Sneg in mraz 7. aprila 2021

Topli meteorološki zimi 2020/2021 je sledil topel konec marca in zacetek aprila, ko so za ta cas izjemno visoke vrednosti temperature zraka marsikje že spodbudile razvoj vegetacije. Povecala se je verjetnost pozebe, ki žal ni izostala niti letos.

 

Sneg 6. aprila

Izjemen aprilski mraz je mocno okrepila snežna odeja, ki je pokrila vecji del države. Na Zaplani je pricelo snežiti v torek, 6. aprila zjutraj s prihodom izrazite hladne fronte. Nekaj ur po sneženju je bilo kljub posedanju izmerjeno kar 30 cm snega. Sprva je šlo za moker sneg, ki je bil proti vrhu snežne odeje vse bolj suh, saj je vecja kolicina snega padla pri temperaturi okrog -1 °C. Na lokaciji vremenske postaje na Spodnji Zaplani (566 m) so se kljub aprilskemu soncu zvrstili štirje dnevi s snežno odejo.

 

Pojav aprilskega sneženja

Aprilsko sneženje je na Zaplani obicajen pojav, pojavlja se v še obilnejši obliki kot letos, pomnimo pa tudi majsko sneženje. V novejšem casu je znan primer iz 27. aprila 2016, ko je na Zaplani zapadlo 30 cm snega. Kljub takrat že ozeleneli vegetaciji ni prišlo do snegoloma, saj je tudi takrat zaradi nizkih temperatur padal suh sneg. Je pa prišlo do hude pozebe, ceprav so bile nocne temperature zaradi megle precej višje od letos izmerjenih.

Najvec snega na Zaplani v aprilu je bilo v bližnji preteklosti v prvih dneh aprila 1996. Obilno sneženje je Zaplani prineslo med 70 in 80 cm snega, pri cemer je šlo za novozapadli sneg, saj so bila pred sneženjem tla v krajih v okolici Logatca vecinoma že kopna.

 

Mraz 7. aprila

Debela snežna odeja relativno suhega snega je v kombinaciji s suhim ozracjem in vecerno razjasnitvijo obetala zgodovinsko ohladitev za ta del leta. Takšne kombinacije omenjenih dejavnikov smo v novejšem casu redko deležni celo sredi zime. Nekaj ur po sneženju 6. aprila je prišlo do vecernih razjasnitev, vendar kot se je izkazalo pozneje noc ni minila povsem brez oblakov. V vecernem casu se je za dve uri pooblacilo na obmocju severnega dela Notranjske, predvidoma pa še enkrat po 2. uri zjutraj.

Kljub manj izjemnim pogojem za nocno ohlajanje se je na vremenski postaji na Spodnji Zaplani (meritve od leta 2003) ohladilo do -9,0 °C. Ceprav bi bila v primeru dlje casa trajajoce jasnine mogoca temperatura vsaj -10 °C, je bil prejšnji aprilski rekord presežen za 2 °C (-7,0 °C 8. aprila 2003, dosežen brez prisotnosti snega). Tako nizka temperatura kot zanimivost ni bila izmerjena niti v zimi 2019/2020, v nekaterih drugih primerih pa zimska temperatura ni padla pod -10 °C.

Precej bolj je bil presežen aprilski temperaturni rekord v mraziscih. V mraziscu Dolinca (stalne meritve od leta 2004) je bilo doslej najbolj mrzlo 2. aprila 2020, -12,7 °C. Ravno za mesec april se je pricakovalo najvecji presežek temperaturnega ekstrema, saj je bil ta v aprilu doslej vedno izmerjen brez prisotnosti snežne odeje. Tokrat ni prišlo le do kombinacije jasne in zasnežene noci, temvec za april nenavadne kombinacije suhega zraka in suhega snega, ki omogoca najintenzivnejše nocno ohlajanje.

V primerjavi z mrazisci v južnem delu Notranjske je noc na Zaplani minila z nekaj pooblacitvami, v nižjih plasteh ozracja pa je prevladoval zahodni zracni tok. Ta krepi krajevni nocni veter, ki pihlja preko Spodnje Zaplane, pri cemer mrazisca pogosto prepiha ali vsaj zavre ohlajanje v njih. Kljub samo trem uram nocnega ohlajanja med posameznimi motnjami je bilo v mraziscu Dolinca po 2. uri zjutraj izmerjeno -19,5 °C, v sosednjem Dvojcku pa -21,4 °C. Ob omenjenih motnjah se je temperatura v mraziscih vedno uskladila s temperaturo njihove višje okolice.

 

Aprilskih -20 °C v mrazišcu Dvojcek (553 m).

 

7. april je bil izjemno mrzel dan za ta del leta, ne le po jutranjem mrazu, temvec tudi po nizki dnevni temperaturi zraka. Popoldne so ozracje dodatno ohladile snežne plohe, povprecna dnevna temperatura zraka na vremenski postaji Zaplana pa je znašala za april izjemnih -2,8 °C. To je velik odmik od prvotne izjemne vrednosti 1. aprila 2013 (-0,4 °C).

 

Posnetek z Medvedjega Brda nad Logatcem razkriva zimsko vreme 7. aprila, kakršnega smo v novejšem casu težko deležni celo pozimi.

 

Vreme na Zaplani v zimi 2020/2021

Meteorološka zima zajema mesece december, januar in februar. Letošnje trimesečje je bilo v osrednji Sloveniji za 2 °C toplejše od dolgoletnega povprečja 1981-2010. Dvema suhima in sončnima zimama je letos sledila bolj mokra in predvsem oblačna različica, v vseh primerih pa gre le za različne odtenke zelo toplih zim. Čeprav je prevladoval dež je bila zima vendarle nekoliko bolj snežena od lanske.

Zima 2020/2021 je bila s povprečno temperaturo zraka 1,6 °C peta najtoplejša v merilni zgodovini Zaplane. Z mesečno temperaturo pod lediščem je bil najhladnejši januar, najtoplejši pa mesec februar. Prvič po dveh letih so bile izmerjene vrednosti temperature pod -10 °C. Zaradi prevladujočega ciklonalnega vremena je bilo intenzivno ohlajanje v jasnih nočeh redkejše in temperatura je manjkrat padla pod 0 °C kot v minulih dveh, prav tako toplih zimah. Ko se je temperatura vendarle spustila pod ledišče je ta zaradi oblakov ali megle lažje vztrajala pod 0 °C tudi čez dan, na kar kaže večje število ledenih dni.

 

Zima 2020/2021 na Zaplani v primerjavi s preteklostjo.

 

Višina padavin je bila nadpovprečna in padavin je bilo več kot v zadnjih dveh zimah skupaj. Padlo je 556,8 mm dežja in snega, kar predstavlja 160 % dolgoletnega povprečja. Največ padavin je bilo v izjemno oblačnem in meglenem decembru, ko se je ob hitrem menjavanju hladnejših in toplejših obdobij krajevno na Zaplani pojavil tudi žled. Snežna odeja je pokrivala tla 38 dni in maksimalno višino 34 cm je dosegla v začetku decembra. Pogosto je deževalo pri temperaturi malo nad 0 °C in tudi v primeru sneženja je snežna odeja največkrat komajda prekrila travnike. Najbolj zimska je bila sredina januarja, ko je okoli 10 cm debela snežna odeja ob obilici sonca vztrajala dva tedna. Kako zasnežena bo letošnja zimska sezona bomo presojali po izteku pomladi, saj na Zaplani neredko sneži tudi še marca in celo aprila.

 

Izjemno vremensko turoben december je na Zaplani premogel le dva delno sončna dneva.

 

V spodnji tabeli so zbrani statistični podatki za vremensko postajo Zaplana (reprezentativna za območje Spodnje Zaplane), Ulovko (najvišja točka Zaplane) in mrazišče Dolinca. Tabela prikazuje število hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo zimsko temperaturo (T min in T max), zimsko povprečje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprečno zimsko temperaturo (T povp – dnevno povprečje je izračunano iz vrednosti temperature ob 7., 14. in dvakratne vrednosti temperature ob 21. uri).

 

Temperaturni podatki za meteorološko zimo 2020/2021.

 

Skrajne vrednosti temperature zraka so bile v razmaku približno desetih dni izmerjene v februarju, saj je bilo 15. v mesecu še -11,5 °C, že 26. dne pa je bil s 18,1 °C presežen absolutni februarski temperaturni rekord. Pogosto oblačno vreme se je odrazilo v majhnem številu hladnih dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C. Omenjeni tip vremena se kaže tudi v razliki v povprečni temperaturi med Ulovko in Spodnjo Zaplano, ki je bila največja v zadnjem desetletju. V preteklosti je bila namreč kakšna zima na Spodnji Zaplani tudi hladnejša od tiste na precej višji Ulovki. Hujšega mraza nismo doživeli, toda na Spodnji Zaplani so bili po dveh zimah premora vendarle zabeleženi trije dnevi s temperaturo vsaj -10 °C. Najnižja zimska temperatura je bila kljub temperaturni inverziji izmerjena na Ulovki in ne na Spodnji Zaplani, kar kaže na to, da se najbolj mrzel zrak iz višin zaradi motenj, največkrat zaradi vetra ali oblakov, ni prenesel v nižje lege. V mraziščih je bilo veliko manj mrzlih dni kot v preteklih dveh zimah, se je pa po lanski nenavadno topli zimi ponovno ohladilo pod -20 °C.

 

Razmere v mraziščih, 16. januar – 28. februar 2021

Drugo polovico meteorološke zime sta zaznamovali dve obdobji z zimskim vremenom, vendar v mraziščih Zaplane zaradi odsotnosti snega ali debelejše snežne odeje v obeh primerih ni bilo večjega mraza. Ob koncu februarja so bile izmerjene velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 16. januarja, -18,9 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -10,9 °C. V mrazišču se je občutneje pod -10 °C ohladilo še 26. januarja (-14,4 °C) in 15. februarja (-15,1 °C). Snežna odeja je bila kratkotrajna in je pogosto pokrivala le senčne dele mrazišč. Nočno ohlajanje v mraziščih Zaplane torej ni bilo tako izrazito, kot je to običajno v primeru jasnih noči in zasneženih tal. V rekordno toplih februarskih dneh so bile velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo. Tako se je v Dolinci 26. februarja po dnevnih 20,0 °C ohladilo do -5,4 °C.

Sosednje mrazišče Dvojček je ob prisotnosti snežne odeje pogosto bolj mrzlo od Dolince. To se je pokazalo tudi tokrat, saj je bilo ob tanki snežni odeji 26. januarja v mrazišču Dvojček z -16,4 °C za 2 °C bolj mrzlo kot v Dolinci. 24. januarja zvečer je bila med mraziščema še nekoliko večja temperaturna razlika, proti koncu merilnega obdobja v februarju pa je bila zaradi pomanjkanja snega Dolinca že hladnejša od Dvojčka.

 

Vreme na Zaplani februarja 2021

Beležili smo tretji zaporedni pretopel februar. Povprečna mesečna temperatura zraka je bila na območju osrednje Slovenije za dobre 3 °C nad dolgoletnim povprečjem 1981-2010, a temperaturne razlike med posameznimi obdobji so bile velike. Prva tretjina februarja je bila mokra in topla, tej je sledil krajši a občuten zimski preblisk, mesec pa se je iztekel s stabilnim in rekordno toplim vremenom za ta čas.

Na Zaplani je bil v preteklosti najtoplejši februar 2020 (4,7 °C), najbolj mrzel pa februar 2012 (-3,7 °C). Po lanskem rekordno toplem februarju je bil letošnji s povprečno mesečno temperaturo zraka 4,0 °C drugi najtoplejši doslej. Najvišja mesečna temperatura je bila izmerjena 26. februarja (18,1 °C), najnižja pa 15. dne (-11,5 °C). Temperatura se je pod 0 °C spustila v 11 dneh, ledišča pa ni presegla v dveh dneh. 12. februarja je bilo kljub sončnemu vremenu podnevi le -6 °C, že med 23. in 26. dnem pa je dnevna temperatura redno presegala 15 °C. Na Zaplani je bil v tem obdobju izmerjen tudi novi februarski rekord 18,1 °C. Zgolj krajevni prizemni severovzhodni veter je bil vzrok, da se ni ogrelo nad 20 °C. Padlo je 108,2 mm padavin, kar je za tretjino več od dolgoletnega povprečja. Tanka snežna odeja je pokrivala tla štiri dni, maksimalno višino je dosegla prvi dan meseca, 5 cm. Snežna odeja v prvih dveh dneh je bila posledica januarskega sneženja, v februarju je tako snežilo le 11. dne, ko sta zapadla 2 cm snega. Na mesečni ravni je izrazito prevladoval jugozahodni veter.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani februarja 2021.

 

Vreme na Zaplani januarja 2021

Januarska temperatura zraka je bila na območju zahodne hribovite Slovenije v okvirih dolgoletnega povprečja 1981-2010. Sredino meseca je zaznamovalo idilično zimsko vreme s soncem, snegom in zimi primernimi temperaturami. Skromna snežna odeja je tla prekrivala večji del meseca.

Na Zaplani je bil v preteklosti najtoplejši januar 2007 (3,6 °C), najbolj mrzel pa januar 2017 (-4,8 °C). Letošnji je imel povprečno mesečno temperaturo zraka -0,4 °C, s tem je bil prvi mesec z negativno temperaturo po januarju 2019. Najvišja mesečna temperatura je bila izmerjena 30. januarja (9,9 °C), najnižja pa 12. dne (-11,0 °C). Temperatura se je pod 0 °C spustila v 24 dneh, ledišča pa ni presegla v desetih dneh. Dvakrat je bilo izmerjeno pod -10 °C, pod to vrednost se je na vremenski postaji Zaplana ohladilo prvič po treh letih. Sončno zimsko vreme v sredini januarja je pomenilo dobrodošlo spremembo po več kot mesecu dni dežja, oblakov in megle. Padlo je 160,0 mm padavin v obliki dežja in snega, kar predstavlja 160 % običajnih januarskih padavin. 2. januarja so bile prisotne nevihte z močnimi strelami, pri čemer se iz preteklih let še kar nadaljuje trend pogostejšega nevihtnega vremena v času zime. Tanka snežna odeja je obležala relativno dolgo, saj je bilo 22 dni s snežno odejo, debelo največ 12 cm. Na mesečni ravni je izrazito prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani januarja 2021.

 

Razmere v mraziščih, 1. december 2020 – 15. januar 2021

Večji del prve polovice letošnje meteorološke zime je zaznamovalo oblačno in megleno vreme, ob katerem bi lahko vremenske postaje v mraziščih Zaplane brez večje izgube podatkov tudi ugasnili. Temperatura zraka v mraziščih je bila namreč  zelo podobna temperaturi v njihovi neposredni okolici. Mrazišča so postala aktualna šele proti sredini januarja, ko se je razjasnilo in je tla prekril sneg.

Takrat je bila v mrazišču Dolinca izmerjena najnižja temperatura v merilnem obdobju, saj je bilo 12. januarja -20,6 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -11,0 °C. To je bila v mraziščih Zaplane prva izmerjena vrednost pod -20 °C po 26. januarju 2019. V mrazišču se je močno ohladilo še 13. januarja zvečer (-15,5 °C) in 15. januarja zjutraj (-19,4 °C). Snežna odeja je bila dovolj debela le v prvi mrzli noči 12. januarja, v nadaljevanju mrzlega obdobja je sneg na prisojnih pobočjih že deloma skopnel in nočno ohlajanje v mraziščih Zaplane ni bilo tako izrazito, kot je to običajno za vremensko situacijo z jasnimi nočmi in zasneženimi tlemi. Razlika v temperaturi med mraziščem in zgornjo vremensko postajo Zaplana je znašala slabih 10 °C, običajno je razlika za dobre 3 °C večja. Predvidoma je na slabše ohlajanje vplivalo tudi skromno zasneženo Logaško polje, po katerem se ravnajo tudi nočne temperature na Spodnji Zaplani.

Sosednje mrazišče Dvojček je ob prisotnosti snežne odeje pogosto bolj mrzlo od Dolince, vendar je bila v tem mrazišču tokrat viÅ¡ja temperatura. Ne le zaradi nočnega vetra, temveč predvidoma tudi zaradi skromne snežne odeje. Tanka in dobro predelana snežna odeja je nudila izjemne pogoje za zimske Å¡portne aktivnosti na prostem, kakrÅ¡nim nismo bili priča že več let. Sneg kot naravna izolacija pred toplimi tlemi je bila tako v Dvojčku dodatno “predrta” zaradi Å¡tevilnih sankačev.

 

Potek temperature zraka v noči na 12. januar 2021.

 

Vreme na Zaplani v letu 2020

Z izjemno toplim februarjem se je zaključila lanska, nenavadno mila zima. Samo v marcu je bilo več dni s snežno odejo kot v januarju in februarju skupaj. Začetek aprila je bil mrzel, vendar mraz ni sovpadel z razvojem občutljive vegetacije. Maj je bil edini mesec v letu, hladnejši od dolgoletnega povprečja. Začetek junija je bil najbolj moker doslej in prekinjena je bila suša, ki se je vlekla še iz meseca decembra 2019. Poletje je bilo temperaturno zmerno in na Zaplani prizanesljivo tako s sušo, kot z neurji. Leto se je zaključilo z izjemno turobnim decembrom, ko smo bili zaradi megle in oblakov ves mesec prikrajšani za sonce.

 

Kljub sivemu decembru je bilo leto 2020 eno od najbolj osončenih v zadnjih desetletjih.

 

Povprečna letna temperatura zraka 9,8 °C je bila na vremenski postaji Zaplana peta najvišja od pričetka meritev. Absolutna najnižja temperatura je bila -8,3 °C (7. januar), najvišja 30,9 °C (28. julija). Po kriteriju povprečne mesečne temperature je v hladnejšo smer, tako kot v letu 2019, odstopal le maj, vsi preostali meseci pa so bolj ali manj presegli dolgoletno povprečje. Pri tem je daleč najbolj, za kar 4°C odstopal februar. Meseci junij, julij, oktober in november so le malo presegli povprečje. V lanskem letu na vremenski postaji Zaplana ni bilo posebnih temperaturnih ekstremov. Še najbližje temu je bil jutranji mraz na začetku aprila, ko je do aprilskega negativnega temperaturnega rekorda zmanjkala ena stopinja. Aprilski negativni rekord je bil sicer izmerjen v mraziščih.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani v letu 2020.

 

V letu 2020 je bilo v primerjavi s preteklostjo manj dni z najvišjo dnevno temperaturo nad 25 in 30 °C, kar se dobro ujema z odsotnostjo izjemne poletne vročine v kombinaciji z manjšimi, a pogostimi poletnimi padavinami. Manj je bilo tudi mraza, kar je posledica zelo mile lanske zime in oblačnega decembrskega vremena, ki ni dopuščalo nočnega mraza. Podpovprečno je bilo število ledenih dni s celodnevno temperaturo pod 0 °C, noči s temperaturo pod -10 °C pa tako kot v letu 2019 ni bilo zabeleženih.

 

Število značilnih meteoroloških dni v letu 2020 v primerjavi s preteklimi leti.

 

Na letni ravni je padlo 1640,9 mm padavin, kar ustreza dolgoletnemu povprečju na bližnjih meteoroloških postajah z daljšim merilnim nizom. Po primanjkljaju padavin so izstopali januar, februar, april in november, po večji namočenosti glede na povprečje pa meseci maj, junij, oktober in december. Najbolj zasnežen je bil december z 12 dnevi s snežno odejo, sledil je marec s šestimi dnevi, januar in februar pa sta premogla le po en dan s snežno odejo. Decembra je bila s 34 cm izmerjena najvišja snežna odeja minulega leta. Žled se je pojavil dvakrat v decembru, večkratno žledenje v krajšem časovnem obdobju se je na Zaplani zgodilo tudi že v preteklosti.

 

Potek vremena na Zaplani v letu 2020.

 

Vreme na Zaplani decembra 2020

Decembrska temperatura zraka je bila na območju osrednje Slovenije do 2 °C višja od dolgoletnega povprečja 1981-2010. Višje temperaturno povprečje pri ogrevanju bržkone ne bo prineslo pričakovanih prihrankov, saj je bil letošnji december tudi eden od vremensko najbolj turobnih mesecev doslej. Kljub snežnim epizodam so pogosta megla, dež in taleča se snežna odeja Zaplani prinesli vse prej kot tako želeno zimsko idilo.

Na Zaplani je bil v preteklosti najtoplejši december 2006 (3,2 °C), najhladnejši pa 2010 (-1,7 °C). Letošnji je bil s povprečno mesečno temperaturo zraka 1,3 °C med toplejšimi od pričetka meritev, vendar višje povprečje v tem primeru pomeni le, da ni bilo mraza in izjemnih otoplitev, ter da je temperatura vztrajala malo nad ničlo. Najvišja mesečna temperatura je bila izmerjena 24. decembra (9,3 °C), najnižja pa 1. decembra (-5,5 °C). Temperatura se je pod 0 °C spustila v 17 dneh, ledišča pa ni presegla v šestih dneh. Skoraj vsakodnevna je bila megla, pogosto tudi s spremljajočo megleno močo, ko je ob odsotnosti dežja kapljalo z drevja. Padavine so bile obilne na začetku in ob koncu meseca, v vmesnem obdobju pa so bile padavine prav tako pogoste, a skromnejše. Padlo je 288,6 mm vode v dežju in snegu, kar predstavlja 180 % običajnih decembrskih padavin. Izmerjena višina padavin je velika, vendar so bili v obdobju meritev že trije decembri s preko 300 mm padavin. Bilo je 12 dni s snežno odejo, 3. decembra je bilo največ snega in sicer 34 cm. Podobno kot v decembru 2019 je tudi tokrat sneženju sledila izrazita odjuga, ki je Zaplani odnesla sneg že 10. decembra. Dlje časa je snežna odeja vztrajala zahodneje, na območju bolj zatišne Hotedršice, saj je tam ob močnih padavinah v nasprotju z Logatcem in Zaplano obilno snežilo tudi 8. decembra. 28. decembra je prišlo do obratne situacije, saj je v južnih in zahodnih delih logaške občine ob napredovanju toplega južnega vetra večinoma deževalo, v Logatcu in na Zaplani pa snežilo zaradi zajezenega hladnega zraka, ki je vztrajal nad osrednjo Slovenijo. Na Zaplani se je tega dne lokalno pojavil tudi žled, že drugič po 5. decembru. Kot se za minuli december spodobi pa tudi v tem primeru odjuga ni izostala. Na lokaciji Zaplane se prekrivata megla iz Ljubljanske kotline in oblačnost ob jugozahodniku iznad Dinarske gorske pregrade, zato je tukaj jeseni in pozimi običajno malo sonca. Izjema so zime s prevladujočim fenskim severozahodnim vetrom, ki je sicer zaznamoval minuli dve zimi. Letošnji december je bil povsem drugačen, saj je na Spodnji Zaplani sonce v zelo majhni meri posijalo zgolj 26. decembra, še manj pa ga je bilo 16. decembra. Na mesečni ravni je izrazito prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani decembra 2020.

 

Vreme na Zaplani v jeseni 2020

Letošnja meteorološka jesen je bila v osrednji Sloveniji za pol stopinje Celzija toplejša od referenčnega obdobja 1981-2010. Jesensko deževje je zaznamovalo konec septembra in prvo tretjino oktobra, na drugi strani je precej daljše in stabilnejše vreme sovpadlo s septembrom in predvsem novembrom, ko se je v celem mesecu zgodil le en omembe vreden padavinski dogodek. Stabilne vremenske razmere v pozni jeseni zaradi megle sicer navadno ne prinašajo obilice Sonca. Kljub odsotnosti snega je v zadnjih novembrskih dneh zadišalo po zimi.

Povprečna jesenska temperatura zraka na vremenski postaji Zaplana je bila 9,4 °C. Za primerjavo je bila najtoplejša jesen v obdobju meritev leta 2006 (11,1 °C), najhladnejša pa 2007 (7,7 °C). Najnižja letošnja jesenska temperatura je bila izmerjena 22. novembra (-5,4 °C), najvišja pa 5. septembra (28,3 °C). Najbolj zgodnja slana na Spodnji Zaplani je bila 13. oktobra, negativna temperatura na višini dveh metrov od tal pa je bila prvič izmerjena 7. novembra, kar je okoli tri tedne kasneje kot običajno. Zadnji dan oktobra se je ponekod na Notranjskem še ogrelo nad 20 °C, na Zaplani pa je bilo za nekaj stopinj hladneje. To je bil namreč čas, ko je preko Spodnje Zaplane ob vzhodnemu vetru dotekal hladnejši zrak, nakopičen v takrat že pogosto zamegljeni in ohlajeni Ljubljanski kotlini. Že 9. novembra je megla na Zaplani vztrajala ves dan.

 

Utrinek iz sicer ne preveč barvite jeseni.

 

Padlo je 527,2 mm dežja, kar predstavlja 90 % običajne jesenske višine padavin. V zadnjem obdobju je bila najbolj mokra jesen v letu 2010 (826 mm), najbolj suha pa leta 2006 (208 mm). Nadpovprečno namočenima septembru in oktobru je sledil suh november, v dolgoletnem povprečju najbolj moker mesec v zahodni Sloveniji. Sneg v oktobru je na Zaplani redkost in tudi letos ga nismo beležili, če zanemarimo dež s snegom, ki je v nižjih delih Zaplane padal že 11. oktobra. Pridih zime je sicer prišel s koncem novembra. Zapadlo je nekaj snega, a premalo, da bi minuli jeseni lahko pripisali prvo snežno odejo. Kljub pomanjkanju snega je nekaj centimetrov veliko ivje pričaralo zimsko pravljico. Ta pojav je omogočila nizka dnevna temperatura, prvi ledeni dan je bil zabeležen 29. dne, ko se temperatura ves dan ni dvignila nad 0 °C.

Spodnja preglednica prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C) absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), jesensko povprečje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprečno temperaturo v jeseni 2020 (T povp – dnevno povprečje je izračunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri po poletnem času). Termometer v Dolinci se nahaja v mrazišču.

 

Temperaturni podatki za meteorološko jesen 2020.

 

Ulovka je bila v povprečju le malo hladnejša od 230 m nižje ležeče postaje na Spodnji Zaplani, kar je posledica novembrske temperaturne inverzije. Če je bila Spodnja Zaplana v septembru in oktobru toplejša od Ulovke, pa je bila v novembru celo nekoliko hladnejša. Običajno se na vrhu Ulovke zaradi temperaturne inverzije jeseni prvič ohladi pod ničlo kasneje kot v nižjih predelih, toda letos je bilo ravno obratno. 11. oktobra, ko je nižje padal dež s snegom, je na Ulovki nekaj časa tudi samo snežilo pri temperaturi zraka -0,1 °C. Na Spodnji Zaplani je bila negativna temperatura izmerjena 7. novembra, na Zgornji Zaplani na nadmorski višini okrog 650 m pa kasneje. V mraziščih je bila absolutna najnižja temperatura v jesenskem trimesečju izmerjena v zadnji tretjini novembra, ko se je dvakrat spustila pod -10 °C.

 

Razmere v mraziščih, 16. oktober – 30. november 2020

V drugi polovici letošnje meteorološke jeseni so bile vrednosti temperature zraka v mraziščih Zaplane precej nižje kot v prvi polovici. Če se je v prvi polovici pa vse do prvih dni novembra kljub pogostim jasnim nočem komaj kdaj ohladilo pod ničlo, je bilo v nadaljevanju brez prisotnosti snežne odeje izmerjeno tudi pod -10 °C.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 22. novembra zjutraj, -10,9 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo v omenjenem jutru -5,4 °C. V mrazišču se je močno ohladilo še v noči na 25. in 26. november (-10,5 °C in -9,4 °C). Izmerjene vrednosti so daleč od izjemnih, saj sta tako oktobrski kot novembrski ekstrem pri okoli -20 °C (izmerjena sicer ob prisotnosti snežne odeje). Maksimalna temperatura 17,8 °C je bila, tako v Dolinci kot na vremenski postaji Zaplana ob jugozahodniku izmerjena 31. oktobra. Pred začetkom meteorološke zime so bile ponovno vzpostavljene meritve temperature v Dolinci bližnjem mrazišču Dvojček.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy