Avtor

Na Oddelku za geografijo Univerze v Ljubljani sem februarja 2012 pridobil naziv univerzitetni diplomirani geograf. V okviru raziskovanja mrazišč sem z ostalimi raziskovalci spoznal večino mrazišč po Sloveniji, pa tudi drugod po Evropi. Sem eden od skrbnikov Slovenskega meteorološkega foruma in član Slovenskega meteorološkega društva. Spletna stran Podnebje Zaplane je leta 2001 nastala kot posledica lastnega zanimanja za področje klimatogeografije, vpliva reliefa na klimo, vremenskih dogodkov in iz tega izhajajočih naravnih nesreč. Moj konjiček je gorsko kolesarjenje in ravno kolo je glavno prevozno sredstvo, s katerim sem opravljal vse dosedanje meritve in fotografske izlete po Zaplani in bližnji okolici. Večletno raziskovanje klimatskih razmer Zaplane je bilo temelj za moje diplomsko delo z naslovom Topoklima Zaplane.

Sem avtor velike večine fotografij na spletni strani. Če je avtor fotografije kdo drug je to ob fotografiji tudi navedeno. Nekatere fotografije so zajete v HDR tehniki, brez katere bi bilo določene motive na zadovoljiv način težko prikazati. Za uporabo logotipov na fotografijah sem se odločil po tem, ko je bila fotografija brez navedbe avtorja objavljena v splošno znanem mediju. Vse objavljene fotografije sem v primeru moje vnaprejšnje seznanjenosti pripravljen odstopiti za najrazličnejše namene.

Kontaktni podatki:

E-pošta: martin.gustincic@slometeo.net, podnebjezaplane@gmail.com

Forum: Slovenski meteorološki forum

Comments are closed.

LouiseBrooks theme byThemocracy