Category: Statistike

Vreme na Zaplani septembra 2021

V osrednji Sloveniji je bila povprecna septembrska temperatura zraka do 2 °C nad dolgoletnim povprecjem 1981-2010. Prva polovica meseca je bila vremensko stabilna, minila je brez kaplje dežja in temperatura je v najbolj toplih dneh krepko presegla 25 °C.

Na vremenski postaji Zaplana je bil doslej najtoplejši september 2011 (16,5 °C), najbolj hladen pa september 2007 (12,0 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 14,8 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 23. dne (3,4 °C), najvišja pa 14. dne (27,7 °C). Nad 25 °C se je ogrelo v treh dneh. V preteklosti je bila v septembru izmerjena tako temperatura nad 30 °C, kot tudi pod 0 °C. Ce je bil letošnji september skoraj enako topel kot lanski, pa je bil po kolicini dežja njegovo pravo nasprotje. V prvi polovici meseca ni bilo padavin, dva vecja padavinska dogodka 17. in 29. septembra pa nista bistveno popravila padavinske slike in tako je bil september cetrti najbolj suh od pricetka meritev. Padla je polovica obicajnih padavin, izmerjeno je bilo 91,8 mm dežja. 29. septembra je ob sicer neizraziti hladni fronti padlo nenavadno veliko dežja, na Zaplani 35 mm, v Ljubljani pa celo nad 100 mm. Na mesecni ravni je prevladoval veter severovzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani septembra 2021.

 

Vreme na Zaplani v poletju 2021

Nad letošnjim meteorološkim poletjem bi se težko pritoževali, saj je bilo nadpovprecno toplo in osonceno, medtem ko je bilo dežja manj kot obicajno. V osrednji Sloveniji je bilo dolgoletno povprecje 1981-2010 preseženo za 2 °C in poletje je bilo kljub hladnemu zakljucku med bolj vrocimi doslej. Po nekajletnemu zatišju je poletno idilo na Zaplani zmotilo tudi mocnejše neurje z vetrom, ki je vsaj krajevno povzrocil gmotno škodo.

Poletje 2021 se je izteklo s povprecno temperaturo zraka 19,3 °C. V najbolj vrocem poletju 2003 se na Zaplani še niso izvajale redne meritve temperature zraka, zato v merilnem obdobju ta primat pripada poletju 2019 (20,1 °C), nasprotno kot najhladnejše velja deževno poletje v letu 2014 (17,2 °C). Najvišja letošnja poletna temperatura je bila izmerjena 14. avgusta (34,1 °C), najnižja pa 1. junija (6,0 °C). V juniju je bil za ta mesec izmerjen nov vrocinski rekord 33,8 °C. Upoštevajoc slovensko definicijo za vrocinski val so bili na vremenski postaji Zaplana štirje vrocinski valovi, pri cemer je bil junijski še posebno intenziven in dolgotrajen. Vecina vrocinskih valov je sovpadla z jugozahodnim vetrom, ki Zaplani prinaša najvišje vrednosti temperature.

 

Posledice vroce in zelo suhe druge polovice junija so se na vegetaciji kazale vse poletje.

 

Skupna višina padavin treh poletnih mesecev je znašala 228,6 mm, kar je 60 % dolgoletnega povprecja. Izmerjena višina padavin uvrsca letošnje poletje po sušnosti na drugo mesto, bolj sušno je bilo le še poletje 2013. Padavine so bile casovno neenakomerno razporejene. Junij je bil najbolj suh v zgodovini meritev na Zaplani, padlo je le 10 % obicajnih padavin. Julija je bilo padavin sicer manj od povprecja, vendar primanjkljaj ni bil zelo velik, povprecno namocen mesec je bil šele avgust. V juliju je na bližnji Dinarski gorski pregradi v le dveh padavinskih dogodkih v roku treh dni padlo 60 mm dežja. Posebej izstopajocega padavinskega dogodka na Zaplani ni bilo, so pa nevihtne linije in vecji nevihtni sistemi iznad Italije, ki so sicer obicajen poletni meteorološki pojav, Zaplani prinesli mocan veter. Izrazita nevihtna linija je v noci na 17. avgust v delu Zaplane povzrocila vetrolom.

Spodnja razpredelnica kaže število vrocih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 30 °C), toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), toplih noci (najnižja nocna temperatura je višja ali enaka 20 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), poletno povprecje najnižje oziroma najvišje dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v poletju 2021 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko poletje 2021.

 

Letošnji vrocinski valovi so prinesli hudo, a ne izjemno vrocino, saj je do absolutnega temperaturnega rekorda manjkalo vec stopinj Celzija. Število vrocih dni nad 30 °C je bilo cetrto najvecje v zadnjem desetletju. V najvišjih delih Zaplane se je samo enkrat ogrelo nad 30 °C, so bile pa na Ulovki zabeležene štiri tople noci s temperaturo nad 20 °C. Teh je bilo v preteklosti tudi že vec kot deset. Ce se je v obdobju med letoma 2004 in 2016 le enkrat zgodilo, ko v mraziscih Zaplane tekom poletja vsaj v eni noci ni zmrzovalo, pa je letos minilo ze peto zaporedno poletje brez izmerjene negativne temperature zraka. Vzrok za to je enak kot v zadnjih štirih poletjih in sicer v odsotnosti suhih ohladitev brez padavin ob prevladujocemu vzhodnemu vetru. Najvecja verjetnost za negativno temperaturo ni bila 26. avgusta, ko je bila sicer izmerjena najnižja temperatura v poletju, temvec 1. junija, ko je ohlajanje ponoci prekinila nepredvidena pooblacitev. Ta ni preprecila negativne temperature le v mraziscu, ampak verjetno tudi negativno temperaturo pri tleh na vremenski postaji Zaplana.

 

Vreme na Zaplani avgusta 2021

V osrednji Sloveniji je bila povprecna avgustovska temperatura zraka blizu dolgoletnega povprecja 1981-2010. Podobno kot temperatura je bila tudi višina padavin v skladu z obicajnimi vrednostmi. Avgust je Zaplani prinesel najvišjo temperaturo in najbolj intenzivno neurje minulega poletja.

Na Zaplani sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala avgust 2006 (15,1 °C) in avgust v letih 2012 ter 2018 (20,3 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 18,0 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 26. avgusta (6,7 °C), najvišja pa 14. avgusta (34,1 °C). Nad 30 °C se je ogrelo v štirih dneh. Najvišja nocna temperatura, dobrih 17 °C, je bila na Spodnji Zaplani, ki je pogosto pod vplivom jezera hladnega zraka na Logaškem polju, izmerjena v sredini meseca. Takrat so bile v višjih legah zabeležene tudi tropske noci. 15. avgusta ponoci je bilo na primer na vremenski postaji Zaplana manj kot 15 °C, na vec kot 200 m višji Ulovki pa 22 °C. Prva izrazita hladna fronta z viharnim jugozahodnikom je v noci na 17. avgust v delu Zaplane povzrocila vetrolom, naslednja hladna fronta 23. avgusta pa je bila zacetek konca visokih poletnih temperatur, saj je vreme še vec dni krojilo odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka. Izmerjena višina padavin je bila za mesec avgust povprecna in je znašala 111,7 mm. Na mesecni ravni je mocno prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani avgusta 2021.

 

Vreme na Zaplani julija 2021

Tudi drugi mesec letošnjega meteorološkega poletja je izrazito presegel dolgoletno temperaturno povprecje. Na obmocju osrednje Slovenije je bila povprecna julijska temperatura zraka za 2 °C višja od povprecja 1981-2010. Kolicina dežja je bila bližje obicajnim razmeram, vendar izmerjena višina padavin na vremenski postaji Zaplana ob pogostih lokalnih nevihtah ne odraža stanja na širšem obmocju.

Na Zaplani sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala julij 2014 (17,7 °C) in 2015 (21,2 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 20,0 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 3. julija (10,9 °C), najvišja pa 7. julija (32,5 °C). Edini pravi vrocinski val je bil v prvi tretjini meseca, zaznamovala ga je dnevna vrocina, pa tudi toplejše noci, vendar je bila tropska noc s temperaturo nad 20 °C na obmocju Logatca izmerjena le na višinskih vremenskih postajah. Podobno kot junija je vecina najbolj vrocih dni sovpadla z jugozahodnim vetrom. Nad 30 °C se je ogrelo v petih dneh. Izmerjena julijska višina padavin je dosegla 75 % dolgoletnega povprecja, dežja je bilo 103,4 mm. Dež je pogosto vseboval puscavski prah. V noci na 5. julij je obilen dež mocno omilil takrat že izrazito sušo. Ob koncu meseca so številne nevihte, ki so namocile zlasti zahodno zaledje Logatca, potovale mimo Zaplane ali pred njo celo oslabele. V zadnjih dneh julija so bila jutra pogosto že meglena. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani julija 2021.

 

Vreme na Zaplani junija 2021

Junij je bil vroc, suh in nadpovprecno osoncen mesec. Za zgodnje poletje smo doživljali nenavadno dolgotrajno obdobje vrocine in kljub temperaturno zmernejši prvi polovici meseca je bila povprecna mesecna temperatura zraka na obmocju osrednje Slovenije za kar 4 °C višja od povprecja 1981-2010. Ceprav letošnji junij kot celota ni bil najbolj vroc doslej, pa je bila izjemna zlasti druga polovica meseca.

Na vremenski postaji Zaplana sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala junij 2009 (16,1 °C) in junij 2019 (20,7 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo 19,8 °C drugi najtoplejši doslej. Najnižja temperatura je bila izmerjena 1. junija (6,0 °C), ko je zgolj zaradi nocne pooblacitve temperatura pri tleh in v mraziscih obstala nad 0 °C. V drugi polovici meseca je pritisnila vrocina, saj je bilo že 19. dne prvic v letošnji sezoni izmerjeno 30 °C, nato pa se je zvrstilo kar 8 vrocih dni, kar je za junij najvec doslej. Tropskih noci z najnižjo nocno temperaturo nad 20 °C ni bilo niti na vremenski postaji Zaplana-Ulovka, kjer so te v casu vrocinskih valov navadno dokaj verjetne. Najvišja mesecna temperatura 33,8 °C je bila izmerjena 28. junija in pomeni nov junijski temperaturni rekord. Vrocinski val je minil povsem v znamenju jugozahodnega vetra, ob katerem so na lokaciji vremenske postaje Zaplana izmerjene še posebej visoke vrednosti temperature zraka. Vegetacijska suša je skupaj z dodobra ogretimi plitvimi kraškimi tlemi pomembno vplivala na višjo dnevno temperaturo zraka. Izmerjena junijska višina padavin je bila najmanjša v zgodovini meritev, padlo je samo 13,4 mm padavin ali 10 % dolgoletnega povprecja. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani junija 2021.

 

Vreme na Zaplani v pomladi 2021

Letošnja meteorološka pomlad je bila na obmocju osrednje Slovenije za stopinjo Celzija hladnejša od temperaturnega povprecja 1981-2010. Na Zaplani je bila najhladnejša od zacetka meritev in nadpovprecno mokra. Ce so bili v minulih nekaj letih hladnejši ali vsaj povprecno topli meseci prava redkost, pa sta se v letošnjem spomladanskem trimesecju zvrstila kar dva prehladna meseca zapored. Obravnavano obdobje je verjetno najbolj zaznamoval mraz s pozebo v prvi tretjini aprila, ki je skupaj s pogostim dežjem poskrbel za še za eno slabo letino v zadnjih nekaj letih.

V merilni zgodovini vremenske postaje Zaplana sta po povprecni temperaturi zraka treh pomladnih mesecev doslej najbolj odstopali pomladi 2013 (7,6 °C) in 2007 (10,8 °C). Letošnja je bila s povprecno temperaturo 7,2 °C najhladnejša doslej. Povprecnemu marcu sta sledila kar dva zaporedna prehladna meseca, april in maj, ki sta od dolgoletnega povprecja odstopala za 2 °C. Pod 0 °C se je temperatura zraka na dveh metrih višine v meteorološki hišici zadnjic spustila 21. aprila, pri tleh pa celo 31. maja. Tako kot lansko leto najvišja temperatura ni bila izmerjena v maju, temvec v aprilu in tudi najvecji mraz ni bil v marcu, ampak ponovno v aprilu. Že v lanskem aprilu je bila za ta mesec izmerjena ena od najnižjih vrednosti temperature, 7. aprila letos pa je bil z -9,0 °C presežen 18 let stari aprilski rekord.

 

Zimski “podtaknjenec” v sredini pomladi.

 

Padlo je 428,3 mm padavin, 120 % dolgoletnega pomladnega povprecja. Suhemu marcu je sledil povprecno namocen april, temu pa drugi najbolj namocen maj. V preteklosti je bilo na Zaplani kar nekaj pomladi bolj mokrih od letošnje, trikrat je skupna višina padavin presegla celo 500 mm. Podobno kot v lanski pomladi je tudi v letošnji nekajkrat snežilo, vendar je bila tokrat kolicina snežnih padavin bistveno vecja. Snežna odeja je bila zabeležena v devetih dneh in najvec snega je bilo 6. aprila popoldne, 30 cm. Aprilska snežna odeja je bila debelejša in dolgotrajnejša od marcevske.

Spodnja tabela prikazuje število hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), pomladno povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v meteorološki pomladi 2021 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko pomlad 2021.

 

Pomlad je obicajno temperaturno zelo raznolik del leta, v katerem so bile v preteklosti izmerjene vrednosti temperature vse od -10 °C pa do 30 °C. Toplejši dnevi so letos povsem izostali, najvišja temperatura na Spodnji Zaplani ni presegla 25 °C, na Ulovki pa se je samo dvakrat ogrelo nad 20 °C. Število dni z minimalno temperaturo pod 0 °C je bilo na Spodnji Zaplani s 33 dnevi najvecje doslej, vendarle pa se omenjeni hladni dnevi niso zavlekli v maj. V mraziscu Dolinca je bila zadnja negativna spomladanska temperatura 31. maja, zadnji dan meteorološke pomladi, 7. aprila pa je bila izmerjena dalec najnižja aprilska temperatura doslej. Rekordnih -12,7 °C iz lanskega aprila je bilo preseženih z letošnjimi -19,5 °C, toda v sosednjem mraziscu Dvojcek je bilo izmerjenih še nižjih -21,4 °C. Nekatere vremenske postaje v Sloveniji so aprila izmerile nižjo temperaturo kot pozimi, na Zaplani se je to zgodilo samo v mraziscu Dvojcek.

 

Vreme na Zaplani maja 2021

Letošnji maj na Zaplani po nizki temperaturi zraka in veliki kolicini padavin sicer ni presegel tistega izpred dveh let, je pa bil to po aprilu že drugi zaporedni mesec s temperaturo pod dolgoletnim povprecjem. Povprecna mesecna temperatura zraka je bila na obmocju osrednje Slovenije za 2 °C nižja od povprecja 1981-2010. Kljub hladnemu vremenu ni bilo zelo mrzlih juter in tudi ne majskega snega, ki sicer v teh krajih pred desetletji ni bil tako redek pojav.

V obdobju meritev je bil na vremenski postaji Zaplana najtoplejši maj 2009 (15,1 °C), najhladnejši pa 2019 (10,2 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo 11,1 °C drugi najhladnejši doslej. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 11. maja (23,5 °C), najnižja pa 4. maja (1,0 °C). Bolj mrzlo je bilo pri tleh, kjer je bila temperatura pod niclo izmerjena štirikrat, nazadnje 31. dne. Padlo je 253,1 mm padavin ali 250 % dolgoletnega povprecja. Kljub temu, da je bil mesec na ravni države najbolj namocen v zadnjih desetletjih, pa je bilo ponekod zaradi lokalnih nalivov drugace. Tudi na Zaplani, kjer je bila izmerjena višina padavin za 13 mm nižja od tiste v maju 2019. Glede na potek temperature in padavin je v najvišjih delih Zaplane na 800 m nadmorske višine 3. in 6. maja zjutraj med dežjem padal tudi sneg. Na mesecni ravni je prevladoval veter zahodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani maja 2021.

 

Vreme na Zaplani aprila 2021

V zadnjem obdobju so prehladni meseci velika redkost in takšno izjemo je predstavljal letošnji april. Povprecna temperatura zraka v aprilu je bila na obmocju osrednje Slovenije do 2 °C nižja od dolgoletnega povprecja 1981-2010. Z meteorološkega stalisca je bil nedvomno najbolj zanimiv 7. april, ko je bilo ponekod vec snega in mraza kot pozimi.

V obdobju meritev je bil na vremenski postaji Zaplana najtoplejši april 2018 (12,2 °C), najhladnejši pa 2008 (8,0 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 6,4 °C z naskokom najhladnejši. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 1. aprila (24,5 °C), najnižja pa 7. aprila (-9,0 °C). 7. aprila je snežna odeja v kombinaciji s suhim ozracjem in razjasnitvijo povzrocila zgodovinsko ohladitev za ta del leta, ne pa tudi vecje pozebe zaradi pozne vegetacije. Ohladitev je vremenski postaji na Spodnji Zaplani prinesla doslej najnižjo aprilsko temperaturo, v nekaterih mraziscih pa je bilo celo -20 °C. Ce se temperatura v aprilu v povprecju spusti pod niclo v treh dneh, se je letos v rekordnih 11 dneh. Padlo je 118,4 mm padavin ali 85 % dolgoletnega povprecja. Vecina padavin je v obliki snega padla ob dveh padavinskih dogodkih, 6. in 13. aprila. Snežna odeja je pokrivala tla šest dni, kar je vec kot v februarju. 6. aprila popoldne je dosegla maksimalno višino 30 cm in toliko snega je bilo pozimi le v zacetku decembra. Na mesecni ravni sta bili zahodna in vzhodna smer vetra zastopani v približno enakem deležu.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani aprila 2021.

 

Vreme na Zaplani marca 2021

Povprecna marcevska temperatura zraka je bila na obmocju osrednje Slovenije skladna z dolgoletnim povprecjem 1981-2010. Padavine so bile skromne, a veckrat v obliki snega. Pogoste jasne in mirne noci so ponekod prinesle rekordno število dni z najnižjo temperaturo pod 0 °C.

V zgodovini meritev je na vremenski postaji Zaplana temperaturno najbolj odstopal marec v letih 2013 (1,5 °C) in 2017 (7,8 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 4 °C med hladnejšimi v zadnjem desetletju. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 31. marca (21,8 °C), najnižja pa 7. marca (-7,2 °C). Temperatura se je pod 0 °C spustila v 22 dneh, kar je najvec v marcu od pricetka neprekinjenih meritev temperature zraka leta 2006. Visoka temperatura 31.3. je bila blizu doslej najvišji izmerjeni za ta mesec. Padlo je 56,8 mm padavin ali dobra polovica dolgoletnega povprecja. Pogoste so bile snežne plohe, v sredini marca pa smo beležili vsaj eno idilicno zasneženo in soncno jutro, cesar smo bili redko deležni celo v minuli zimi. Snežna odeja je pokrivala tla tri dni, 14. marca zvecer je dosegla maksimalno višino 14 cm.  Na mesecni ravni sta bili zahodna in vzhodna smer vetra približno uravnoteženi.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani marca 2021.

 

Vreme na Zaplani v zimi 2020/2021

Meteorološka zima zajema mesece december, januar in februar. Letošnje trimesečje je bilo v osrednji Sloveniji za 2 °C toplejše od dolgoletnega povprečja 1981-2010. Dvema suhima in sončnima zimama je letos sledila bolj mokra in predvsem oblačna različica, v vseh primerih pa gre le za različne odtenke zelo toplih zim. Čeprav je prevladoval dež je bila zima vendarle nekoliko bolj snežena od lanske.

Zima 2020/2021 je bila s povprečno temperaturo zraka 1,6 °C peta najtoplejša v merilni zgodovini Zaplane. Z mesečno temperaturo pod lediščem je bil najhladnejši januar, najtoplejši pa mesec februar. Prvič po dveh letih so bile izmerjene vrednosti temperature pod -10 °C. Zaradi prevladujočega ciklonalnega vremena je bilo intenzivno ohlajanje v jasnih nočeh redkejše in temperatura je manjkrat padla pod 0 °C kot v minulih dveh, prav tako toplih zimah. Ko se je temperatura vendarle spustila pod ledišče je ta zaradi oblakov ali megle lažje vztrajala pod 0 °C tudi čez dan, na kar kaže večje število ledenih dni.

 

Zima 2020/2021 na Zaplani v primerjavi s preteklostjo.

 

Višina padavin je bila nadpovprečna in padavin je bilo več kot v zadnjih dveh zimah skupaj. Padlo je 556,8 mm dežja in snega, kar predstavlja 160 % dolgoletnega povprečja. Največ padavin je bilo v izjemno oblačnem in meglenem decembru, ko se je ob hitrem menjavanju hladnejših in toplejših obdobij krajevno na Zaplani pojavil tudi žled. Snežna odeja je pokrivala tla 38 dni in maksimalno višino 34 cm je dosegla v začetku decembra. Pogosto je deževalo pri temperaturi malo nad 0 °C in tudi v primeru sneženja je snežna odeja največkrat komajda prekrila travnike. Najbolj zimska je bila sredina januarja, ko je okoli 10 cm debela snežna odeja ob obilici sonca vztrajala dva tedna. Kako zasnežena bo letošnja zimska sezona bomo presojali po izteku pomladi, saj na Zaplani neredko sneži tudi še marca in celo aprila.

 

Izjemno vremensko turoben december je na Zaplani premogel le dva delno sončna dneva.

 

V spodnji tabeli so zbrani statistični podatki za vremensko postajo Zaplana (reprezentativna za območje Spodnje Zaplane), Ulovko (najvišja točka Zaplane) in mrazišče Dolinca. Tabela prikazuje število hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo zimsko temperaturo (T min in T max), zimsko povprečje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprečno zimsko temperaturo (T povp – dnevno povprečje je izračunano iz vrednosti temperature ob 7., 14. in dvakratne vrednosti temperature ob 21. uri).

 

Temperaturni podatki za meteorološko zimo 2020/2021.

 

Skrajne vrednosti temperature zraka so bile v razmaku približno desetih dni izmerjene v februarju, saj je bilo 15. v mesecu še -11,5 °C, že 26. dne pa je bil s 18,1 °C presežen absolutni februarski temperaturni rekord. Pogosto oblačno vreme se je odrazilo v majhnem številu hladnih dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C. Omenjeni tip vremena se kaže tudi v razliki v povprečni temperaturi med Ulovko in Spodnjo Zaplano, ki je bila največja v zadnjem desetletju. V preteklosti je bila namreč kakšna zima na Spodnji Zaplani tudi hladnejša od tiste na precej višji Ulovki. Hujšega mraza nismo doživeli, toda na Spodnji Zaplani so bili po dveh zimah premora vendarle zabeleženi trije dnevi s temperaturo vsaj -10 °C. Najnižja zimska temperatura je bila kljub temperaturni inverziji izmerjena na Ulovki in ne na Spodnji Zaplani, kar kaže na to, da se najbolj mrzel zrak iz višin zaradi motenj, največkrat zaradi vetra ali oblakov, ni prenesel v nižje lege. V mraziščih je bilo veliko manj mrzlih dni kot v preteklih dveh zimah, se je pa po lanski nenavadno topli zimi ponovno ohladilo pod -20 °C.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy