Vreme na Zaplani junija 2024

V osrednji Sloveniji je bil junij za stopinjo Celzija toplejši v primerjavi s povprecjem v obdobju 1991-2020, a povprecen glede na zadnje desetletje. Letošnje zelo mokro vreme se je nadaljevalo tudi v mesec junij.

Na vremenski postaji Zaplana sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala junij 2009 (16,1 °C) in junij 2019 (20,7 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 18,1 °C povprecen v primerjavi z zadnjim desetletjem. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 29. junija (30,4 °C), najnižja pa 14. junija (5,7 °C). Zabeleženih je bilo 13 toplih dni s temperaturo nad 25 °C, nad 30 °C se je ogrelo v enem popoldnevu. Ob prvem vrocinskem valu so bile najvišje dnevne temperature nižje od pricakovanih zaradi velike koncentracije puscavskega prahu v ozracju, posebno 21. junija je znašala razlika tudi 5 °C. Padlo je 184,8 mm dežja, kar je 135 % junijske višine padavin. Pojavili so se mocnejši nalivi, ki pa jih ni spremljala toca. Na mesecni ravni je prevladoval jugozahodnik. Kljub hladni noci 14. junija se zaradi velike vlažnosti zraka v mraziscu Dolinca temperatura ni spustila pod 0 °C, temvec le do 2,3 °C. Obdobje brez junijske zmrzali se nadaljuje že nekaj let, saj je bila do vkljucno poletja 2016 negativna junijska temperatura v mraziscu na nadmorski višini vsega 545 m prakticno vsakoletni pojav. V sosednjem mraziscu Dvojcek je bilo s 1,5 °C še hladneje, a obdobje nižjih jutranjih temperatur v tem mraziscu v primerjavi z Dolinco je trajalo le do košnje trave.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani junija 2024.

 

Vreme na Zaplani v pomladi 2024

Letošnja meteorološka pomlad je bila na obmocju osrednje Slovenije za stopinjo Celzija toplejša od dolgoletnega povprecja 1991-2020. Podobno kot v minulih letih je tudi letos mili zimi sledila pomlad z vsaj enim hladnejšim obdobjem in v nekoliko višjih legah tudi s precej obilnim aprilskim sneženjem. Kljub temu je pomlad na Zaplani minila brez pozebe.

V merilni zgodovini vremenske postaje Zaplana sta po povprecni temperaturi zraka treh pomladnih mesecev doslej najbolj odstopali pomladi 2021 (7,2 °C) in 2007 (10,8 °C). Letošnja je bila s povprecno temperaturo 10,2 °C tretja najtoplejša v merilnem obdobju po letu 2006. Sprva izjemno previsoka temperatura se je tekom pomladi postopno približala obicajnim vrednostim, saj je nadpovprecno toplima marcu in aprilu sledil povprecen maj. Predvsem v aprilu so se pojavila krajša obdobja s precej vecjim temperaturnim odklonom, kot to kaže mesecno povprecje. Rekordno topli prvi polovici meseca s temperaturami, primernimi za zacetek junija, je sledil sneg z nekaj hladnimi jutri. Pod 0 °C se je temperatura zraka na dveh metrih višine v meteorološki hišici zadnjic spustila 21. aprila, pri tleh pa 27. aprila. Z veliko srece je tudi letošnja pomlad na Zaplani minila brez pozebe, saj zadnje nizke temperature še niso sovpadle z razvojem vegetacije.

 

Sneg spomladi ni bil vedno na varni oddaljenosti, ampak je obcasno zajel tudi kraje v nižini.

 

Meteorološka pomlad je bila za tisto v letu 2013 druga najbolj namocena doslej. Padlo je 558,7 mm padavin, kar je 150 % dolgoletnega pomladnega povprecja 1991-2020 na merilnih postajah Logatec in Vrhnika. V marcu in maju je bilo nadpovprecno veliko padavin, april je dosegel povprecje. 23. marca smo beležili za ta mesec izjemen prehod hladne fronte s poletno intenzivnostjo strel. Prav tako s sneženjem se je koncala tudi fronta 16. aprila, ko je po popoldanskih 16 °C v le štirih urah tla pobelil sneg. Zabeleženih je bilo 5 dni s snežno odejo, debelo vsaj centimeter. Snežna odeja je bila s 16 cm najdebelejša 16. aprila zvecer in tudi sicer je bilo snega v aprilu vec kot v februarju in marcu skupaj. 23. aprila je bila meja sneženja dlje casa nad 700 m višine in medtem, ko je bilo na Spodnji Zaplani le rahlo pobeljeno, je v najvišjih predelih Zaplane predvidoma zapadlo nad 20 cm snega.

Spodnja tabela prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), pomladno povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v meteorološki pomladi 2024 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko pomlad 2024.

 

Pomlad je velikokrat temperaturno pestra, saj so bile v preteklosti izmerjene vrednosti temperature v razponu od -10 °C do 30 °C. Letošnja pomlad je sicer prizanesla tako z nizkimi, kot tudi tistimi najvišjimi temperaturami. Izstopala je po drugem najmanjšem številu hladnih dni s temperaturo pod 0 °C. Bilo jih je le 10, kar je pol manj kot obicajno. Obratno je bilo zaradi pogostih padavin in oblacnega vremena nekoliko manj dni s temperaturo nad 25 °C, vendar se je v preteklosti spomladi veckrat zgodilo, da ta temperaturni prag sploh ni bil dosežen. Najnižja spomladanska temperatura je bila samo na Spodnji Zaplani izmerjena v marcu, v višjih legah in v mraziscih je bila izmerjena celo v aprilu. V mraziscih so vrednosti temperature nižje od -10 °C spomladi pogoste, a letos niso bile izmerjene. Manko hladnih dni je bil še precej izrazitejši v mraziscih, kjer jih je bilo dalec najmanj doslej. 10. maja je bila v mraziscu Dolinca zadnjic izmerjena negativna temperatura -0,4 °C.

 

Vreme na Zaplani maja 2024

V primerjavi z obdobjem 1991-2020 je bil letošnji maj temperaturno povprecen mesec. K obcutku vecje hladnosti je zagotovo pripomogel pogost dež. Zaradi oblacnega vremena in visoke vlažnosti ozracja smo imeli sveže popoldneve, vendar tudi toplejše noci. Za primerjavo je bila v maju 2021 in predvsem 2019 temperatura na Zaplani za tri stopinje nižja, padavin pa je bilo še celo nekoliko vec kot letos.

Na vremenski postaji Zaplana je bil doslej najtoplejši maj 2022 (15,2 °C), najhladnejši pa 2019 (10,2 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 13,3 °C obicajen za zadnje desetletje. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 19. maja (23,1 °C), najnižja pa 3. maja (5,4 °C). Zanimivo so se maji brez temperature nad 25 °C, kakršen je bil tudi letošnji, priceli pojavljati po letu 2019, kar se ujema tudi z zacetkom obdobja milih zim, ki jim nato spomladi sledi vsaj en in navadno tudi edini mesec s povprecno toplim ali celo prehladnim vremenom v celotnem letu. Padlo je 248 mm dežja, kar je skoraj dvakratna višina padavin od obicajne. Najvec dezja, okrog 80 mm, je padlo ob koncu meseca, polovica omenjene kolicine pa se bo pripisala juniju. V mraziscih se je temperatura spustila pod 0 °C, v mraziscu Dolinca enkrat, v mraziscu Dvojcek pa 10. in 11. maja zjutraj, ko je bil izmerjen minimum -0,7 °C. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Mesecni graf temperature in padavin je v pripravi.

 

Vreme na Zaplani aprila 2024

Letošnji april ob vsemu kaoticnemu vremenskemu dogajanju težko opišemo z nekimi uveljavljenimi merili. Aprilska povprecna temperatura zraka je sicer za stopinjo Celzija presegla dolgoletno povprecje 1991-2020, toda to ne pomeni, da je bilo ves cas toplo vreme. Rekordno topli prvi polovici aprila je namrec sledila hladnejša druga polovica, ki je prinesla sneg in ponekod žal tudi pozebo.

V zgodovini meritev je na vremenski postaji Zaplana temperaturno najbolj odstopal april 2018 (12,2 °C) in april 2021 (6,4 °C). Letošnji je bil s temperaturo 10,1 °C med bolj toplimi in na primer veliko toplejši od lanskega (7,6 °C). Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 14. aprila (25,3 °C), najnižja pa 21. aprila (-1,4 °C). Zabeleženo je bilo 5 dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C, kar je nekoliko nad aprilskim povprecjem. Dvakrat se je ogrelo tudi nad 25 °C, kar pa je blizu aprilskega temperaturnega rekorda. Padlo je za april povsem povprecnih 120,3 mm padavin. Po hladni fronti 16. aprila je bilo na Zaplani izmerjeno 16 cm snega, ob še enem sneženju 23. dne se je sneg v aprilu vse skupaj obdržal 3 dni, vec kot v marcu in februarju skupaj. Ce je bila ob prvem sneženju višina snežne odeje na Logaškem manj odvisna od nadmorske višine, pa je bilo 23. aprila povsem drugace. Meja sneženja je bila dlje casa nad 700 m višine in medtem, ko je bilo na Spodnji Zaplani le rahlo pobeljeno, je v najvišjih predelih Zaplane predvidoma zapadlo nad 20 cm snega. Na mesecni ravni sta bila podnevi v podobni meri prisotna vzhodni in jugozahodni veter.

 

Mesecni graf temperature in padavin je v pripravi.

Vreme na Zaplani marca 2024

Temperatura zraka v marcu je za 2,5 °C presegla dolgoletno povprecje 1991-2020. Obdobje pretoplega vremena za ta cas je ob koncu meseca za krajši cas prekinil sneg z nizko jutranjo temperaturo zraka. Ta ni povzrocila pozebe, saj povecini še ni sovpadla z zgodnjim razvojem vegetacije.

Na vremenski postaji Zaplana je doslej temperaturno najbolj odstopal marec v letih 2013 (1,5 °C) in 2017 (7,8 °C). Letošnji je bil s temperaturo 7,3 °C tretji najtoplejši doslej. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 22. marca (19,0 °C), najnižja pa samo tri dni kasneje, 25. marca (-3,2 °C). Zabeleženo je bilo le 5 dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C, tako malo jih je bilo samo še v marcu 2014. Ob koncu meseca se je ob jugozahodniku, ki je prinašal obilo puscavskega prahu, v velikem delu Slovenije ogrelo blizu marcevskim rekordom, nasprotno so bile najvišje temperature na zahodu precej nižje. Padlo je 190,4 mm padavin, kar je 160 % marcevskega povprecja. 23. marca smo beležili izjemno nevihtno aktivnost s sodro, toco in celo snegom. Naslednji dan je bila izmerjena 15 cm debela snežna odeja, ki se je obdržala 2 dni. Dež s snegom je bil sicer prisoten tudi še 8. in 9. marca. Na mesecni ravni sta bila podnevi v podobni meri prisotna vzhodni in jugozahodni veter.

Mesecni graf temperature in padavin je v pripravi.

 

Vreme na Zaplani v zimi 2023/2024

Meteorološka zima 2023/2024 je bila v osrednji Sloveniji za 3 °C toplejša od primerjalnega obdobja 1991-2020 in s tem vecinoma najtoplejša vsaj od sredine prejšnjega stoletja. Kljub pogostim obilnim padavinam je konkretno snežilo samo dvakrat. Letošnja zelo topla zima je dober primer tega, kako lahko sicer visoke temperature spremlja tudi nadvse vlažno in turobno vreme z malo sonca.

Minula zima je bila s povprecno temperaturo zraka 3,7 °C najtoplejša v merilni zgodovini vremenske postaje Zaplana. Bila je sicer le za spoznanje toplejša od zime 2006/2007. Vsi trije meseci so imeli povprecno temperaturo nad 0 °C. Ce je bil januarski pozitivni temperaturni odklon še povsem zmeren, pa sta bila december in februar najtoplejša meseca doslej. Vlažen jugozahodni veter je povsem zaznamoval zimo, ki je bila z vidika manjše osoncenosti ter vecje kolicine padavin bistveno manj ugodna od prav tako rekordno tople zime 2006/2007, ko je prevladovalo stabilnejše vreme ob suhih, severozahodnih zracnih tokovih. V zadnjih 11 letih smo beležili le dve zimi, ki nista pretirano presegli dolgoletnega temperaturnega povprecja.

 

Zima 2023/2024 na Zaplani v primerjavi s preteklostjo.

 

Padlo je 504,6 mm dežja in snega, višina padavin je dosegla 130 % dolgoletnega povprecja. V povprecno namocenem februarju je padlo najmanj dežja, najbolj pa je od povprecja odstopal moker januar. Delež padavin v obliki snega je bil precej manjši kot lani, sicer pa podobno majhen kot v milih zimah v obdobju po letu 2018. Beležili smo le tri krajša obdobja zimskega vremena. V zacetku decembra in v zadnji tretjini januarja je prišlo do kombinacije snega in mraza, okoli 10. januarja pa se je ob siceršnji odsotnosti snega zvrstilo nekaj bolj mrzlih dni, kar pa je bilo bolj lokalnega znacaja in posledica položaja Zaplane v jezeru hladnega zraka v Ljubljanski kotlini, kot pa vsesplošnega mraza. Snežna odeja je pokrivala tla samo 19 dni in maksimalno višino 35 cm dosegla 19. januarja popoldne. Kako zasnežena bo letošnja zimska sezona, bo jasno po izteku meteorološke pomladi, ko gre realno pricakovati še kakšno sneženje.

 

Mila zima je posebno na Notranjskem dalec od sinonima za suho, toplo in soncno zimsko vreme.

 

V spodnji tabeli so zbrani statisticni podatki za vremensko postajo Zaplana (reprezentativna za višja obmocja Spodnje Zaplane), Ulovko (najvišje merilno mesto na Zaplani) in mrazisce Dolinca. Tabela prikazuje število hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo zimsko temperaturo (T min in T max), zimsko povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno zimsko temperaturo (T povp oz. dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 7., 14. in dvakratne vrednosti temperature ob 21. uri).

 

Temperaturni podatki za meteorološko zimo 2023/2024.

 

Sprva je kazalo na letnemu casu primerno vreme, saj so bili v prvih desetih dneh meteorološke zime izmerjeni in opaženi razlicni pojavi, ki priticejo pravi zimi. Od snega, manjšega žleda, ivja, štirih ledenih dni s celodnevno temperaturo pod 0 °C, do temperature -20 °C v mraziscih. Toda kmalu se je, podobno kot v številnih zimah v zadnjem obdobju, nadaljeval trend oblacnega, mokrega in precej pretoplega vremena. Podnebno dejstvo je, da se sicer toplo, a hkrati turobno zimsko vreme odvija zlasti v jugozahodnem delu Slovenije, kot posledica vlažnega jugozahodnika iznad Jadrana. Kljub številnim novo izmerjenim zimskim temperaturnim rekordom širom južne in srednje Evrope je ravno oblacnost iznad Jadranskega bazena na Notranjskem blažila temperaturne ekstreme. V izjemoma jasnem popoldnevu 23. decembra je bila sicer na Zaplani izmerjena druga najvišja temperatura za omenjeni mesec. Zaradi redkejših jasnih noci je bilo število hladnih dni med najnižjimi od pricetka meritev leta 2004. Svojevrsten rekord je bil zabeležen na 800 m visoki Ulovki, kjer se tekom februarja temperatura zraka niti enkrat ni spustila pod 0 °C. Da je mogoce tudi v topli zimi izmeriti zelo nizke temperature, kaže primer hudega januarskega mraza v mraziscih. V Dolinci se je v celotni zimi pod -20 °C ohladilo trikrat, v sosednjem mraziscu Dvojcek celo štirikrat, kjer je bila 21. januarja izmerjena tudi najnižja temperatura -28,3 °C. Precej daljši merilni niz iz sosednjega mrazisca Dolinca kaže, da je bilo omenjeno jutro celo najbolj mrzlo januarsko jutro vsaj od leta 2004.

 

Vreme na Zaplani februarja 2024

V osrednji Sloveniji je bil letošnji februar za 5 °C toplejši od primerjalnega obdobja 1991-2020. V zadnjih šestih letih je februar zgolj enkrat vsaj približno spominjal na ta nekoc najbolj zasnežen, pogosto tudi najbolj mrzel mesec v letu. Ogrevanje je doseglo višek z rekordno toplim februarjem leta 2020, ki pa ga je letošnji presegel še za dodatno stopinjo in pol.

V preteklosti je bil na vremenski postaji Zaplana najtoplejši februar leta 2020 (4,7 °C), najbolj mrzel pa 2012 (-3,7 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo zraka rekordnih 6,2 °C. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 16. februarja (15,2 °C), najnižja pa 1. februarja (-4,5 °C). Zabeleženih je bilo samo 9 hladnih dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C, kar je najmanj od pricetka meritev. Na najvišji merilni postaji Zaplane, na 800 m visoki Ulovki, se februarja temperatura zraka niti enkrat ni spustila pod 0 °C, kar je posledica lege nad jezeri hladnega zraka in odsotnostjo vecjih ohladitev. V tem izjemnem mesecu, polnem razlicnih temperaturnih rekordov je bila v primerjavi s preteklostjo obicajna vsaj izmerjena višina padavin. Februar je na Zaplani minil brez ene same snežinke in vseh 135,2 mm padavin je padlo v obliki dežja. V drugi, že povsem spomladanski polovici meseca so pojavile prve plohe, ne prav dalec v okolici tudi nevihte. Ostanki januarske snežne odeje so bili v prvih dneh februarja prisotni zgolj v zatišnih legah. Na mesecni ravni sta bila v približno enakem deležu zastopana vzhodni in zahodni veter, pri cemer je slednji popolnoma prevladoval v prvi tretjini meseca.

 

Povprecna dnevna temperatura in padavine na Zaplani februarja 2024.

 

Vreme na Zaplani januarja 2024

Letošnji januar je bil v osrednji Sloveniji za pol stopinje Celzija toplejši od dolgoletnega povprecja 1991-2020. Njegov zacetek je bil vse prej kot zimski in po vec kot dveh tednih brez negativne temperatura zraka smo bili krajše zimske idile s snegom in mrazom deležni šele v zadnji tretjini meseca.

V preteklosti je bil na vremenski postaji Zaplana najtoplejši januar 2007 (3,6 °C), najbolj mrzel pa januar 2017 (-4,8 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo zraka 0,9 °C. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 25. januarja (13,0 °C), najnižja pa 21. januarja (-11,9 °C). Zabeleženih je bilo 21 hladnih dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C in šest ledenih dni, ko se sploh ni ogrelo nad ledisce. V dveh jutrih se je temperatura spustila pod -10 °C. Padlo je 177,5 mm padavin, kar je 180 % dolgoletnega povprecja. K veliki namocenosti je prispevalo zlasti deževje 6. januarja s 75 mm padavin. 19. januarja popoldne je bilo 35 cm novozapadlega snega, ki se je obdržal 12 zaporednih dni. Razlike v zasneženosti so bile vse vecje in so presegle 10 dni, saj ko so bile soncne lege kopne že dlje casa, je vsaj zatišne ravnine pokrivala še relativno debela snežna odeja. Prišlo je do kombinacije snežne odeje in suhih jasnih noci brez vetra, ko so še posebej do izraza prišla bližnja mrazisca. V mraziscu Dvojcek se je temperatura na 2 m višine najnižje spustila do -28,3 °C 21. januarja ponoci. V omenjeni noci je bila izmerjena doslej najvecja temperaturna razlika med referencno postajo Zaplana in mraziscem Dvojcek, saj je bilo na 270 m horizontalne razdalje in vsega 13 višinskih metrov kar 18,5 °C razlike v temperaturi zraka. Na mesecni ravni je prevladoval severovzhodni veter. Ob koncu meseca je vec dni prihajalo do izrazitega dnevnega menjavanja lokalnih vetrov, ko je nocnemu jugozahodnemu vetru sledil dnevni severovzhodnik, temu pa spet nocni jugozahodnik.

 

Povprecna dnevna temperatura in padavine na Zaplani januarja 2024.

 

Vreme na Zaplani v letu 2023

Leto 2023 se je pricelo s precej bolj sneženo zimo kot v minulih nekaj letih, a ta je bila po temperaturni plati še vedno ena najtoplejših doslej. Sledila je temperaturno zmernejša pomlad, ki je v vecjem delu države minila brez pozebe. Poletje je bilo sicer nadpovprecno toplo, a zelo mokro in nestanovitno. Mokro vreme se je bolj ali manj nadaljevalo vse do izteka leta, kar je pripeljalo do enega najbolj namocenih let v zgodovini meritev. Zaradi odsotnosti daljših suhih obdobij so bile padavine casovno dokaj enakomerno razporejene.

 

Z vremenskega stalisca je nevihtno poletje bržkone najbolj zaznamovalo leto 2023.

 

Povprecna letna temperatura zraka je bila na vremenski postaji Zaplana druga najvišja doslej. Kljub temperaturno precej zmernejšemu poletju je bila letos povprecna temperatura 10,5 °C, kar je le za 0,1 °C manj kot v najtoplejšem letu 2022. Absolutna najnižja temperatura je bila -11,7 °C (10. februar), najvišja 32,8 °C (25. avgust). Po kriteriju povprecne mesecne temperature so bili skoraj vsi meseci pretopli, najbolj mesec januar, marec, september, oktober in december. Pri tem sta bila slednja dva meseca z odklonom temperature do 4 °C od povprecja najtoplejša doslej. Podobno kot v minulih letih se je tudi letos ponovil vzorec tople zime, ki ji je nato sledil vsaj en hladnejši spomladanski mesec. Hladnejši od povprecja je bil tako samo mesec april, medtem ko je bil maj povprecno topel. Novih mesecnih temperaturnih rekordov, ki jih je bilo v letu 2022 zares v izobilju, na Zaplani v lanskem letu sicer ni bilo, je bila pa za mesec oktober in december izmerjena druga najvišja temperatura. Meteorološka zima, mesec december sicer sodi še v leto 2022, je najbolj odstopala od povprecja in je bila med najtoplejšimi od pricetka meritev, podobno kot v minulih letih pa ji je sledila povprecno topla pomlad. Poletje je le malo preseglo povprecje, jesen pa je bila rekordno topla.

 

Povprecna dnevna temperatura in padavine na Zaplani v letu 2023.

 

Drugo najtoplejše leto v zgodovini meritev potrjujejo tudi podatki o številu dni, ko je bil dosežen dolocen temperaturni prag. Manjše število toplih in vrocih dni je odraz deževnega poletja, manjše število hladnih dni pa oblacnega ter dezevnega vremena v nekaterih prehodnih mesecih, ko se je temperatura redkeje spuscala pod 0 °C kot bi se v primeru stabilnega vremena z vec jasnih in zato hladnejših noci.

 

Število izbranih meteoroloških dni v letu 2023 v primerjavi s preteklimi leti.

 

Na letni ravni je padlo 2029,3 mm padavin, kar je 120 % dolgoletnega povprecja na bliznjih meteoroloskih postajah z daljšim merilnim nizom. Po obcutno manjši kolicini padavin od obicajne sta izstopala februar in marec, po izraziti namocnosti pa januar, rekordno moker julij, avgust ter oktober. Leto je bilo na Zaplani drugo najbolj namoceno do pricetka meritev in tretje z vsoto vecjo od 2000 mm. Padavine so bile razporejene dokaj enakomerno, nenazadnje je bilo poletje, ko pogosto belezimo sušo, najbolj mokro doslej. Nevihte so bile pogost spremljevalec toplejše polovice leta in na Zaplani je bilo padanje toce zabeleženo v kar petih dneh, pri cemer je toca velikosti do 4 cm padala 24. julija. Obdobja brez padavin so bila omejena na februar, na obdobje po poplavah v drugi polovici avgusta, na prvo polovico sicer rekordno mokrega oktobra in na drugo polovico decembra. Najbolj zasnežen je bil februar s 23 dnevi s snežno odejo, sledil je januar s 16 dnevi. 23. januarja je bila s 66 cm izmerjena najvišja snežna odeja minulega leta.

 

Vreme na Zaplani decembra 2023

Letošnji december je bil v osrednji Sloveniji za slabe 3 °C toplejši od dolgoletnega povprecja 1991-2020, še vecje odstopanje je bilo zaradi temperaturne inverzije ter oblacnega in vetrovnega vremena v delu zahodne Slovenije, tudi na Zaplani. Mesec se je pricel v povsem zimskem slogu, iztekel pa se je z daljšim obdobjem vlažnega in toplega jugozahodnika. To pa je vremenski vzorec, ki v zadnjih zimah na obmocju Primorske in Notranjske postaja vse pogostejši.

Na vremenski postaji Zaplana je bil v preteklosti najtoplejši december 2006 (3,2 °C), najhladnejši pa 2010 (-1,7 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 4,1 °C dalec najtoplejši doslej. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 23. decembra (15,4 °C, druga najvišja decembrska vrednost), najnižja pa 4. decembra (-5,9 °C). Zabeleženih je bilo 16 hladnih dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C in štirje ledeni dnevi, ko se sploh ni ogrelo nad ledisce. Padlo je 191,9 mm padavin, kar je 120 % dolgoletnega povprecja. Zacetek decembra je bil zimsko obarvan, 3. decembra zjutraj je bilo 25 cm snega, ki se je obdržal osem zaporednih dni. Malo snega je padlo še 9. decembra, med dež pa so se snežinke mešale tudi 13. decembra. Rahel žled je nastajal 5. in 10. decembra. V bližnjih mraziscih Dolinca in Dvojcek se je temperatura najnižje spustila do -19,9 °C oz. -20,0 °C 3. decembra zvecer. V omenjenem veceru je znašala temperaturna razlika med referencno postajo Zaplana in mraziscem Dvojcek, na 270 m horizontalne razdalje in vsega 13 m višinske razlike, kar 16,2 °C. Na mesecni ravni so prevladovali vetrovi jugozahodne smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura in padavine na Zaplani decembra 2023.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy