Category: Statistike

Vreme na Zaplani v zimi 2022/2023

Meteorološka zima 2022/2023 je bila v osrednji Sloveniji za 3 °C toplejša od dolgoletnega povprecja 1981-2010. Kljub temu je ena najtoplejših zim doslej vsaj lokalno prinesla vec zimskega vremena, saj je visoko temperaturno povprecje predvsem posledica zelo tople prve polovice zime, v njeni drugi polovici pa smo bili kljub še vedno previsokim temperaturam deležni vecje kolicine snega in dolgotrajnejše snežne odeje.

Letošnja zima je bila s povprecno temperaturo zraka 2,1 °C cetrta najtoplejša v merilni zgodovini vremenske postaje Zaplana. Vsi trije meseci so imeli povprecno temperaturo nad 0 °C, najhladnejši je bil februar, najtoplejši december. Gre za peto pretoplo zimo zapovrstjo in kar dela minulo zimo drugacno od prejšnjih, je precej manjši delež anticiklonalnega vremena na racun vecjega deleža bolj dinamicnega vremena z vecjo kolicino padavin in manj sonca. Logicna posledica oblacne zime je manjše število hladnih dni z najnižjo dnevno temperaturo pod lediscem, po drugi strani pa so bili v primeru vecjih ohladitev pogostejši ledeni dnevi, ko je bila temperatura ves dan pod niclo.

 

Zima 2022/2023 na Zaplani v primerjavi s preteklostjo.

 

Višina padavin je bila nadpovprecna, padlo je 559,9 mm dežja in snega, kar predstavlja 160 % dolgoletnega povprecja. Zelo mokra sta bila december in januar, v februarju je padla manj kot polovica že tako statisticno skromnega februarskega povprecja. Delež padavin v obliki snega je bil letos precej vecji kot v minulih letih. Januarsko sneženje je bilo celo najbolj obilno po februarju 2018. Snežna odeja je pokrivala tla 50 dni in maksimalno višino 66 cm je dosegla 23. januarja. Kako zasnežena bo letošnja zimska sezona bo jasno po izteku meteorološke pomladi, ko lahko upraviceno pricakujemo še kakšno sneženje.

 

Januarska snežna odeja je bila le malo manjša od tiste v februarju 2018.

 

V spodnji tabeli so zbrani statisticni podatki za vremensko postajo Zaplana (reprezentativna za obmocje Spodnje Zaplane), Ulovko (najvišje merilno mesto na Zaplani) in mrazisce Dolinca. Tabela prikazuje število hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo zimsko temperaturo (T min in T max), zimsko povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno zimsko temperaturo (T povp oz. dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 7., 14. in dvakratne vrednosti temperature ob 21. uri).

 

Temperaturni podatki za meteorološko zimo 2022/2023.

 

Letošnjo zimo je bilo stabilnega vremena manj kot v prejšnjih letih, posledicno so bile temperaturne razmere med deli Zaplane, kot so hribi, nižje lege in mrazisca, drugacne kot obicajno. To zimo je bila na Ulovki celo povprecna minimalna dnevna temperatura nižja od tiste na Spodnji Zaplani, ceprav je skoraj vedno obratno. V mraziscu Dolinca je bilo zaradi redkejših jasnih noci število hladnih dni celo drugo najmanjše od pricetka meritev leta 2004. Tu se je pod -20 °C ohladilo dvakrat, najnižja izmerjena temperatura -23,5 °C pa je bila 13. decembra izmerjena v sosednjem mraziscu Dvojcek. Na Ulovki je bilo število ledenih dni najvecje v zdaj že pet let trajajocem nizu milih zim, v zacetku decembra se je tu pojavil tudi žled. Tako kot na Spodnji Zaplani so tudi na Ulovki vsi trije zimski meseci minili s povprecno temperaturo nad 0 °C, z negativno povrecno temperaturo se je v mraziscih ponašal le mesec februar.

 

Vreme na Zaplani februarja 2023

Temperatura zraka v letošnjem februarju je za vec kot stopinjo Celzija presegla dolgoletno povprecje 1981-2010, pa vendar je bil mesec opazno hladnejši od februarjev v minulih štirih letih. Kljub za ta cas toplim popoldnevom se je debela januarska snežna odeja le pocasi posedala in talila.

V preteklosti je bil na vremenski postaji Zaplana najtoplejši februar 2020 (4,7 °C), najbolj mrzel pa februar 2012 (-3,7 °C). Letošnji je bil s temperaturo 1,3 °C med bolj toplimi doslej. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 22. februarja (13,9 °C), najnižja pa 10. februarja (-11,7 °C). Zabeleženo je bilo 20 dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C in 6 ledenih dni, ko se tudi podnevi temperatura ni dvignila nad omenjeno vrednost. Padlo je 33,5 mm padavin, kar je 40 % februarskega povprecja. Padavine so bile skoraj vse v obliki snega in omejene na zadnje dni meseca, v tekoci obliki so namrec padli le štirje mm padavin. Snežna odeja je bila s 46 cm najdebelejša prvega dne februarja in se je obdržala vecji del meseca. Vztrajala je 23 dni, preostalih pet dni je bila prisotna samo še v zatišnih legah. Ce se je snežna odeja sprva talila zelo pocasi, pa je ob vztrajnem jugozahodniku med 16. in 25. februarjem pobralo vecino snega. Na mesecni ravni je podnevi sicer prevladoval severovzhodni veter.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani februarja 2023.

 

Vreme na Zaplani v letu 2022

Leto 2022 se je pricelo z zasneženim januarjem, ki pa ni mogel popraviti vtisa mile zime. Sledil je cetrti mocno pretopel februar zapovrstjo, temu pa temperaturno povprecna druga polovica pomladi, katere k sreci ni zaznamovala pozeba, temvec suša. Poletje je bilo vroce in predvsem zelo suho, pri cemer je bila okolica Logatca zaradi lokalnih neviht prava padavinska oaza. Izjemna suša se je prelomila šele z obilnim septembrskim deževjem, leto pa se je izteklo s turobnim oblacnim vremenom v zadnjih dveh mesecih. Leto je bilo padavinsko povprecno, a zelo neenakomerno namoceno. Bilo je najtoplejše doslej, saj v nobenem mesecu temperatura zraka ni bila nižja od povprecja, beležili smo tudi nove mesecne temperaturne rekorde.

 

Zadimljeno ozracje ob požaru na Krasu je zgolj še ena posledica vse bolj ekstremnih poletij.

 

Povprecna letna temperatura zraka je bila tako v Sloveniji kot tudi na vremenski postaji Zaplana najvišja doslej. Letos je bila povprecna temperatura 10,6 °C še za 0,3 °C višja kot v najtoplejšem letu 2019. Absolutna najnižja temperatura je bila -8,9 °C (14. januar), najvišja 35,3 °C (23. julij). Po kriteriju povprecne mesecne temperature so bili skoraj vsi meseci pretopli, najbolj mesec februar, junij, julij, oktober in december. Pri tem je dalec najbolj, za kar 4 °C, odstopal junij. Hladnejšega meseca od povprecja ni bilo, povprecno topla sta bila samo marec in april. Na vremenski postaji Zaplana so bili izmerjeni štirje mesecni temperaturni rekordi. Januarja, julija, oktobra in novembra je bila izmerjena doslej najvišja temperatura zraka za omenjene štiri mesece. Meteorološka zima, mesec december sicer sodi še v leto 2021, je bila podobno kot jesen za 2 °C toplejša od dolgoletnega povprecja, za 3 °C je bilo toplejše poletje, najmanj pa je odstopala meteorološka pomlad.

 

Povprecna dnevna temperatura in padavine na Zaplani v letu 2022 (kumulativa padavin v pripravi).

 

Najtoplejše leto v zgodovini meritev potrjujejo tudi podatki o številu dni, ko je bil dosežen dolocen temperaturni prag. V primerjavi s preteklostjo je bilo število toplih dni dalec najvecje doslej, drugo najmanjše je bilo število ledenih dni, odsotnost vrednosti temperature pod -10 °C je pa že tako nova normalnost trenutno hitro spreminjajocega se podnebja. K vecjemu številu toplih dni je prispeval predvsem mesec maj, nazadnje pa se je nad 25 °C ogrelo še 31. oktobra.

 

Število izbranih meteoroloških dni v letu 2022 v primerjavi s preteklimi leti.

 

Na letni ravni je padlo 1629,5 mm padavin, kar je v okviru dolgoletnega povprecja na bliznjih meteoroloskih postajah z daljšim merilnim nizom. Po manjši kolicini padavin so izstopali januar, marec, maj, junij, avgust in oktober, po izraziti namocnosti pa september in december. Leto je bilo na Zaplani povprecno namoceno, po drugi strani pa so bile padavine izjemno neenakomerno razporejene. Povedne so naslednje primerjave: v manj kot 24. urah v septembru je padlo vec dežja kot v celotnem poletju, v septembru je padlo vec padavin kot v osmih mesecih pred tem skupaj, septembrska višina padavin pa je dosegla kar 40 % letnih padavin. Najbolj zasnežen je bil januar s 24 dnevi s snežno odejo, sledil je december z 11 dnevi. Aprila so bili trije dnevi s snežno odejo, kar je vec kot v februarju in marcu skupaj. Januarja je bila s 26 cm izmerjena najvišja snežna odeja minulega leta.

 

Potek vremena na Zaplani v letu 2022 (v pripravi).

 

Vreme na Zaplani decembra 2022

Kljub zimskemu uvodu je bil letošnji december za vec kot 3 °C toplejši od dolgoletnega povprecja 1981-2010. Prevladoval je vzhodni veter, le zadnjo tretjino meseca zahodnik, pri cemer pa sprememba smeri vetra ni imela vpliva na razporeditev oblacnosti na Notranjskem, kjer je bilo, za razliko od Primorske, po turobnem novembru tudi ves december prisotno veliko pomanjkanje sonca.

V preteklosti je bil na vremenski postaji Zaplana najtoplejši december 2006 (3,2 °C), najhladnejši pa 2010 (-1,7 °C). Letošnji je bil s temperaturo 2,7 °C drugi najtoplejši od pricetka meritev. Najvišja mesecna temperatura zraka je bila izmerjena 24. decembra (11,8 °C), najnižja pa 13. decembra (-4,2 °C). Zabeleženo je bilo samo 12 dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C in pet ledenih dni, v katerih se tudi podnevi temperatura ni dvignila nad omenjeno vrednost. Padlo je 290,4 mm padavin, kar je skoraj še enkrat toliko kot znaša dolgoletno decembrsko povprecje. Padavine so bile prisotne v skoraj vseh dneh in še v primerih, ko merljivih padavin ni bilo je na logaškem vsaj obcasno rosilo. Nad 50 mm dežja je padlo 9. in v noci na 16. december. Na zacetku decembra je vreme spominjalo na zimo le v najvišjih delih Zaplane nad okoli 700 m višine, kjer je bil poleg tanke snežne odeje prisoten tudi manjši žled. 12. decembra smo bili vendarle deležni zimske idile s 25 cm snega in temperaturami pod -5 °C. Tega dne zvecer se je v mraziscih Zaplane ohladilo do -24 °C. Kot se je izkazalo kasneje je bil to tudi višek decembrske zime, saj se je z izjemo sneženja 17. dne december iztekel v zdaj že tradicionalno praznicno odjugo, ki je za razliko od minulih let tokrat minila v znamenju vlažnega jugozahodnika. Ceprav je bilo širom Evrope rekordno toplo, pa so bili na Notranjskem zaradi oblakov temperaturni viški precej nižji od lokalnih rekordov. Prehod vremenske motnje 5. decembra je spremljalo grmenje z bližnjimi udari strel. Snežna odeja je na tleh obležala 11 dni. Na mesecni ravni je sicer prevladoval vzhodni veter, vendar so bile tekom meseca velike razlike, saj je po 20. decembru zagospodaril zahodnik.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani decembra 2022.

 

Vreme na Zaplani v jeseni 2022

Letošnja meteorološka jesen je bila v osrednji Sloveniji za 2 °C toplejša od povprecja obdobja 1981-2010. Visokemu temperaturnemu povprecju je sledilo majhno število dni s temperaturo pod 0 °C, zelo pozen je bil tudi pojav prve negativne temperature zraka. Zaradi obilnega septembrskega deževja je bila jesen marsikje zelo mokra, deževje je širši okolici Zaplane prineslo celo nekaj novih padavinskih rekordov. Milemu oktobru je sledil prav tako topel, a zelo oblacen november.

Povprecna jesenska temperatura na vremenski postaji Zaplana je bila 10,7 °C. Za primerjavo je bila najtoplejša jesen v obdobju meritev leta 2006 (11,1 °C), najhladnejša pa 2007 (7,7 °C). Najnižja letošnja jesenska temperatura je bila izmerjena 28. novembra (-1,2 °C), najvišja pa 6. septembra (27,5 °C). Prva negativna temperatura na Spodnji Zaplani je bila v meteorološki hišici dva metra nad tlemi izmerjena pozno, šele 21. novembra. Nasprotno je pri tleh, sicer za zelo kratek cas, zmrzovalo že 18. septembra, kar je najbolj zgodaj v zgodovini meritev. Za oktober in november je bil izmerjen nov absolutni temperaturni rekord 26 oz. 21 °C, v sredini septembra pa je bila na Zaplani skorajda tropska noc, saj se je šele proti jutru temperatura spustila malo pod 20 °C.

 

Nastavljanje toplim soncnim žarkom je bilo mogoce globoko v mesec oktober.

 

Letos smo bili po daljšem casu sooceni s pravim jesenskim deževjem. Padlo je 819,6 mm padavin, kar predstavlja 140 % dolgoletnega povprecja. V zadnjem obdobju je bila najbolj mokra jesen v letu 2010 (826 mm), najbolj suha pa leta 2006 (208 mm). Letošnja jesen je bila sicer druga najbolj mokra doslej, a kar 60 % jesenskih padavin je padlo v zgolj štirih septembrskih dneh. September je bil s kar 640 mm dežja dalec najbolj namocen mesec na vremenski postaji Zaplana, oktobra in novembra je padla tretjina oz. polovica obicajnih padavin. Septembra je bil zabeležen tudi nov dnevni padavinski rekord, saj je v obdobju 24 ur padlo 242 mm dežja. Ceprav so bile snežne padavine zabeležene v treh dneh, prvic 20. novembra, pa snežne odeje do izteka meteorološke jeseni ni bilo. Podatek velja za Spodnjo Zaplano, kjer je bilo omenjenega dne zjutraj rahlo pobeljeno. Vsaj 1 cm snega je bilo sicer na višji Zgornji Zaplani.

Spodnja preglednica prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), jesensko povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v jeseni 2022 (T povp oz. dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri po poletnem casu). Termometer v Dolinci se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko jesen 2022.

 

Letošnja jesen je izstopala po majhnemu številu hladnih dni in visoki minimalni temperaturi zraka. Vendar je bilo v preteklosti hladnih dni tudi že manj, jeseni 2019 na vremenski postaji Zaplana temperatura celo ni padla pod 0 °C. Ce je lani na Spodnji Zaplani prvic zmrzovalo kar mesec dni in pol prej kot v višjih delih Zaplane, je bila letos prva negativna temperatura na celotnem obmocju Zaplane izmerjena z le dnevom razlike. V preteklosti so se na Spodnji Zaplani novembra že pojavljali prvi ledeni dnevi z dnevno temperaturo pod 0 °C, vendar so bili ti tudi letos zabeleženi samo na Ulovki. V mraziscih je bila sezona mraza skromna in število dni s temperaturo pod 0 °C je bilo najmanjše v zadnjih nekaj letih.

 

Vreme na Zaplani novembra 2022

Temperatura zraka v letošnjem novembru je dolgoletno povprecje 1981-2010 presegla za vec kot 2 °C. Padla je samo polovica obicajnih padavin, vendar je bilo teh zaradi visokega dolgoletnega povprecja, november je v zahodni Sloveniji namrec najbolj moker mesec v letu, kljub vsemu precej. Še vec, v drugi polovici meseca smo bili deležni komaj kaj soncnega obsevanja in tako se je kurilna sezona kljub ne prevec nizkim temperaturam marsikje zacela v polni meri.

V preteklosti je bil najtoplejši november 2006 (7,1 °C), najhladnejši pa 2011 (1,7 °C). Letošnji je bil s temperaturo 6,1 °C povsem povprecen glede na razmere v zadnjem desetletju. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 1. novembra (20,9 °C), najnižja pa 28. novembra (-1,2 °C). Prvi dan meseca je bila ob jugozahodniku izmerjena najvišja novembrska temperatura doslej. 21. novembra je bila izmerjena prva negativna temperatura, kar je mesec dni kasneje od povprecja v zadnjih letih. Na najvišji vremenski postaji na Zaplani, na 800 m visoki Ulovki je bila temperatura v zadnjih dveh novembrskih dneh ves cas negativna. Padla je polovica obicajnih padavin oz. 113,1 mm, padavine so bile prisotne v skoraj vseh dneh meseca. 20. novembra je bilo zabeleženo prvo sneženje v letošnji zimski sezoni, a do nastanka snežne odeje še ni prišlo. Na mesecni ravni je prevladoval severovzhodni veter.

 

Novembrski graf je v pripravi.

Vreme na Zaplani oktobra 2022

V letošnjem oktobru je bilo babje poletje še posebej radodarno, saj nam je prineslo zelo topel, suh in osoncen mesec. Še vec, bil je najtoplejši oktober doslej, saj je povprecna mesecna temperatura zraka za vec kot 3 °C presegla dolgoletno povprecje. V zadnjih dneh meseca se je doslej najvišja izmerjena oktobrska temperatura krajevno približala 30 °C.

Na vremenski postaji Zaplana je bil doslej najtoplejši oktober v letih 2006, 2014 in 2019 (11,3 °C), najhladnejši pa v letih 2010 in 2011 (7,5 °C). Letošnji je bil s temperaturo 12,5 °C z velikim naskokom najtoplejši od pricetka meritev. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 31. oktobra (26,0 °C), najnižja pa 4. in 21. oktobra (6,1 °C). Zadnji dan meseca je bila ob jugozahodniku izmerjena najvišja oktobrska temperatura doslej, medtem ko je bila Zaplana še v dneh pred tem opazno hladnejša zaradi prizemnega vzhodnega vetra, s katerim je pritekal hladnejši zrak iz dvignjenih ostankov dopoldanske megle v Ljubljanski kotlini. Ce na Spodnji Zaplani jeseni navadno prvic zmrzuje okoli 15. oktobra, se letos temperatura torej ni spustila pod 6 °C. Kljub vztrajnemu anticiklonu in pogostim, vsaj delno jasnim nocem je celo v mraziscih Zaplane v celem mesecu zgolj enkrat zmrzovalo, kar je posledica velike vsebnosti vlage v ozracju. Oktobra je padla samo tretjina obicajnih padavin oz. 66,5 mm, ki so bile v glavnem omejene na tri padavinske dneve. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Graf “Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani oktobra 2022” je v pripravi.

Vreme na Zaplani septembra 2022

Letošnjega septembra se bržkone ne bomo spominjali po temperaturi zraka, ki je bila v osrednji Sloveniji primerljiva z dolgoletnim povprecjem 1981-2010, temvec po tem, da je bil marsikje najbolj namocen mesec v zadnjih desetletjih. Padavine so v delu države za vec kot trikrat presegle septembrsko povprecje.

Na vremenski postaji Zaplana je bil doslej najtoplejši september 2011 (16,5 °C), najbolj hladen pa september 2007 (12,0 °C). Letošnji je bil s temperaturo 13,5 °C med hladnejšimi v zadnjem desetletju. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 6. septembra (27,5 °C), najnižja pa 23. septembra (0,9 °C). Temperatura je 25 °C dosegla v štirih dneh. Po nižinah je bila 15. septembra zelo topla noc s temperaturo nad 20 °C, na Spodnji Zaplani pa se je malo pod omenjeno vrednost ohladilo šele proti jutru. Samo tri dni kasneje je bilo mrzlo jutro z najzgodnejšo jesensko negativno temperaturo pri tleh od pricetka meritev. V noceh, ki so sledile, je v nižjem Logatcu že zmrzovalo, na Spodnji Zaplani pa so bile negativne temperature še vedno omejene na obmocje pri tleh. September je bil na Zaplani dalec najbolj moker mesec od pricetka meritev leta 2006. S kar 640 mm dežja je bila višina padavin vsaj trikrat tolikšna kot znaša septembrsko povprecje. Doslej najvecja mesecna visina padavin iz septembra 2010 je bila presežena za vec kot 200 mm. Na podlagi okoliških vremenskih postaj z dolgoletnimi nizi podatkov tako mokrega meseca v okolici Logatca vsaj po letu 1961 ni bilo. Mocno deževje 16. septembra je vremenski postaji Zaplana prineslo tudi nov rekord v 24-urni višini padavin in sicer 242 mm (188 mm v standardnem klimatološkem obdobju od 8. ure prvega, do 8. ure drugega dne). Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani septembra 2022.

 

Vreme na Zaplani v poletju 2022

V osrednji Sloveniji je povprecna poletna temperatura zraka dolgoletno povprecje 1981-2010 presegla za 3 °C. V delu Slovenije je bilo letošnje poletje najbolj vroce v zgodovini meteoroloških meritev, poleg tega je bilo v krajih, kjer so izostale še lokalne nevihte, tudi izjemno suho. Tako je bilo na Notranjskem, kjer pa je lokalno, denimo v Logatcu in njegovi okolici, obcasno vendarle obilneje deževalo. Tu se je v sredini poletja namrec zvrstilo nekaj krajevnih neviht, ki pa so bolj kot hidrološko ublažile vegetacijsko sušo.

Minulo poletje je bilo na Zaplani najtoplejše od pricetka meritev in je s povprecno temperaturo zraka 20,3 °C za dve desetinki stopinje preseglo poletje 2019. Na drugi strani kot najhladnejše velja deževno poletje leta 2014 (17,2 °C). Najvišja letošnja poletna temperatura je bila izmerjena 23. julija (35,3 °C), najnižja pa 9. julija (8,4 °C). 23. julija je bila za ta mesec izmerjena najvišja temperatura doslej. Od obicajnih temperaturnih razmer je najbolj odstopal mesec junij, še vedno zelo vroc avgust je najmanj presegel dolgoletno povprecje. Na prehodu med junijem in julijem je bila zaradi krajevno povecane namocenosti ob nevihtah Zaplana podnevi celo za 5 °C hladnejša od bližnjih krajev na podobni nadmorski višini, kjer so padavine izostale. Število dni s temperaturo nad 30 °C je bilo na Zaplani šele cetrto najvecje doslej, na kar sta vplivala dva dejavnika in sicer smer vetra ter sprememba mikrolokacije vremenske postaje. Za razliko od preteklih poletij je vrocina letos v glavnem sovpadla z vzhodnim vetrom, ki Zaplani prinaša nekoliko nižje vrednosti temperature. Po manjšem premiku vremenske postaje Zaplana septembra 2021 pa na novi lokaciji ob jugozahodniku ni vec pregrevanja zaradi vpliva bližnjega objekta. Ne glede na to pa je bilo zabeleženih kar 67 dni s temperaturo nad 25 °C, kar je dalec najvec od pricetka meritev.

 

Casa za martincanje je bilo to poletje vec kot dovolj.

 

Skupna višina padavin treh poletnih mesecev je znašala 199,5 mm, kar je polovica dolgoletnega povprecja. Izmerjena višina padavin uvrsca letošnje poletje po sušnosti na drugo mesto, bolj suho je bilo le še poletje 2013. Izmerjena višina padavin ni merodajna za širše obmocje, saj je bila za okolico Logatca znacilna serija neviht ob koncu junija in na zacetku julija, ki so bistveno spremenile potek suše v primerjavi z okolico. Letošnja vegetacijska suša se na Zaplani ni mogla meriti s tisto v poletju 2013, vendar je od lanske jeseni trajajoce suho vreme pripomoglo k izjemni hidrološki suši. Opazna je bila velika razlika v majhni izdatnosti podzemnih voda na eni, ter zelo dobro napolnjenimi zbiralniki deževnice na drugi strani. Vse zabeležene padavine niso mogle izboljšati raven podzemnih voda, nasprotno so bile ravno zaradi teh padavin zbiralniki deževnice dobro napolnjeni. Vsi trije poletni meseci so bili podpovprecno namoceni. Nevihtne linije in vecji nevihtni sistemi iznad Italije, ki so sicer obicajen poletni meteorološki pojav, so podobno kot lani na Zaplani spet povzrocili mocan veter. Ob prehodu nevihtnega sistema je 18. avgusta v delu Zaplane prišlo do omejenega vetroloma.

Spodnja razpredelnica kaže število vrocih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 30 °C), toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), toplih noci (najnižja nocna temperatura je višja ali enaka 20 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), poletno povprecje najnižje oziroma najvišje dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v poletju 2022 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko poletje 2022.

 

Letošnje poletje je prineslo hudo, a ne izjemno vrocino, do absolutnega temperaturnega rekorda sta namrec manjkali dve stopinji Celzija. Število vrocih dni nad 30 °C je bilo cetrto najvecje, število dni nad 25 °C pa najvecje doslej. V najvišjih delih Zaplane se je petkrat ogrelo nad 30 °C, na Ulovki je bilo zabeleženih tudi šest toplih noci s temperaturo nad 20 °C. Teh je bilo v preteklosti tudi že vec kot deset, na Spodnji Zaplani pa so tople noci redke in letos sploh niso bile zabeležene. Najvišja nocna temperatura je bila na tej lokaciji 19,2 °C, izmerjena 21. junija. V mraziscih Zaplane je minilo že šesto zaporedno poletje, ko ni bila izmerjena negativna temperatura zraka. Najnižja izmerjena poletna temperatura 2,1 °C je v mraziscu Dolinca najvišja od pricetka meritev leta 2002. Tudi v Dolinci je bilo zabeleženo najvecje število dni nad 25 °C od prvih stalnih meritev leta 2004.

 

Vreme na Zaplani avgusta 2022

Avgustovska temperatura zraka je v osrednji Sloveniji za 2 °C presegla dolgoletno povprecje 1981-2010. V drugem najbolj suhem avgustu doslej se je suša podzemnih voda le še krepila, skupaj z vegetacijsko sušo, ki je bila zaradi julijskih neviht na logaškem sprva še precej zmernejša v primerjavi s sosednjimi pokrajinami. Na širšem obmocju je bil zabeležen tudi pojav mocnega vetra ob nevihti.

Na Zaplani sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala avgust 2006 (15,1 °C) in avgust v letih 2012 ter 2018 (20,3 °C). Letošnji je bil s temperaturo 19,9 °C med bolj vrocimi v zadnjih letih. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 5. avgusta (34,5 °C), najnižja pa 14. avgusta (10,4 °C). Temperatura je 30 °C dosegla v šestih dneh, 25 °C pa v 22. dneh. Avgust je bil na Zaplani drugi najbolj suh doslej, za tistim v letu 2011. Padla je zgolj dobra cetrtina obicajnih avgustovskih padavin oz. 38,2 mm. Zadnji dan meseca so se padavine v vecernih urah dlje casa obnavljale nad obmocjem Hotedršice in v ozkem pasu prehajale tudi Zaplano, toda vec kot 20 mm padavin bo v skladu s klimatološko metodologijo vkljuceno v septembrski statistiki. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri. V dneh okoli 8. avgusta je vec dni pihal okrepljen vzhodni veter, 18. avgusta pa je ob nevihti zapihal mocan nevihtni piš zahodne smeri in podrl nekaj smrek.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani avgusta 2022.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy