Razmere v mraziscih, 16. april – 31. maj 2021

Druga polovica letošnje meteorološke pomladi je bila hladna in jutranji mraz se je v mraziscih zavlekel vse do zacetka meteorološkega poletja. Kljub temu ni bilo izmerjenih izjemnih temperaturnih vrednosti za ta del leta. Ob koncu maja so bile skupaj s prenovo vremenske postaje Zaplana tudi v mraziscih in na višinski lokaciji Ulovka vzpostavljene meritve temperature zraka, ki bodo sproti dostopne na spletu.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 16. aprila ponoci, -7,0 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -2,8 °C. V mraziscu se je obcutneje ohladilo še 4. maja (-3,0 °C). V maju se je pod 0 °C ohladilo štirikrat, podobno kot že v lanskem letu tudi zadnji dan meteorološke pomladi, saj je bilo 31. maja -1,6 °C. Zaradi hladnega konca meteorološke pomladi je bila najvišja temperatura 23,3 °C izmerjena relativno zgodaj, 11. maja.

V sosednjem mraziscu Dvojcek je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju -6,4 °C prav tako izmerjena 16. aprila. Vsaj do košnje trave v Dvojcku so bili jutranji temperaturni minimumi v obeh mraziscih podobni, toda v Dvojcku vedno nekoliko višji. Dvojcek je razen v primerih, ko tla prekriva snežna odeja, vedno toplejši od Dolince. Zakaj je tako, bodo morda razkrile obcasne meritve temperature tal v izbrani globini 5 cm. Te že sedaj razkrivajo, da so tla v Dolinci tudi do 5 °C hladnejša kot v Dvojcku in tudi sicer v bližnji okolici. Na drugi strani zimske meritve kažejo, da so nocne ohladitve v Dvojcku zaradi vecje odprtosti kotanje izrazitejše kot v Dolinci, le da toplejša tla nocno ohlajanje omejujejo. Sneg pozimi deluje kot izolacija pred toplejšimi tlemi in mrazisce Dvojcek je ob primernih vremenskih pogojih tudi za 2 °C bolj mrzlo od Dolince. Meritve bodo pokazale tudi na vpliv košnje trave na razlike v temperaturi tal in zraka 2 m nad njimi v intenzivno košenem Dvojcku in na obmocju nepokošenih travnikov v Dolinci.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy