Category: Statistike

Vreme na Zaplani decembra 2021

V osrednji Sloveniji je bil letošnji december za stopinjo Celzija toplejši od povprecne temperature zraka v obdobju 1981-2010. Kljub odsotnosti mraza in izmerjeni najvišji decembrski temperaturi je mesec zaradi daljšega vztrajanja polmetrske snežne odeje pustil povsem zimski vtis.

Povprecna mesecna temperatura zraka je na vremenski postaji Zaplana znašala 0,5 °C. V preteklosti je bil najtoplejši december 2006 (3,2 °C), najhladnejši pa 2010 (-1,7 °C). Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 31. decembra in je bila za ta mesec najvišja od pricetka meritev pred 20 leti (15,8 °C), najnižja pa 8. decembra (-7,4 °C). Temperatura se je spustila pod 0 °C v 25 dneh, ves cas pa je bila pod to vrednostjo v devetih ledenih dnevih. Višina padavin je zaostala za decembrskim povprecjem, padlo je 85 % obicajnih padavin oz. 136,0 mm, pri cemer je vec kot polovica padavin padla v obliki snega. Po tem kriteriju je bil mesec povsem zimski, saj je bilo 24 dni s snežno odejo, ki je bila z 51 cm najdebelejša 9. decembra popoldne. Soncnih žarkov je bilo malo in šele ob koncu meseca se je ob šibkih severozahodnih vetrovih Zaplana kopala v soncu, medtem, ko je bila v Ljubljanski kotlini megla. Na mesecni ravni je prevladoval severovzhodni veter, pri interpretaciji podatkov o hitrosti vetra pa je potrebno upoštevati zmrzovanje merilca vetra v dolocenih mrzlih dneh meseca.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani decembra 2021.

 

Vreme na Zaplani v jeseni 2021

Letošnja meteorološka jesen je bila v osrednji Sloveniji povprecna v primerjavi z referencnim obdobjem 1981-2010. Pravega jesenskega deževja nismo beležili in ob stabilnejšemu septembrskemu ter oktobrskemu vremenu je bila kolicina padavin precej podpovprecna. Stabilne vremenske razmere v jeseni zaradi megle po nižinah sicer navadno ne prinašajo obilice Sonca in tako tudi letos tega ni bilo v izobilju. Ob koncu meteorološke jeseni je zima s snegom in mrazom odlocno potrkala na vrata.

Povprecna jesenska temperatura zraka na vremenski postaji Zaplana je bila 9,0 °C. Za primerjavo je bila najtoplejša jesen v obdobju meritev leta 2006 (11,1 °C), najhladnejša pa 2007 (7,7 °C). Najnižja letošnja jesenska temperatura je bila izmerjena 30. novembra (-7,0 °C), najvišja pa 14. septembra (27,7 °C). Prva slana na Spodnji Zaplani je bila zgodnja in sicer 12. oktobra, pojavila se je istocasno pri tleh in tudi na višini dveh metrov od tal v meteorološki hišici. Bistveno kasnejši pojav slane je bil zaradi temperaturne inverzije v višjih delih Zaplane nad okoli 650 m nadmorske višine.

 

V višjih delih Zaplane tudi najbolj pozni primerki pravega kostanja niso docakali slane.

 

Vecjega jesenskega deževja nismo beležili in ob stabilnemu vremenu v prvi polovici septembra in v drugi polovici oktobra je bila kolicina padavin manjša od obicajne. Padlo je 365,1 mm padavin, kar predstavlja 60 % dolgoletnega povprecja. V zadnjem obdobju je bila najbolj mokra jesen v letu 2010 (826 mm), najbolj suha pa leta 2006 (208 mm). Septembra in oktobra letos je padla samo polovica obicajnih padavin, medtem ko je povprecje dosegel le mesec november, v katerem so bile padavine tudi v obliki snega. Predzadnji dan jeseni je snežna odeja merila že 28 cm.

Spodnja preglednica prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), jesensko povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v jeseni 2021 (T povp oz. dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri po poletnem casu). Termometer v Dolinci se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko jesen 2021.

 

V lanski jeseni je bila negativna temperatura zraka v višjih delih Zaplane izmerjena prej kot na Spodnji Zaplani. Letos je bilo povsem drugace, saj ce je na Ulovki prvic zmrzovalo šele 24. novembra, pa se je na Spodnji Zaplani do omenjenega dne pod 0 °C ohladilo že desetkrat, prvic kar mesec in pol pred tem in sicer 12. oktobra. Novembra se lahko na Spodnji Zaplani pojavljajo prvi ledeni dnevi z dnevno temperaturo pod 0 °C, vendar so bili ti letos zabeleženi samo na Ulovki. V mraziscih se je absolutna najnižja temperatura v jesenskem trimesecju štirikrat spustila pod -10 °C. Ob koncu novembra zimskega vremena ni zaznamoval samo sneg, temvec tudi mraz, saj se je temperatura v mraziscih zadnjega dne novembra kljub zaustavitvi ohlajanja pred polnocjo približala vrednosti -20 °C. V mraziscu Dvojcek je bilo bolj mrzlo kot v Dolinci in z -19,7 °C je bila na Zaplani izmerjena doslej najnižja novembrska temperatura zraka.

 

Vreme na Zaplani novembra 2021

V osrednji Sloveniji je bil letošnji november povprecen tako po kriteriju temperature zraka v obdobju 1981-2010, kot po kriteriju višine padavin. Kot je to obicajno je Zaplano ob koncu meseca že doletel prvi resnejši sneg, manj obicajna za ta del leta pa je bila zelo mrzla noc, ki mu je sledila.

November je na vremenski postaji Zaplana nekoliko zaostal za temperaturnim povprecjem zadnjega desetletja. Povprecna mesecna temperatura zraka je znašala 4,2 °C, pri cemer je bil v preteklosti najtoplejši november 2006 (7,1 °C), najhladnejši pa 2011 (1,7 °C). Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 4. novembra (14,1 °C), najnižja pa 30. novembra (-7,0 °C). Temperatura se je osemkrat spustila pod 0 °C, v noci na 30. november je bila temperatura še posebno nizka in se je približala doslej najnižjim izmerjenim za mesec november. V mraziscih je bila temperatura blizu -20 °C. Le nekaj dni pred tem, 24. novembra je bila na Ulovki izmerjena sploh prva negativna temperatura v letošnji jeseni, skoraj mesec in pol kasneje kot na nižji, nocnemu mrazu bolj izpostavljeni Spodnji Zaplani. Višina padavin je le malo presegla novembrsko povprecje, padlo je 197,7 mm dežja in snega. Obdobje pogostega dežja je bilo v zacetku meseca, sledilo je obdobje z majhno višino padavin, ki so se proti koncu meseca okrepile in iztekle s sneženjem. Sneženje 28. novembra je bilo obilno, saj je do naslednjega jutra zapadlo kar 28 cm snega. Zabeležena sta bila dva dneva s snežno odejo. Bolj suho sredino meseca sta zaznamovali megla in nizka oblacnost, ki sta za teden dni zakrili sonce. Na mesecni ravni je prevladoval severovzhodni veter.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani novembra 2021.

 

Vreme na Zaplani oktobra 2021

Oktober je bil v osrednji Sloveniji za 1,5 °C hladnejši od dolgoletnega povprecja 1981-2010. Prinesel je malo dežja in veliko stabilnega vremena, ki pa v tem delu leta zlasti po nižinah ni vedno sinonim za idilicno soncno vreme.

Letošnji oktober je na vremenski postaji Zaplana zaostal za temperaturnim povprecjem zadnjega desetletja. Povprecna mesecna temperatura zraka je znašala 7,9 °C, pri cemer je bil v preteklosti najtoplejši oktober v letih 2006, 2014 in 2019 (11,3 °C), najhladnejši pa v letih 2010 in 2011 (7,5 °C). Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 4. oktobra (19,8 °C), najnižja pa 14. oktobra (-1,6 °C). Temperatura se je kar petkrat spustila pod 0 °C, prvic že 12. oktobra. Pojav prve slane je bil zgodnejši od dolgoletnega povprecja, prav tako je bilo zabeleženo nadpovprecno veliko dni s temperaturo pod 0 °C. V zadnjih treh letih v oktobru za primerjavo na vremenski postaji Zaplana sploh ni zmrzovalo. Megla ali nizka oblacnost je bila redna spremljevalka noci, na Spodnji Zaplani tudi dopoldnevov. 12. oktobra podnevi se je prvic pokazal vpliv meglenega jezera hladnega zraka v Ljubljanski kotlini, ki je z vzhodnim vetrom obcutno nižalo dnevno temperaturo na Zaplani v primerjavi z njenim južnim in zahodnim logaškim zaledjem. Višina padavin je bila podpovprecna, padlo je samo 40 % obicajnih oktobrskih padavin, ki so bile skoraj v celoti omejene na prvo tretjino meseca. Na mesecni ravni je izrazito prevladoval severovzhodni veter.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani oktobra 2021.

 

Vreme na Zaplani septembra 2021

V osrednji Sloveniji je bila povprecna septembrska temperatura zraka do 2 °C nad dolgoletnim povprecjem 1981-2010. Prva polovica meseca je bila vremensko stabilna, minila je brez kaplje dežja in temperatura je v najbolj toplih dneh krepko presegla 25 °C.

Na vremenski postaji Zaplana je bil doslej najtoplejši september 2011 (16,5 °C), najbolj hladen pa september 2007 (12,0 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 14,8 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 23. dne (3,4 °C), najvišja pa 14. dne (27,7 °C). Nad 25 °C se je ogrelo v treh dneh. V preteklosti je bila v septembru izmerjena tako temperatura nad 30 °C, kot tudi pod 0 °C. Ce je bil letošnji september skoraj enako topel kot lanski, pa je bil po kolicini dežja njegovo pravo nasprotje. V prvi polovici meseca ni bilo padavin, dva vecja padavinska dogodka 17. in 29. septembra pa nista bistveno popravila padavinske slike in tako je bil september cetrti najbolj suh od pricetka meritev. Padla je polovica obicajnih padavin, izmerjeno je bilo 91,8 mm dežja. 29. septembra je ob sicer neizraziti hladni fronti padlo nenavadno veliko dežja, na Zaplani 35 mm, v Ljubljani pa celo nad 100 mm. Na mesecni ravni je prevladoval veter severovzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani septembra 2021.

 

Vreme na Zaplani v poletju 2021

Nad letošnjim meteorološkim poletjem bi se težko pritoževali, saj je bilo nadpovprecno toplo in osonceno, medtem ko je bilo dežja manj kot obicajno. V osrednji Sloveniji je bilo dolgoletno povprecje 1981-2010 preseženo za 2 °C in poletje je bilo kljub hladnemu zakljucku med bolj vrocimi doslej. Po nekajletnemu zatišju je poletno idilo na Zaplani zmotilo tudi mocnejše neurje z vetrom, ki je vsaj krajevno povzrocil gmotno škodo.

Poletje 2021 se je izteklo s povprecno temperaturo zraka 19,3 °C. V najbolj vrocem poletju 2003 se na Zaplani še niso izvajale redne meritve temperature zraka, zato v merilnem obdobju ta primat pripada poletju 2019 (20,1 °C), nasprotno kot najhladnejše velja deževno poletje v letu 2014 (17,2 °C). Najvišja letošnja poletna temperatura je bila izmerjena 14. avgusta (34,1 °C), najnižja pa 1. junija (6,0 °C). V juniju je bil za ta mesec izmerjen nov vrocinski rekord 33,8 °C. Upoštevajoc slovensko definicijo za vrocinski val so bili na vremenski postaji Zaplana štirje vrocinski valovi, pri cemer je bil junijski še posebno intenziven in dolgotrajen. Vecina vrocinskih valov je sovpadla z jugozahodnim vetrom, ki Zaplani prinaša najvišje vrednosti temperature.

 

Posledice vroce in zelo suhe druge polovice junija so se na vegetaciji kazale vse poletje.

 

Skupna višina padavin treh poletnih mesecev je znašala 228,6 mm, kar je 60 % dolgoletnega povprecja. Izmerjena višina padavin uvrsca letošnje poletje po sušnosti na drugo mesto, bolj sušno je bilo le še poletje 2013. Padavine so bile casovno neenakomerno razporejene. Junij je bil najbolj suh v zgodovini meritev na Zaplani, padlo je le 10 % obicajnih padavin. Julija je bilo padavin sicer manj od povprecja, vendar primanjkljaj ni bil zelo velik, povprecno namocen mesec je bil šele avgust. V juliju je na bližnji Dinarski gorski pregradi v le dveh padavinskih dogodkih v roku treh dni padlo 60 mm dežja. Posebej izstopajocega padavinskega dogodka na Zaplani ni bilo, so pa nevihtne linije in vecji nevihtni sistemi iznad Italije, ki so sicer obicajen poletni meteorološki pojav, Zaplani prinesli mocan veter. Izrazita nevihtna linija je v noci na 17. avgust v delu Zaplane povzrocila vetrolom.

Spodnja razpredelnica kaže število vrocih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 30 °C), toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), toplih noci (najnižja nocna temperatura je višja ali enaka 20 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), poletno povprecje najnižje oziroma najvišje dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v poletju 2021 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko poletje 2021.

 

Letošnji vrocinski valovi so prinesli hudo, a ne izjemno vrocino, saj je do absolutnega temperaturnega rekorda manjkalo vec stopinj Celzija. Število vrocih dni nad 30 °C je bilo cetrto najvecje v zadnjem desetletju. V najvišjih delih Zaplane se je samo enkrat ogrelo nad 30 °C, so bile pa na Ulovki zabeležene štiri tople noci s temperaturo nad 20 °C. Teh je bilo v preteklosti tudi že vec kot deset. Ce se je v obdobju med letoma 2004 in 2016 le enkrat zgodilo, ko v mraziscih Zaplane tekom poletja vsaj v eni noci ni zmrzovalo, pa je letos minilo ze peto zaporedno poletje brez izmerjene negativne temperature zraka. Vzrok za to je enak kot v zadnjih štirih poletjih in sicer v odsotnosti suhih ohladitev brez padavin ob prevladujocemu vzhodnemu vetru. Najvecja verjetnost za negativno temperaturo ni bila 26. avgusta, ko je bila sicer izmerjena najnižja temperatura v poletju, temvec 1. junija, ko je ohlajanje ponoci prekinila nepredvidena pooblacitev. Ta ni preprecila negativne temperature le v mraziscu, ampak verjetno tudi negativno temperaturo pri tleh na vremenski postaji Zaplana.

 

Vreme na Zaplani avgusta 2021

V osrednji Sloveniji je bila povprecna avgustovska temperatura zraka blizu dolgoletnega povprecja 1981-2010. Podobno kot temperatura je bila tudi višina padavin v skladu z obicajnimi vrednostmi. Avgust je Zaplani prinesel najvišjo temperaturo in najbolj intenzivno neurje minulega poletja.

Na Zaplani sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala avgust 2006 (15,1 °C) in avgust v letih 2012 ter 2018 (20,3 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 18,0 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 26. avgusta (6,7 °C), najvišja pa 14. avgusta (34,1 °C). Nad 30 °C se je ogrelo v štirih dneh. Najvišja nocna temperatura, dobrih 17 °C, je bila na Spodnji Zaplani, ki je pogosto pod vplivom jezera hladnega zraka na Logaškem polju, izmerjena v sredini meseca. Takrat so bile v višjih legah zabeležene tudi tropske noci. 15. avgusta ponoci je bilo na primer na vremenski postaji Zaplana manj kot 15 °C, na vec kot 200 m višji Ulovki pa 22 °C. Prva izrazita hladna fronta z viharnim jugozahodnikom je v noci na 17. avgust v delu Zaplane povzrocila vetrolom, naslednja hladna fronta 23. avgusta pa je bila zacetek konca visokih poletnih temperatur, saj je vreme še vec dni krojilo odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka. Izmerjena višina padavin je bila za mesec avgust povprecna in je znašala 111,7 mm. Na mesecni ravni je mocno prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani avgusta 2021.

 

Vreme na Zaplani julija 2021

Tudi drugi mesec letošnjega meteorološkega poletja je izrazito presegel dolgoletno temperaturno povprecje. Na obmocju osrednje Slovenije je bila povprecna julijska temperatura zraka za 2 °C višja od povprecja 1981-2010. Kolicina dežja je bila bližje obicajnim razmeram, vendar izmerjena višina padavin na vremenski postaji Zaplana ob pogostih lokalnih nevihtah ne odraža stanja na širšem obmocju.

Na Zaplani sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala julij 2014 (17,7 °C) in 2015 (21,2 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 20,0 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 3. julija (10,9 °C), najvišja pa 7. julija (32,5 °C). Edini pravi vrocinski val je bil v prvi tretjini meseca, zaznamovala ga je dnevna vrocina, pa tudi toplejše noci, vendar je bila tropska noc s temperaturo nad 20 °C na obmocju Logatca izmerjena le na višinskih vremenskih postajah. Podobno kot junija je vecina najbolj vrocih dni sovpadla z jugozahodnim vetrom. Nad 30 °C se je ogrelo v petih dneh. Izmerjena julijska višina padavin je dosegla 75 % dolgoletnega povprecja, dežja je bilo 103,4 mm. Dež je pogosto vseboval puscavski prah. V noci na 5. julij je obilen dež mocno omilil takrat že izrazito sušo. Ob koncu meseca so številne nevihte, ki so namocile zlasti zahodno zaledje Logatca, potovale mimo Zaplane ali pred njo celo oslabele. V zadnjih dneh julija so bila jutra pogosto že meglena. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani julija 2021.

 

Vreme na Zaplani junija 2021

Junij je bil vroc, suh in nadpovprecno osoncen mesec. Za zgodnje poletje smo doživljali nenavadno dolgotrajno obdobje vrocine in kljub temperaturno zmernejši prvi polovici meseca je bila povprecna mesecna temperatura zraka na obmocju osrednje Slovenije za kar 4 °C višja od povprecja 1981-2010. Ceprav letošnji junij kot celota ni bil najbolj vroc doslej, pa je bila izjemna zlasti druga polovica meseca.

Na vremenski postaji Zaplana sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala junij 2009 (16,1 °C) in junij 2019 (20,7 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo 19,8 °C drugi najtoplejši doslej. Najnižja temperatura je bila izmerjena 1. junija (6,0 °C), ko je zgolj zaradi nocne pooblacitve temperatura pri tleh in v mraziscih obstala nad 0 °C. V drugi polovici meseca je pritisnila vrocina, saj je bilo že 19. dne prvic v letošnji sezoni izmerjeno 30 °C, nato pa se je zvrstilo kar 8 vrocih dni, kar je za junij najvec doslej. Tropskih noci z najnižjo nocno temperaturo nad 20 °C ni bilo niti na vremenski postaji Zaplana-Ulovka, kjer so te v casu vrocinskih valov navadno dokaj verjetne. Najvišja mesecna temperatura 33,8 °C je bila izmerjena 28. junija in pomeni nov junijski temperaturni rekord. Vrocinski val je minil povsem v znamenju jugozahodnega vetra, ob katerem so na lokaciji vremenske postaje Zaplana izmerjene še posebej visoke vrednosti temperature zraka. Vegetacijska suša je skupaj z dodobra ogretimi plitvimi kraškimi tlemi pomembno vplivala na višjo dnevno temperaturo zraka. Izmerjena junijska višina padavin je bila najmanjša v zgodovini meritev, padlo je samo 13,4 mm padavin ali 10 % dolgoletnega povprecja. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani junija 2021.

 

Vreme na Zaplani v pomladi 2021

Letošnja meteorološka pomlad je bila na obmocju osrednje Slovenije za stopinjo Celzija hladnejša od temperaturnega povprecja 1981-2010. Na Zaplani je bila najhladnejša od zacetka meritev in nadpovprecno mokra. Ce so bili v minulih nekaj letih hladnejši ali vsaj povprecno topli meseci prava redkost, pa sta se v letošnjem spomladanskem trimesecju zvrstila kar dva prehladna meseca zapored. Obravnavano obdobje je verjetno najbolj zaznamoval mraz s pozebo v prvi tretjini aprila, ki je skupaj s pogostim dežjem poskrbel za še za eno slabo letino v zadnjih nekaj letih.

V merilni zgodovini vremenske postaje Zaplana sta po povprecni temperaturi zraka treh pomladnih mesecev doslej najbolj odstopali pomladi 2013 (7,6 °C) in 2007 (10,8 °C). Letošnja je bila s povprecno temperaturo 7,2 °C najhladnejša doslej. Povprecnemu marcu sta sledila kar dva zaporedna prehladna meseca, april in maj, ki sta od dolgoletnega povprecja odstopala za 2 °C. Pod 0 °C se je temperatura zraka na dveh metrih višine v meteorološki hišici zadnjic spustila 21. aprila, pri tleh pa celo 31. maja. Tako kot lansko leto najvišja temperatura ni bila izmerjena v maju, temvec v aprilu in tudi najvecji mraz ni bil v marcu, ampak ponovno v aprilu. Že v lanskem aprilu je bila za ta mesec izmerjena ena od najnižjih vrednosti temperature, 7. aprila letos pa je bil z -9,0 °C presežen 18 let stari aprilski rekord.

 

Zimski “podtaknjenec” v sredini pomladi.

 

Padlo je 428,3 mm padavin, 120 % dolgoletnega pomladnega povprecja. Suhemu marcu je sledil povprecno namocen april, temu pa drugi najbolj namocen maj. V preteklosti je bilo na Zaplani kar nekaj pomladi bolj mokrih od letošnje, trikrat je skupna višina padavin presegla celo 500 mm. Podobno kot v lanski pomladi je tudi v letošnji nekajkrat snežilo, vendar je bila tokrat kolicina snežnih padavin bistveno vecja. Snežna odeja je bila zabeležena v devetih dneh in najvec snega je bilo 6. aprila popoldne, 30 cm. Aprilska snežna odeja je bila debelejša in dolgotrajnejša od marcevske.

Spodnja tabela prikazuje število hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), pomladno povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v meteorološki pomladi 2021 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko pomlad 2021.

 

Pomlad je obicajno temperaturno zelo raznolik del leta, v katerem so bile v preteklosti izmerjene vrednosti temperature vse od -10 °C pa do 30 °C. Toplejši dnevi so letos povsem izostali, najvišja temperatura na Spodnji Zaplani ni presegla 25 °C, na Ulovki pa se je samo dvakrat ogrelo nad 20 °C. Število dni z minimalno temperaturo pod 0 °C je bilo na Spodnji Zaplani s 33 dnevi najvecje doslej, vendarle pa se omenjeni hladni dnevi niso zavlekli v maj. V mraziscu Dolinca je bila zadnja negativna spomladanska temperatura 31. maja, zadnji dan meteorološke pomladi, 7. aprila pa je bila izmerjena dalec najnižja aprilska temperatura doslej. Rekordnih -12,7 °C iz lanskega aprila je bilo preseženih z letošnjimi -19,5 °C, toda v sosednjem mraziscu Dvojcek je bilo izmerjenih še nižjih -21,4 °C. Nekatere vremenske postaje v Sloveniji so aprila izmerile nižjo temperaturo kot pozimi, na Zaplani se je to zgodilo samo v mraziscu Dvojcek.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy