Category: Statistike

Vreme na Zaplani oktobra 2023

Letošnji oktober je bil rekordno topel in zelo moker mesec s skoraj 4 °C višjo mesecno temperaturo zraka od povprecja 1991-2020. Presegel je lanski, do sedaj rekordno topel oktober, po juliju in avgustu pa je bil tudi minuli mesec najbolj moker v zadnjih desetletjih.

Na vremenski postaji Zaplana je bil doslej najtoplejši oktober v letu 2022 (12,5 °C), najhladnejši pa v letih 2010 in 2011 (7,5 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 13,3 °C najtoplejši od pricetka meritev leta 2006, glede na podatke z dlje casa delujocih meteoroloških postaj pa tudi najtoplejši nasploh. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 8. oktobra (25,4 °C), najnižja pa 17. oktobra (1,1 °C). 8. oktobra je bila ponekod po Sloveniji izmerjena najvišja oktobrska temperatura doslej, na Zaplani pa druga najvišja. 17. oktobra je bila na širšem obmocju Logatca izmerjena prva negativna temperatura zraka, na nekoliko višji Spodnji Zaplani je bilo topleje, a se je pri tleh vseeno pojavila slana s temperaturo -1,2 °C. Oktober je pokazal dva popolnoma razlicna vremenska vzorca, saj je bila prva polovica meseca povsem suha, v drugi polovici pa je padlo za oktober rekordnih 257,5 mm padavin, kar pomeni 150% dolgoletnega povprecja. Mesec je za 20 mm presegel pred tem najbolj namocen oktober 2020. Ob koncu meseca so se kar vrstile nevihtne linije z nalivi in mocnim jugozahodnim vetrom, sicer znacilnimi za poletni cas. Na mesecni ravni je prevladoval jugozahodni veter, ki je spremljal tudi številna deževja, ob katerih na Zaplani sicer obicajno piha vzhodni veter. V bližnjem, 21 m nižjem mraziscu Dolinca se je temperatura najnižje spustila do -3,6 °C v noci na 17. oktober. Temperatura je prvic padla pod 0 °C 16. oktobra zvecer, kar je dalec najkasnejši datum prve zmrzali od pricetka meritev leta 2002.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani oktobra 2023.

 

Vreme na Zaplani septembra 2023

September je bil v osrednji Sloveniji za 3 °C toplejši od povprecja 1991-2020 in približal se je doslej najtoplejšemu septembru iz leta 2011. Suho, ustaljeno vreme je bil prevladujoc tip vremena, toda na Zaplani je vecji padavinski dogodek v le enem dnevu mesecno kolicino padavin približal dolgoletnemu povprecju.

Na vremenski postaji Zaplana sta po povprecni temperaturi zraka doslej najbolj odstopala september 2011 (16,5 °C) in september 2007 (12,0 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo 16,3 °C drugi najtoplejši od pricetka meritev leta 2006. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 12. septembra (26,1 °C), najnižja pa 25. septembra (7,9 °C). Zabeleženi so bili trije topli dnevi s temperaturo nad 25 °C. Po hladnosti je izstopal samo 24. september, ko je dnevna temperatura komaj presegla 10 °C. Prevladovalo je suho vreme, toda zaradi vecjega padavinskega dogodka 19. septembra, tega dne je v ozkem pasu severno od Logatca padlo tudi 100 mm dežja, na Zaplani pa 70 mm, je bila mesecna vsota padavin 121,0 mm samo za tretjino nižja od dolgoletnega povprecja. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri. V bližnjem, 21 m nižjem mraziscu Dolinca se je temperatura najnižje spustila 29. septembra, na 1,5 °C. Po 21 letih meritev se na tej mikrolokaciji najnižja temperatura v septembru prvic ni spustila pod 0 °C.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani septembra 2023.

 

Vreme na Zaplani v poletju 2023

V osrednji Sloveniji je povprecna poletna temperatura zraka dolgoletno povprecje 1991-2020 presegla za slabo stopinjo Celzija. Ce je bilo poletje 2022 izjemno suho in v delu Slovenije najbolj vroce v zgodovini meteoroloških meritev, pa je bilo letošnje po kriteriju padavin povsem drugacno, saj je celo na državni ravni padlo najvec dežja doslej.

S povprecno temperaturo 18,7 °C je bilo minulo poletje na Zaplani nekoliko znosnejše v primerjavi s poletji v zadnjih desetih letih. Od pricetka meritev je bilo najbolj vroce poletje 2022 (20,3 °C), na drugi strani kot najhladnejše velja deževno poletje leta 2014 (17,2 °C). Najvišja letošnja poletna temperatura je bila izmerjena 25. avgusta (32,8 °C), najnižja pa 8. avgusta (7,1 °C). Noben od treh poletnih mesecev ni odstopal za vec kot stopinjo Celzija od obicajnih razmer, najbolj se je povprecju približal avgust, pa ceprav smo ravno ob koncu tega meseca beležili najbolj vroce vreme. Vrocina je letos v glavnem sovpadla z vzhodnim vetrom, ki Zaplani prinaša nekoliko nižje vrednosti temperature.

 

Tekom poletja je na vremenski postaji Zaplana povecini drobna toca padala kar petkrat.

 

Skupna višina padavin treh poletnih mesecev je znašala rekordnih 664,0 mm, kar je 172 mm vec kot v doslej najbolj namocenem poletju 2007 (takrat je veliko dežja padlo v le enem lokalnem padavinskem dogodku). V deževnem poletju 2014 je bila temperatura sicer veliko nižja in padavine še malo pogostejše kot letos, a so bile te jesenskega tipa oz. veliko bolj umirjene v primerjavi z letošnjimi nevihtnimi nalivi. Nasprotno je v najbolj suhem poletju 2013 za primerjavo padlo 183,8 mm, v lanskem pa 199,5 mm dežja. Letošnja izmerjena višina padavin je rekordna za meteorološko poletje, kljub temu, da obmocje Zaplane ob vecjih padavinskih dogodkih ni bilo v srediscu vremenskega dogajanja. Posebno ob poplavah 4. avgusta je bilo na Zaplani zelo malo dežja v primerjavi s kraji nekaj kilometrov severneje. Junij je bil nekoliko presuh mesec, nakar sta se zvrstila rekordno mokra julij in avgust. Nevihtne linije in vecji nevihtni sistemi iznad Italije, ki so sicer obicajen poletni meteorološki pojav, so Zaplano veckrat prehajali, ki pa kljub 4 cm veliki toci 24. julija in mocnemu vetru 12. ter 18. julija, niso povzrocili vecje materialne škode.

Spodnja razpredelnica kaže število vrocih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 30 °C), toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), toplih noci (najnižja nocna temperatura je višja ali enaka 20 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), poletno povprecje najnižje oziroma najvišje dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v poletju 2023 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko poletje 2023.

 

Letošnje poletje je prineslo manj vrocinskih valov, ti so bili tudi manj intenzivni. Nižje je bilo število vrocih dni nad 30 °C in toplih dni nad 25 °C, vendar je bilo teh od pricetka meritev tudi že manj. V najvišjih delih Zaplane na 800 m višine se ni ogrelo nad 30 °C, je bilo pa na Ulovki zabeleženih pet toplih noci s temperaturo nad 20 °C. Na Spodnji Zaplani so tople noci redke in letos sploh niso bile zabeležene. Najvišja nocna temperatura je bila na tej lokaciji 18,7 °C, izmerjena 16. julija. Topla noc je bila sicer nazadnje zabeležena v juniju 2019. V mraziscih Zaplane je minilo že sedmo zaporedno poletje, ko ni bila izmerjena negativna temperatura zraka. Pred tem je v 13. poletjih negativna temperatura zanimivo izostala le enkrat. Najnižja izmerjena poletna temperatura 2,5 °C je v mraziscu Dolinca celo najvišja od pricetka meritev leta 2002.

 

Vreme na Zaplani avgusta 2023

Avgust je bil v osrednji Sloveniji za pol stopinje Celzija toplejši v primerjavi s povprecjem 1991-2020. Po juliju so tudi zadnji mesec meteorološkega poletja zaznamovale rekordno obilne padavine. A te so bile casovno razporejene zelo neenakomerno in veliki kolicini dežja navkljub je bil vecji del meseca suh z nekaj pozne poletne vrocine.

Na vremenski postaji Zaplana sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala avgust 2006 (15,1 °C) in avgust v letih 2012 ter 2018 (20,3 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 18,7 °C nekoliko hladnejši v zadnjih desetih letih. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 25. avgusta (32,8 °C), najnižja pa 8. avgusta (7,1 °C). Zabeleženih je bilo 17 toplih dni s temperaturo nad 25 °C in štirje vroci dnevi nad 30 °C. V sredini meseca se je ob vzhodnih vetrovih stopnjevala vrocina, ki pa se je iztekla z jugozahodnikom in najvišjo temperaturo minulega poletja. Tople noci s temperaturo nad 20 °C so se pojavljale samo v višjih delih Zaplane, na Spodnji Zaplani pa je bilo na mikrolokaciji vremenske postaje z 18,2 °C najtopleje v noci na 24. avgust. Prevladovalo je suho vreme, saj so bile padavine omejene na zacetek in konec meseca. Kljub temu je padlo 289,5 mm dežja, kar je vec kot dvakrat toliko kot znaša povprecna avgustovska višina padavin. To je najvec od pricetka meritev, a ne veliko vec kot v avgustu 2006. Zaplana je bila sicer delezna veliko dežja, toda ob obeh vecjih padavinskih dogodkih je bila povsem izven najbolj namocenih obmocij. Nevihte so bile pogoste, omembe vredna je predvsem nevihta z vecjo kolicino drobne toce 6. avgusta, ko se je zaradi njenega hladilnega ucinka sredi dneva temperatura spustila do 9 °C, v mraziscih z manjšim volumnom zraka pa celo pod 8 °C. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri, posebno sredi meseca so zaradi stabilnega vremena pihali krajevni vetrovi, kar na Zaplani pomeni dnevni vzhodni ter južni nocni veter. Podobno kot na vremenski postaji Zaplana se je tudi v bližnjem mraziscu Dolinca temperatura najnižje spustila 8. avgusta in sicer na 2,5 °C.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani avgusta 2023.

 

Vreme na Zaplani julija 2023

V osrednji Sloveniji je bil julij za stopinjo Celzija toplejši v primerjavi s povprecjem v obdobju 1991-2020, toda mesec je bil precej bolj zaznamovan z veliko kolicino dežja, ki je bila tudi na Zaplani najvecja od pricetka meritev. Pogosta neurja so se pojavljala tudi na Zaplani, kjer pa vecje gmotne škode niso povzrocila.

Na vremenski postaji Zaplana sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala julij 2014 (17,7 °C) in 2015 (21,2 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 19,6 °C povprecen v primerjavi z zadnjim desetletjem, ob zacetku meritev po letu 2006 pa je bil povprecen julij še opazno hladnejši od letošnjega. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 10. in 17. julija (31,7 °C), najnižja pa 27. julija (7,3 °C). Zabeleženih je bilo 16 toplih dni s temperaturo nad 25 °C in pet vrocih dni nad 30 °C. Tropske noci s temperaturo nad 20 °C so se pojavile samo v višjih delih Zaplane, denimo na Ulovki z 21,2 °C 11. julija. Padlo je 266,4 mm dežja, kar je še enkrat toliko kot znaša povprecna julijska višina padavin. To je najvec od pricetka meritev, a je le za nekaj litrov vec kot v letih 2007 in 2008. Kljub obilici neviht jo je Zaplana odnesla brez vecje škode zaradi neurij. Prehod nocnega nevihtnega sistema 12. julija je prinesel mocan veter, nevihta 24. julija pa toco velikosti do 4 cm. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri. V mraziscu Dolinca se je temperatura najnižje spustila do 4,7 °C 27. julija, kar je le malo nižje od temperature, izmerjene na vremenski postaji nad mraziscem. Vzrok je bila velika namocenost tal in visoka vsebnost vlage v zraku. Zaradi megle je bilo omenjeno jutro tudi v Logatcu toplejše kot na slabih 100 m višji Zaplani.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani julija 2023.

 

Vreme na Zaplani junija 2023

V osrednji Sloveniji je bil junij za stopinjo toplejši v primerjavi s povprecjem v obdobju 1991-2020. Morebitni vtis hladnejšega vremena je posledica izjemno toplega lanskega junija in predvsem letošnjih pogostih padavin, ki pa vendarle niso zajemale celotne države, v vecini krajev jih je bilo celo manj od dolgoletnega povprecja.

Na vremenski postaji Zaplana sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala junij 2009 (16,1 °C) in junij 2019 (20,7 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 17,8 °C povprecen v primerjavi z zadnjim desetletjem. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 22. junija (31,7 °C), najnižja pa 17. junija (8,2 °C). Zabeleženih je bilo 12 toplih dni s temperaturo nad 25 °C in trije vroci dnevi nad 30 °C. Prvic se je nad to vrednost ogrelo 21. junija, ko je bila marsikje po nižinah zaradi toplega vetra tudi tropska noc z najnižjo temperaturo nad 20 °C. Na Zaplani ta ni bila zabeležena, saj je bilo v najtoplejši noci zmernih 18 °C. Padlo je 108,1 mm dežja, kar je 80 % junijske višine padavin. Ceprav je bilo v delu osrednje Slovenije zaradi ploh in neviht veliko dni s padavinami, pa na Zaplani število teh ni v nicemer odstopalo od razmer v preteklih letih. Šlo je za manjše dnevne padavine, z izjemo 6. in 28. dne, ko je padlo vec kot 30 mm dežja. Na mesecni ravni je vzhodni veter nekoliko prevladal nad jugozahodnikom, slednji je je bil pogost skoraj teden dni okrog 20. junija. V mraziscu Dolinca se je temperatura najnižje spustila do 2,9 °C 16. junija, s cimer se nadaljuje sedaj že nekaj let dolg niz, ko se temperatura v juniju ne spusti vec pod 0 °C. Do vkljucno poletja 2016 je bila negativna junijska temperatura v mraziscu na nadmorski višini vsega 545 m prakticno vsakoletni pojav.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani junija 2023.

 

Vreme na Zaplani v pomladi 2023

Letošnja meteorološka pomlad na obmocju osrednje Slovenije po temperaturi zraka in višini padavin ni odstopala od dolgoletnega povprecja 1991-2020. Podobno kot v prejšnjih letih je mili zimi sledila pomlad z vsaj enim prehladnim mesecem. Kljub hladnejšemu vremenu je pomlad na Zaplani minila brez pozebe in omembe vrednega sneženja.

V merilni zgodovini vremenske postaje Zaplana sta po povprecni temperaturi zraka treh pomladnih mesecev doslej najbolj odstopali pomladi 2021 (7,2 °C) in 2007 (10,8 °C). Letošnja je bila s povprecno temperaturo 9,0 °C precej obicajna za merilno obdobje po letu 2006. Pomlad je spremljala nadpovprecna toplina v marcu, sledil je hladnejši april in zmerno topel mesec maj. Pod 0 °C se je temperatura zraka na dveh metrih višine v meteorološki hišici zadnjic spustila 10. aprila, toda mraz pri tleh je še vztrajal, saj je nazadnje zmrzovalo 26. aprila. Za razliko od dela Primorske je tudi letošnja pomlad na Zaplani minila brez pozebe, saj zadnje nizke temperature niso sovpadle z razvojem vegetacije.

 

Pomlad 2023 je na Zaplani minila brez vecjih vremenskih pretresov.

 

Meteorološka pomlad je bila nekoliko bolj suha v primerjavi z zadnjim desetletjem, vendar je bil primanjkljaj majhen. Padlo je 334,8  mm padavin, kar je 90 % dolgoletnega pomladnega povprecja 1991-2020 na merilnih postajah Logatec in Vrhnika. Marec je bil presuh mesec, april in maj sta bila povprecno namocena. Zabeleženi sta bili dve skromni sneženji in 5 dni s snežno odejo, debelejšo od enega centimetra. Snežna odeja je bila zabeležena en dan v aprilu, v veliki meri pa je bila posledica februarskega snega, ki se je zadržal v zacetek marca. Snežna odeja je bila z 19 cm najdebelejša 2. marca.

Spodnja tabela prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), pomladno povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v meteorološki pomladi 2023 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko pomlad 2023.

 

Pomlad je velikokrat temperaturno pestra, saj so bile v preteklosti izmerjene vrednosti temperature v razponu od -10 °C do 30 °C. Primerjava z lansko, suho in soncno pomladjo je zelo povedna. Ce je bilo lani veliko hladnih in toplih dni s temperaturo pod 0 °C oz. nad 25 °C, pa je bilo letos teh bistveno manj. Prvic se je zgodilo, da je bilo spomladi na Ulovki po vseh v zgornji tabeli zajetih kriterijih hladneje kot na Spodnji Zaplani, celo po povprecni minimalni temperaturi. Tu se odraža pogosto oblacno in vetrovno vreme, ko je bila temperatura na Ulovki zaradi vecje nadmorske višine ter ob odsotnosti temperaturne inverzije vecino casa nižja. Najnižja temperatura v obdobju treh mesecev je bila izmerjena v marcu, najvišja v maju, vendar je bilo tako le na referencni postaji na Spodnji Zaplani. V mraziscih in na Ulovki je bilo najbolj mrzlo v aprilu. V mraziscih so dnevi s temperaturo nižjo od -10 °C spomladi pogosti, letos pa je bil takšen dan le eden. Veliko manj kot v preteklih letih je bilo tudi hladnih dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C. 10. maja je bila v mraziscu Dolinca zadnjic izmerjena negativna temperatura -1,2 °C, medtem ko je bilo ob koncu maja trikrat okrog 2 °C.

 

Vreme na Zaplani maja 2023

Ceprav je bilo v vzhodnem delu države veliko dežja, pa je bil drugod letošnji maj tako po temperaturi zraka kot po višini padavin v primerjavi z obdobjem 1991-2020 povsem povprecen mesec. V sredini meseca smo bili deležni pogostega dežja in nizkih dnevnih temperatur, toda vsaj na Zaplani je sledilo še daljše obdobje brez dežja.

Na vremenski postaji Zaplana je bil doslej najtoplejši maj 2022 (15,2 °C), najhladnejši pa 2019 (10,2 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 13,2 °C obicajen za zadnje desetletje. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 26. maja (26,5 °C), najnižja pa 4. maja (4,7 °C). Deževje v sredini meseca ni bilo tako izrazito kot v vzhodni Sloveniji, ob koncu meseca pa so se lokalne nevihte Zaplani izogibale. Padlo je 133,8 mm dežja, kar je prav tako obicajna majska višina padavin. Za primerjavo je bila v maju 2021 in predvsem 2019 temperatura na Zaplani za tri stopinje nižja, padavin pa je bilo še enkrat toliko kot letos. V mraziscih se je temperatura trikrat spustila pod 0 °C, nazadnje in najbolj nizko 10. maja v Dolinci, kjer je bilo -1,2 °C. Na mesecni ravni je izrazito prevladoval severovzhodni veter, ki je pogosto pihal tudi ponoci in tako prevladal nad obicajnim južnim vetrom iz smeri Logatca.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani maja 2023.

 

Vreme na Zaplani aprila 2023

Nadaljuje se vecletni vremenski vzorec z milimi zimami in kasnejšim hladnim vremenom, ki zaznamuje vsaj del meteorološke pomladi. Letos se je to zgodilo v aprilu, ko je bila v osrednji Sloveniji temperatura zraka za vec kot stopinjo Celzija nižja od dolgoletnega povprecja 1991-2020. Pogoste ohladitve pa vendarle niso prinesle pozebe ali resnejšega snega.

V zgodovini meritev je na vremenski postaji Zaplana temperaturno najbolj odstopal april 2018 (12,2 °C) in april 2021 (6,4 °C). Letošnji sodi s temperaturo 7,6 °C med hladnejše v zadnjem obdobju. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 29. aprila (20,8 °C), najnižja pa 6. aprila (-3,3 °C). Bilo je šest dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C, kar je najvec v aprilu v obdobju 2006-2019 in najmanj v zadnjih štirih letih. Negativna temperatura je bila na dveh metrih višine nazadnje izmerjena 10. aprila, vendar je po tem datumu še veckrat obstala tik nad lediscem, slana z negativno temperaturo pri tleh pa se je pojavila še 26. aprila. Najbolj izrazita je bila ohladitev v zacetku meseca, ki pa ni sovpadla z zacetkom razvoja vegetacije. Kasneje kot obicajno, 22. aprila, se je temperatura prvic v sezoni povzpela nad 20 °C. Padlo je 128,1 mm padavin, kar je v skladu z aprilskim povprecjem. Edini vecji padavinski dogodek z okoli 70 mm padavin je bil 13. aprila, ko je v vecernem casu dež prehajal v sneg. Sledil je edini dan s skromno snežno odejo v aprilu. Na mesecni ravni je bil najpogostejši severovzhodni veter.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani aprila 2023.

 

Vreme na Zaplani marca 2023

Temperatura zraka v vremensko bolj umirjenem marcu je za 2 °C presegla dolgoletno povprecje 1981-2010. Po obdobju pretoplega vremena za ta cas so se tudi ob koncu letošnjega marca pojavile nizke temperature. Te niso povzrocile pozebe, saj povecini še niso sovpadle z zgodnjim razvojem vegetacije.

V zgodovini meritev je na vremenski postaji Zaplana temperaturno najbolj odstopal marec v letih 2013 (1,5 °C) in 2017 (7,8 °C). Letošnji je bil s temperaturo 6,3 °C med najtoplejšimi doslej. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 22. marca (19,2 °C), najnižja pa 17. marca (-3,6 °C). Zabeleženo je bilo deset dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C in tudi en ledeni dan, ko se tudi podnevi temperatura ni dvignila nad omenjeno vrednost. Padlo je 72,9 mm padavin, kar je 75 % marcevskega povprecja. Ob koncu meseca so bile prisotne prve sezonske nevihte, ki jih je spremljal pojav sodre. Februarska snežna odeja se je zavlekla v marec in se obdržala 4 dni. Snežilo je prvi dan meseca, sneženje v noci na 27. marec pa se je v odvisnosti od jakosti padavin pojavilo le v delu logaške obcine, ne pa tudi na Zaplani. Najvec snega je bilo 2. marca, 19 cm. Na mesecni ravni sta bila podnevi v podobni meri prisotna vzhodni in jugozahodni veter.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani marca 2023.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy