazisce Dvojcek je ob primernih vremenskih pogojih tudi za 2 °C bolj mrzlo od Dolince. Meritve bodo pokazale tudi na vpliv košnje trave na razlike v temperaturi tal in zraka 2 m nad njimi v intenzivno košenem Dvojcku in na obmocju nepokošenih travnikov v Dolinci.

 

Razmere v mraziščih, 16. januar – 28. februar 2021

Drugo polovico meteorološke zime sta zaznamovali dve obdobji z zimskim vremenom, vendar v mraziščih Zaplane zaradi odsotnosti snega ali debelejše snežne odeje v obeh primerih ni bilo večjega mraza. Ob koncu februarja so bile izmerjene velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 16. januarja, -18,9 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -10,9 °C. V mrazišču se je občutneje pod -10 °C ohladilo še 26. januarja (-14,4 °C) in 15. februarja (-15,1 °C). Snežna odeja je bila kratkotrajna in je pogosto pokrivala le senčne dele mrazišč. Nočno ohlajanje v mraziščih Zaplane torej ni bilo tako izrazito, kot je to običajno v primeru jasnih noči in zasneženih tal. V rekordno toplih februarskih dneh so bile velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo. Tako se je v Dolinci 26. februarja po dnevnih 20,0 °C ohladilo do -5,4 °C.

Sosednje mrazišče Dvojček je ob prisotnosti snežne odeje pogosto bolj mrzlo od Dolince. To se je pokazalo tudi tokrat, saj je bilo ob tanki snežni odeji 26. januarja v mrazišču Dvojček z -16,4 °C za 2 °C bolj mrzlo kot v Dolinci. 24. januarja zvečer je bila med mraziščema še nekoliko večja temperaturna razlika, proti koncu merilnega obdobja v februarju pa je bila zaradi pomanjkanja snega Dolinca že hladnejša od Dvojčka.

 

Razmere v mraziščih, 1. december 2020 – 15. januar 2021

Večji del prve polovice letošnje meteorološke zime je zaznamovalo oblačno in megleno vreme, ob katerem bi lahko vremenske postaje v mraziščih Zaplane brez večje izgube podatkov tudi ugasnili. Temperatura zraka v mraziščih je bila namreč  zelo podobna temperaturi v njihovi neposredni okolici. Mrazišča so postala aktualna šele proti sredini januarja, ko se je razjasnilo in je tla prekril sneg.

Takrat je bila v mrazišču Dolinca izmerjena najnižja temperatura v merilnem obdobju, saj je bilo 12. januarja -20,6 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -11,0 °C. To je bila v mraziščih Zaplane prva izmerjena vrednost pod -20 °C po 26. januarju 2019. V mrazišču se je močno ohladilo še 13. januarja zvečer (-15,5 °C) in 15. januarja zjutraj (-19,4 °C). Snežna odeja je bila dovolj debela le v prvi mrzli noči 12. januarja, v nadaljevanju mrzlega obdobja je sneg na prisojnih pobočjih že deloma skopnel in nočno ohlajanje v mraziščih Zaplane ni bilo tako izrazito, kot je to običajno za vremensko situacijo z jasnimi nočmi in zasneženimi tlemi. Razlika v temperaturi med mraziščem in zgornjo vremensko postajo Zaplana je znašala slabih 10 °C, običajno je razlika za dobre 3 °C večja. Predvidoma je na slabše ohlajanje vplivalo tudi skromno zasneženo Logaško polje, po katerem se ravnajo tudi nočne temperature na Spodnji Zaplani.

Sosednje mrazišče Dvojček je ob prisotnosti snežne odeje pogosto bolj mrzlo od Dolince, vendar je bila v tem mrazišču tokrat viÅ¡ja temperatura. Ne le zaradi nočnega vetra, temveč predvidoma tudi zaradi skromne snežne odeje. Tanka in dobro predelana snežna odeja je nudila izjemne pogoje za zimske Å¡portne aktivnosti na prostem, kakrÅ¡nim nismo bili priča že več let. Sneg kot naravna izolacija pred toplimi tlemi je bila tako v Dvojčku dodatno “predrta” zaradi Å¡tevilnih sankačev.

 

Potek temperature zraka v noči na 12. januar 2021.

 

Razmere v mraziščih, 16. oktober – 30. november 2020

V drugi polovici letošnje meteorološke jeseni so bile vrednosti temperature zraka v mraziščih Zaplane precej nižje kot v prvi polovici. Če se je v prvi polovici pa vse do prvih dni novembra kljub pogostim jasnim nočem komaj kdaj ohladilo pod ničlo, je bilo v nadaljevanju brez prisotnosti snežne odeje izmerjeno tudi pod -10 °C.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 22. novembra zjutraj, -10,9 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo v omenjenem jutru -5,4 °C. V mrazišču se je močno ohladilo še v noči na 25. in 26. november (-10,5 °C in -9,4 °C). Izmerjene vrednosti so daleč od izjemnih, saj sta tako oktobrski kot novembrski ekstrem pri okoli -20 °C (izmerjena sicer ob prisotnosti snežne odeje). Maksimalna temperatura 17,8 °C je bila, tako v Dolinci kot na vremenski postaji Zaplana ob jugozahodniku izmerjena 31. oktobra. Pred začetkom meteorološke zime so bile ponovno vzpostavljene meritve temperature v Dolinci bližnjem mrazišču Dvojček.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy