Category: Analiza vremena

Razmere v mraziscih, 16. julij – 31. avgust 2021

V drugi polovici letošnjega meteorološkega poletja so bile padavine pogostejše kot v prvi, dež je bil redni spremljevalec ohladitev in vlažna jutra mraziscem niso prinesla pretiranega mraza. Poletje je bilo peto po vrsti, ko v mraziscu Dolinca ni bila izmerjena negativna temperatura zraka, kar je velik odklon od razmer v preteklosti.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, 1,0 °C, izmerjena 26. avgusta. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne 6,7 °C. Najvišja temperatura 33,6 °C je bila v Dolinci izmerjena 14. avgusta. Veckrat je bilo pod 5 °C, zlasti v drugi polovici avgusta pa se je temperatura približala tudi lediscu.

Toda pod 0 °C se temperatura v meteorološkem poletju 2021 ni spustila, s cimer se nadaljuje že petletni niz brez negativne poletne temperature. Vzrokov je vec, od mocnejših junijskih prodorov hladnega zraka v prvih letih meritev, pa do serije sušnih poletij (predvsem 2011-2013), ko se je v mraziscih kljub morebiti nekoliko toplejši zracni masi zaradi suhega ozracja, tal in vegetacije vendarle ohladilo pod 0 °C. V zadnjih poletjih se to ne zgodi kljub obcasnim izrazitejšim prodorom hladnega zraka, saj te vedno spremljajo padavine. Ob vecji namocenosti nastaja megla, ki zavira nocno ohlajanje ozracja. Poleg tega je bila v zadnjih dveh letih negativna temperatura izmerjena 31. maja, le en dan pred pricetkom meteorološkega poletja.

 

Število dni z minimalno temperaturo pod 0 °C v obdobju junij-avgust.

 

Razmere v mraziscih, 16. april – 31. maj 2021

Druga polovica letošnje meteorološke pomladi je bila hladna in jutranji mraz se je v mraziscih zavlekel vse do zacetka meteorološkega poletja. Kljub temu ni bilo izmerjenih izjemnih temperaturnih vrednosti za ta del leta. Ob koncu maja so bile skupaj s prenovo vremenske postaje Zaplana tudi v mraziscih in na višinski lokaciji Ulovka vzpostavljene meritve temperature zraka, ki bodo sproti dostopne na spletu.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 16. aprila ponoci, -7,0 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -2,8 °C. V mraziscu se je obcutneje ohladilo še 4. maja (-3,0 °C). V maju se je pod 0 °C ohladilo štirikrat, podobno kot že v lanskem letu tudi zadnji dan meteorološke pomladi, saj je bilo 31. maja -1,6 °C. Zaradi hladnega konca meteorološke pomladi je bila najvišja temperatura 23,3 °C izmerjena relativno zgodaj, 11. maja.

V sosednjem mraziscu Dvojcek je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju -6,4 °C prav tako izmerjena 16. aprila. Vsaj do košnje trave v Dvojcku so bili jutranji temperaturni minimumi v obeh mraziscih podobni, toda v Dvojcku vedno nekoliko višji. Dvojcek je razen v primerih, ko tla prekriva snežna odeja, vedno toplejši od Dolince. Zakaj je tako, bodo morda razkrile obcasne meritve temperature tal v izbrani globini 5 cm. Te že sedaj razkrivajo, da so tla v Dolinci tudi do 5 °C hladnejša kot v Dvojcku in tudi sicer v bližnji okolici. Na drugi strani zimske meritve kažejo, da so nocne ohladitve v Dvojcku zaradi vecje odprtosti kotanje izrazitejše kot v Dolinci, le da toplejša tla nocno ohlajanje omejujejo. Sneg pozimi deluje kot izolacija pred toplejšimi tlemi in mrazisce Dvojcek je ob primernih vremenskih pogojih tudi za 2 °C bolj mrzlo od Dolince. Meritve bodo pokazale tudi na vpliv košnje trave na razlike v temperaturi tal in zraka 2 m nad njimi v intenzivno košenem Dvojcku in na obmocju nepokošenih travnikov v Dolinci.

 

Razmere v mraziščih, 16. januar – 28. februar 2021

Drugo polovico meteorološke zime sta zaznamovali dve obdobji z zimskim vremenom, vendar v mraziščih Zaplane zaradi odsotnosti snega ali debelejše snežne odeje v obeh primerih ni bilo večjega mraza. Ob koncu februarja so bile izmerjene velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 16. januarja, -18,9 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -10,9 °C. V mrazišču se je občutneje pod -10 °C ohladilo še 26. januarja (-14,4 °C) in 15. februarja (-15,1 °C). Snežna odeja je bila kratkotrajna in je pogosto pokrivala le senčne dele mrazišč. Nočno ohlajanje v mraziščih Zaplane torej ni bilo tako izrazito, kot je to običajno v primeru jasnih noči in zasneženih tal. V rekordno toplih februarskih dneh so bile velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo. Tako se je v Dolinci 26. februarja po dnevnih 20,0 °C ohladilo do -5,4 °C.

Sosednje mrazišče Dvojček je ob prisotnosti snežne odeje pogosto bolj mrzlo od Dolince. To se je pokazalo tudi tokrat, saj je bilo ob tanki snežni odeji 26. januarja v mrazišču Dvojček z -16,4 °C za 2 °C bolj mrzlo kot v Dolinci. 24. januarja zvečer je bila med mraziščema še nekoliko večja temperaturna razlika, proti koncu merilnega obdobja v februarju pa je bila zaradi pomanjkanja snega Dolinca že hladnejša od Dvojčka.

 

Razmere v mraziščih, 1. december 2020 – 15. januar 2021

Večji del prve polovice letošnje meteorološke zime je zaznamovalo oblačno in megleno vreme, ob katerem bi lahko vremenske postaje v mraziščih Zaplane brez večje izgube podatkov tudi ugasnili. Temperatura zraka v mraziščih je bila namreč  zelo podobna temperaturi v njihovi neposredni okolici. Mrazišča so postala aktualna šele proti sredini januarja, ko se je razjasnilo in je tla prekril sneg.

Takrat je bila v mrazišču Dolinca izmerjena najnižja temperatura v merilnem obdobju, saj je bilo 12. januarja -20,6 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -11,0 °C. To je bila v mraziščih Zaplane prva izmerjena vrednost pod -20 °C po 26. januarju 2019. V mrazišču se je močno ohladilo še 13. januarja zvečer (-15,5 °C) in 15. januarja zjutraj (-19,4 °C). Snežna odeja je bila dovolj debela le v prvi mrzli noči 12. januarja, v nadaljevanju mrzlega obdobja je sneg na prisojnih pobočjih že deloma skopnel in nočno ohlajanje v mraziščih Zaplane ni bilo tako izrazito, kot je to običajno za vremensko situacijo z jasnimi nočmi in zasneženimi tlemi. Razlika v temperaturi med mraziščem in zgornjo vremensko postajo Zaplana je znašala slabih 10 °C, običajno je razlika za dobre 3 °C večja. Predvidoma je na slabše ohlajanje vplivalo tudi skromno zasneženo Logaško polje, po katerem se ravnajo tudi nočne temperature na Spodnji Zaplani.

Sosednje mrazišče Dvojček je ob prisotnosti snežne odeje pogosto bolj mrzlo od Dolince, vendar je bila v tem mrazišču tokrat viÅ¡ja temperatura. Ne le zaradi nočnega vetra, temveč predvidoma tudi zaradi skromne snežne odeje. Tanka in dobro predelana snežna odeja je nudila izjemne pogoje za zimske Å¡portne aktivnosti na prostem, kakrÅ¡nim nismo bili priča že več let. Sneg kot naravna izolacija pred toplimi tlemi je bila tako v Dvojčku dodatno “predrta” zaradi Å¡tevilnih sankačev.

 

Potek temperature zraka v noči na 12. januar 2021.

 

Razmere v mraziščih, 16. oktober – 30. november 2020

V drugi polovici letošnje meteorološke jeseni so bile vrednosti temperature zraka v mraziščih Zaplane precej nižje kot v prvi polovici. Če se je v prvi polovici pa vse do prvih dni novembra kljub pogostim jasnim nočem komaj kdaj ohladilo pod ničlo, je bilo v nadaljevanju brez prisotnosti snežne odeje izmerjeno tudi pod -10 °C.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 22. novembra zjutraj, -10,9 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo v omenjenem jutru -5,4 °C. V mrazišču se je močno ohladilo še v noči na 25. in 26. november (-10,5 °C in -9,4 °C). Izmerjene vrednosti so daleč od izjemnih, saj sta tako oktobrski kot novembrski ekstrem pri okoli -20 °C (izmerjena sicer ob prisotnosti snežne odeje). Maksimalna temperatura 17,8 °C je bila, tako v Dolinci kot na vremenski postaji Zaplana ob jugozahodniku izmerjena 31. oktobra. Pred začetkom meteorološke zime so bile ponovno vzpostavljene meritve temperature v Dolinci bližnjem mrazišču Dvojček.

 

Razmere v mraziščih, 1. september – 15. oktober 2020

V prvi polovici letošnje meteorološke jeseni so bile negativne vrednosti temperature zraka v mraziščih redke. Sprva so bile v suhi, a bolj topli zračni masi izmerjene vrednosti okrog 2 °C, kar je za ta čas v primerjavi z minulimi leti povsem običajno. Kasneje, ko je bilo v splošnem precej hladneje, pa se je zaradi velike namočenosti tal in vlažnega zraka največkrat ohladilo le do 0 °C.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena v noči na 13. oktober, -1,6 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo v omenjeni noči 0,9 °C. Temperaturne razlike med mraziščem in okolico so bile zaradi megle pogosto majhne. V Dolinci se je v merilnem obdobju v bližino ledišča ohladilo kar šestkrat. Prvi hladen dan je bil zabeležen 27. septembra. Maksimalna temperatura 28,1 °C je bila ob jugozahodnem vetru izmerjena 5. septembra, tega dne je bilo na vremenski postaji Zaplana 28,3 °C.

 

Razmere v mraziščih, 16. julij – 31. avgust 2020

Druga polovica letošnjega meteorološkega poletja je prinesla toplejše noči od prve. Ker ni zmrzovalo niti v hladnejši prvi polovici je v mraziščih Zaplane minilo že četrto zaporedno poletje brez izmerjene negativne temperature zraka. Za primerjavo je bilo v obdobju med letoma 2004 in 2016 le eno poletje, ko v mrazišču Dolinca vsaj enkrat ne bi zmrzovalo.

V Dolinci je bila najnižja temperatura zraka v merilnem obdobju izmerjena v noči na 19. julij, 2,7 °C. Nad mraziščem, na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo v omenjeni noči 8,5 °C. V Dolinci se je v merilnem obdobju pod 5 °C ohladilo samo dvakrat, za primerjavo se je v prvi polovici poletja temperatura pod to vrednost spustila v 16 nočeh. V primeru nekoliko hladnejšega vremena sta nočno ohlajanje v mrazišču zavrli visoka vlažnost zraka in megla. Maksimalna temperatura 31,7 °C je bila ob vzhodnemu vetru izmerjena 31. julija.

 

Razmere v mraziščih, 1. junij – 15. julij 2020

V prvi polovici letošnjega meteorološkega poletja so bile v mraziščih Zaplane izmerjene nizke vrednosti temperature zraka. Ledišča sicer niso dosegle, so se mu pa precej približale.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura zraka v merilnem obdobju izmerjena v noči na 14. julij, 0,7 °C. Nad mraziščem, na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo za primerjavo v omenjeni noči 9,4 °C. V Dolinci se je v merilnem obdobju pod 5 °C ohladilo v 16 nočeh, najhladnejše pa je bilo obdobje med 13. in 15. julijem, ko se je trikrat ohladilo do okrog 1 °C. Negativno temperaturo bi lahko z gotovostjo pričakovali ob nekoliko hladnejši zračni masi ali pa ob večji sušnosti. Ravno povečana namočenost, ki spremlja vsako izrazitejšo ohladitev je glavni vzrok, da v mrazišču že nekaj poletij zapored ni bila izmerjena temperatura pod 0 °C. Maksimalna temperatura ni presegla 30 °C, najvišje se je povzpela 1. julija ob jugozahodnem vetru in sicer do 29,2 °C.

 

Razmere v mraziščih, 16. april – 31. maj 2020

Tudi v drugi polovici letošnje meteorološke pomladi so bile v mraziščih Zaplane izmerjene zanimive temperaturne vrednosti. Negativne temperature so se pojavljale skozi celotno obdobje, redno je zmrzovalo celo v zadnjih majskih dneh.

V mrazišču Dolinca na nadmorski višini vsega 545 m je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena v noči na 16. april, -6,8 °C. Nad mraziščem, na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo v omenjeni noči -0,9 °C. V Dolinci se je v merilnem obdobju šestnajstkrat ohladilo pod 0 °C, samo v mesecu maju sedemkrat. V obdobju med 27. in 31. majem se je temperatura kar štirikrat spustila pod ledišče, najmanj je bilo -2,2 °C 31. maja. Temperatura se je najvišje povzpela ob zahodnem vetru 19. aprila in sicer do 23,3 °C. Na vremenski postaji Zaplana je bilo 23,9 °C. V sosednjem mrazišču Dvojček je bilo pričakovano manj mraza kot v Dolinci, čeprav je bila 31. maja razlika zelo majhna, saj se je na tej lokaciji temperatura spustila na -1,9 °C. Majhen zaostanek za sosednjo (nekošeno) Dolinco je verjetno delno posledica tudi dejstva, da mrazišče Dvojček do izteka merilnega obdobja še ni bilo pokošeno.

 

Na pragu poletja je v mrazišču Dolinca pozebel krompir na tamkajšnji njivi.

 

Razmere v mraziščih, 1. marec – 15. april 2020

Prvo polovico letošnje meteorološke pomladi so zaznamovale ustaljene vremenske razmere, vendar so ravno te poskrbele za pogosto zanimivo vremensko dogajanje v mraziščih. Vsaj na področju temperature zraka, kajti jasne in mirne noči z zelo suhim zrakom so prinesle jutranji mraz in velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena v noči na 2. april, -12,7 °C, kar je za to mikrolokacijo pomenilo nov aprilski temperaturni rekord. Nad mraziščem, na vremenski postaji Zaplana, je bilo v omenjeni noči izmerjeno -5,9 °C. V Dolinci se je v merilnem obdobju štirikrat ohladilo vsaj do -10 °C. Temperatura se je najvišje povzpela 10. ter 11. aprila in sicer do 23,2 °C. Na vremenski postaji Zaplana je bilo največ 22,6 °C.

Zlasti v aprilu se je sušnost zelo stopnjevala. Tla so bila vse bolj suha, relativna vlaga v zraku se je redno spuščala pod 20 % in to so bili pogoji, ki so omogočali izjemne nočne ohladitve. 7. aprila se je v mrazišču ogrelo do 19,2 °C, nato je sledila nočna radiacijska ohladitev za 30 °C, kajti zjutraj je bilo izmerjeno kar -10,8 °C. Ogrevanje med jutrom in popoldnevom je bilo seveda še nekoliko večje. Med vremensko postajo v mrazišču in postajo Zaplana je 150 m horizontalne razdalje in 21 m višinske razlike, med njima je bilo v večernem času celo 16 °C razlike v trenutni temperaturi zraka. V obeh primerih, tako pri največji nočni ohladitvi kot tudi pri trenutni temperaturni razliki so bili v preteklosti zabeleženi še nekoliko bolj izjemni primeri.

V sosednjem mrazišču Dvojček je bilo manj mraza in razlike med dnevom in nočjo so bile manjše. Večje razlike v Dolinci so posledica mikrolokacije merilne postaje v zatišju in v bližini obsežnega prisojnega pobočja, kjer se v primeru vzhodnih vetrov zrak pregreva bolj kot v odprti okolici.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy