Razmere v mraziscih, 1. september – 15. oktober 2021

V prvi polovici letošnje meteorološke jeseni se je temperatura zraka v mraziscih Zaplane pod ledisce prvic spustila 9. septembra. Do konca meseca je sledilo obdobje višjih jutranjih temperatur, nato pa je bil za prvo polovico oktobra zabeležen nekoliko bolj izrazit mraz. Po 11. oktobru so jutranje negativne vrednosti temperature postale vsakodnevne.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, -7,4 °C, izmerjena 14. oktobra. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -1,6 °C. Izmerjena temperaturna vrednost v Dolinci je ena od najnižjih izmerjenih za prvo polovico meseca oktobra, podobne ali še nižje vrednosti temperature so bile v preteklosti navadno izmerjene šele ob koncu oktobra. Rekordna oktobrska temperatura je sicer veliko nižja, -20,6 °C, a je bila izmerjena ob prisotnosti snežne odeje leta 2003. Najvišja temperatura 28,5 °C je bila v Dolinci ob jugozahodniku izmerjena 14. septembra, tega dne je bilo na vremenski postaji nad mraziscem 27,7 °C.

12. oktobra je bil po nekajmesecni prekinitvi spet postavljen termometer v sosednjem mraziscu Dvojcek, ki se zdi lokacija z najhujšim zimskim jutranjim mrazom na obmocju Zaplane in verjetno še nekoliko širše. Poleg prenove vremenske postaje Zaplana je prišlo tudi do modernizacije meritev v obeh zgoraj opisanih mraziscih, s cimer so podatki v realnem casu dostopni na spletni strani Podnebje Zaplane.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy