Vreme na Zaplani v pomladi 2018

Obdobje od marca do maja je bilo na območju osrednje Slovenije za 2 °C toplejše od dolgoletnega povprečja med leti 1981 in 2010. Meteorološko pomlad je sprva zaznamoval marčevski mraz s snegom, nato rekordno topel april, v nadaljevanju pa še nevihtni maj. Pester spomladanski paket k sreči ni vključeval pozebe, poznega snega in vsaj na Zaplani tudi ne močnejših neviht.

Doslej sta v merilni zgodovini vremenske postaje Zaplana temperaturno najbolj odstopali pomladi 2013 (7,6 °C) in 2007 (10,8 °C), letošnja je bila s povprečno temperaturo zraka 9,7 °C torej med bolj običajnimi. Močno pretopel je bil april, ko je bil s 26,0 °C zabeležen tudi absolutni aprilski temperaturni rekord. Razen vročih dni nad 30 °C so bili zabeleženi vsi preostali značilni meteorološki dnevi, saj se je ogrelo tako nad 25 °C kot ohladilo pod -10 °C, v marcu pa se temperatura tudi podnevi nekajkrat ni povzpela nad ničlo. Pod ledišče se je temperatura na dveh metrih višine v meteorološki hišici zadnjič spustila 2. aprila, pri tleh pa 7. aprila, kar je relativno zgodaj v primerjavi s preteklimi leti, ko se je slana pojavila vsaj še konec aprila.

 

Od povsem zimskega vremena do poletnega vzdušja z nevihtami sta letos minila le dobra dva meseca.

 

Padlo je 390,9 mm padavin ali 110 % dolgoletnega spomladanskega povprečja. Marcu s skoraj dvojno količino padavin je sledil suh april, ko so padavine dosegle le polovico povprečja, medtem ko je nevihtni maj le za spoznanje presegel dolgoletno povprečje. Na račun marca je del letošnjih pomladnih padavin padel tudi v obliki snega, 6. marca pa je bila z 72 cm izmerjena celo najvišja snežna odeja minule zime. 20 dni s snežno odejo je bilo zabeleženo v marcu in ker snega v nadaljevanju ni bilo več lahko dokončno ugotovimo, da se je v minuli zimski sezoni sneg obdržal 86 dni.

Spodnja tabela prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), pomladno povprečje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprečno temperaturo v pomladi 2018 (T povp – dnevno povprečje je izračunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri).

 

Temperaturni podatki za meteorološko pomlad 2018.

 

Meteorološko pomlad so zaznamovale majhne razlike med zaplaninskimi merilnimi mesti, ne toliko po kriteriju povprečne temperature zraka kot po ekstremnih temperaturah. Na Ulovki je bila tako najnižja spomladanska temperatura nižja od tiste na Spodnji Zaplani in se je približala celo vrednosti, izmerjeni v mrazišču Dolinca. Gre seveda za posamezno temperaturno vrednost, v povprečju so bili nočni minimumi na Spodnji Zaplani vendarle nižji kot na Ulovki. Na račun mraza v začetku marca izstopajo podatki o ledenih in mrzlih dneh. V minulih letih so bili prvi zabeleženi kvečjemu na Ulovki, drugi samo v mraziščih, letos pa so bili zastopani kar na vseh merilnih lokacijah. Zadnji dan s pojavom zmrzali na višini 2 m od tal se je na Spodnji Zaplani pojavil še teden dni kasneje kot na Ulovki (26. marec). V mrazišču Dolinca je bila zadnja negativna temperatura izmerjena 1. maja, kjer pa se pod 0 °C praviloma ohladi vsaj enkrat v poletju.

 

Razmere v mraziščih, 1. marec – 31. maj 2018

Aktualno merilno obdobje sovpada z meteorološko pomladjo, ki se je v letošnjem letu pričela z zelo mrzlim marcem, končala pa s previsokimi majskimi nočnimi temperaturami. Tako se v mraziščih 1. marca ni ohladilo do -30 °C zgolj zaradi pooblačitve, v maju pa je zmrzovalo le enkrat. Ob naravno kaotičnem vremenskem dogajanju je zanimivo, da so se ekstremne vrednosti temperature ravnale po koledarju, saj je bila najnižja temperatura izmerjena prvi dan, najvišja pa zadnji dan meteorološke pomladi.

V mrazišču Dolinca (545 m) je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, -16,9 °C, izmerjena 1. marca. Temperatura bi ob odsotnosti oblakov padla do -30 °C, kolikor je bilo izmerjeno tudi zadnji dan februarja. Najnižja aprilska temperatura je bila -5,6 °C (8. april), najnižja majska pa -2,2 °C (1. maj). V maju se je temperatura spustila pod ničlo torej v le eni noči in čeprav se je to zgodilo tudi v maju 2010, pa so bile letošnje majske vremenske razmere še posebej neprimerne za pojav poznega spomladanskega mraza, saj je v mraziščih nevarnost zmrzali, vsaj na višini 2 m od tal, minila 20 dni prej kot v omenjenem letu 2010. V zadnjih 15 letih ni bilo nič nenavadnega, če se je jutranja temperatura v maju spustila pod ničlo več kot desetkrat. V času letošnjih meritev je bilo v Dolinci najbolj toplo 31. maja, 26,5 °C. Marec ali april sta običajno meseca velikih temperaturnih razlik med dnevom in nočjo, kar se je zgodilo tudi letos.

 

Minimalne in maksimalne vrednosti temperature zraka v Dolinci letos spomladi.

 

S 1. junijem so bile zaradi košnje in podvojenih meritev začasno ukinjene meritve temperature zraka v sosednjem mrazišču Dvojček, kjer so temperature, vsaj ob prisotnosti snežne odeje, lahko tudi nižje kot v Dolinci. V toplem delu leta pa je to mrazišče sistematično toplejše in 1. marec je bil letos tudi zadnji dan, ko je bil Dvojček (-18,7 °C) hladnejše mrazišče.

 

Vreme na Zaplani maja 2018

S temperaturo zraka 2 °C nad povprečjem referenčnega obdobja 1981-2010 je bil letošnji maj že drugi izrazito pretopel mesec zapored. V primerjavi s suhim aprilom je bilo majsko vreme nestanovitno s pogostimi popoldanskimi padavinami, z višjimi jutranjimi temperaturami zlasti v prvi polovici meseca pa je dokončno minila tudi nevarnost letošnje spomladanske pozebe.

Povprečna majska temperatura zraka je na vremenski postaji Zaplana znašala 15,0 °C in je bila druga najvišja doslej. Najhladnejši maj smo beležili leta 2013 (11,9 °C), najtoplejšega pa leta 2009 (15,1 °C). Najnižja letošnja majska temperatura je bila izmerjena 16. maja (4,2 °C), najvišja pa 31. maja (26,4 °C). Pod ničlo se temperatura ni več spustila niti pri tleh. Vremenske fronte so bile precej oddaljene od naših krajev, vendar je bil hladen in vlažen zrak v višinah vzrok za pogosto nestanovitnost s popoldanskimi plohami in nevihtami, ki so se predvsem na severu države pogosto zavlekle tudi v noč. Mesečna vsota padavin je bila s 130,7 mm nadpovprečna, dolgoletno majsko povprečje je bilo preseženo za 20 %. Dnevna višina padavin je v treh dneh presegla 20 mm, največ dežja, 36 mm, pa je ob dveh močnejših nalivih padlo 29. maja. Zaplana se toči 18. maja sicer ni povsem izognila, vendar je bila ta drobna in kratkotrajna. Na mesečni ravni je izrazito prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani v maju 2018.

 

Vreme na Zaplani aprila 2018

Po hladnem začetku letošnje meteorološke pomladi se je le-ta v aprilu nadvse podvizala. April je bil v osrednji Sloveniji za kar 4 °C toplejši od referenčnega obdobja 1981-2010, s tem pa marsikje najtoplejši v merilni zgodovini. Nevarnost nizkih temperatur in slane je minila že v prvih dneh meseca, sledili pa so absolutni vročinski temperaturni rekordi za ta čas.

Povprečna aprilska temperatura zraka je na vremenski postaji Zaplana znašala 12,2 °C, s tem je letošnji april presegel do sedaj najtoplejšega v letu 2007 (11,8 °C). Najhladnejši april smo beležili leta 2008 (8,0 °C). Najnižja temperatura minulega meseca je bila izmerjena 2. dne, skromnih -0,1 °C, vendar je v preteklosti april minil tudi že povsem brez tovrstnih hladnih dni. Najbolj toplo je bilo 29. aprila (za mesec april rekordnih 26,0 °C). Pod ničlo se je temperatura spustila le enkrat, nad 25 °C se je povzpela dvakrat. Zadnja slana je bila opažena že 7. aprila, več kot meter debela marčevska snežna odeja v mraziščih pa je skopnela najpozneje do sredine meseca aprila. Že tako pičlih padavin je bilo tekom meseca vse manj. Mesečna vsota padavin je bila podpovprečna, dosegla je polovico aprilskega povprečja oziroma 75,6 mm. Povečana nevihtna aktivnost iz meseca marca se ni nadaljevala v april, kratkotrajen pojav sodre iz bližnjih neviht je bil zabeležen samo 1. aprila. Na mesečni ravni je prevladoval veter zahodnih smeri.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani v aprilu 2018.

 

Vreme na Zaplani marca 2018

V osrednji Sloveniji je bil marec za 2 °C hladnejši od referenčnega obdobja 1981-2010, pri čemer je nenavadno zlasti dejstvo, da je bil v istem koledarskem letu marec hladnejši od meseca januarja. Poleg zimskega vremena s snežno odejo in mrazom je bil v marcu vendarle prisoten tudi pridih pomladi. Hkrati z višjo temperaturo zraka smo bili deležni tudi nestabilnega vremena s prvimi plohami in celo nevihtami.

Povprečna marčevska temperatura zraka je bila na Zaplani 1,9 °C. V merilni zgodovini sta temperaturno najbolj odstopala marec 2013 (1,5 °C) in 2017 (7,8 °C). Po rekordno toplemu marcu v lanskem letu smo torej beležili izrazito hladen marec, ki je bil za stopinjo hladnejši celo od letošnjega januarja. Najnižja temperatura je bila izmerjena 1. dne v mesecu (-12,4 °C), najvišja pa 29. marca (13,5 °C). Od pričetka meritev leta 2006 v marcu še nikoli ni bilo toliko dni s celodnevno temperaturo pod lediščem. Takšnih ledenih dni je bilo kar sedem, sicer pa se je šele 6. marca prvič ogrelo nad ničlo, po tem, ko je temperatura 15 dni nepretrgoma vztrajala pod 0 °C. Pod ledišče se je najnižja dnevna temperatura spustila v 19 dneh, kar je en dan manj kot marca 2006. Padavine so bile pogoste in večkrat tudi snežne. Njihova mesečna vsota je bila skoraj enkrat tolikšna kot znaša marčevsko povprečje in je dosegla 184,6 mm. Snežna odeja je v dveh ločenih časovnih razdobjih prekrivala tla 20 dni, največ snega je bilo 6. marca, 72 cm. Snega v marcu je bilo več kot v sami meteorološki zimi, kar pa za območje Zaplane ni neobičajno. Ni pa pogost pojav, da bi v drugi polovici marca zapadlo 20 cm suhega snega, ki bi ga nato močan severovzhodni veter raznašal naokrog. Zabeleženi so bili trije nevihtni dnevi, nevihto je v dveh primerih spremljala tudi sodra. Na mesečni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri, najbolj vetrovno pa je bilo 21. marca, ko je prihajalo celo do pojava vejavice, pri čemer je okrepljen severovzhodni veter nizko nad tlemi raznašal sneg.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani v marcu 2018.

 

Vreme na Zaplani v zimi 2017/2018

Minula meteorološka zima je bila na območju osrednje Slovenije za stopinjo Celzija toplejša od dolgoletnega povprečja 1981-2010. V sicer toplejši zimi od lanske so pogoste snežne padavine in dolgotrajna snežna odeja močno doprinesle k zimskosti razmer. Skorajšnjo izjemno milo zimo po nižinah – decembru z višjo mejo sneženja je namreč sledil topel januar – je preprečilo burno vremensko dogajanje v stratosferi v sredini februarja, kar je prineslo hud mraz ob koncu omenjenega meseca tudi na območju naših krajev.

Minila je ena od toplejših zim v merilni zgodovini Zaplane. Povprečna zimska temperatura zraka je znašala 0,3 °C, najbolj mrzel je bil mesec februar, v katerem se je povprečna temperatura spustila pod ničlo, najtoplejši pa je bil mesec januar. Temperatura se je najvišje povzpela 29. januarja (14,3 °C), najbolj mrzlo pa je bilo 28. februarja (-17,4 °C). Absolutni rekord ni bil presežen, saj le-ta na vremenski postaji Zaplana znaša -18,5 °C, sicer izmerjen 1. marca 2005, na prvi dan meteorološke pomladi. 29. januarja je bila s 14,3 °C skoraj dosežena doslej najvišja januarska temperatura. Letošnja zima ni bila toplejša le po povprečni temperaturi zraka, temveč je zaostajala tudi po vseh drugih kriterijih, kot je število dni z najnižjo dnevno temperaturo pod -10 °C ali najvišjo dnevno temperaturo pod 0 °C.

 

Zima 2017/2018 na Zaplani v primerjavi s preteklostjo.

 

Količina padavin je bila nadpovprečna, padlo je 636,6 mm snega in dežja, kar predstavlja 170% običajnih zimskih padavin. Če je bilo v prejšnji zimi snežnih padavin še posebej malo, pa jih je bilo v letošnji nadpovprečno veliko. Snežna odeja je prekrivala tla 56 dni in je bila s 70 cm najdebelejša 7. februarja, pri čemer je vredno omembe, da je toliko snega zapadlo v samo 24 urah. Za dokončen opis snežnih razmer je sicer smiselno počakati na zaključek zimske sezone, kajti snežna odeja je pogosto prisotna tudi v času izven meteorološke zime, največkrat v mesecu marcu. December je bil bogat s snegom samo v višje ležečih krajih in Zaplana je bila pod vplivom ciklonov iz Genovskega zaliva deležna veliko več snega od nižin in primerljivo visokih krajev na jugu države. V februarju so južnejše poti ciklonov poskrbele, da so bile snežne razmere po večini države precej bolj izenačene. 11. december je zaznamovala izjemna odjuga z deževjem in močnim jugozahodnikom, ki je na Zaplani povzročil še relativno malo škode v primerjavi s preostalo Slovenijo.

 

Decembrski obisk Ulovke – zima, do kamor seže pogled.

 

V spodnji tabeli so zbrani statistični podatki za vremensko postajo Zaplana (reprezentativna za območje Spodnje Zaplane), Ulovko (najvišja točka Zaplane) in mrazišče Dolinca. Tabela prikazuje število hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo zimsko temperaturo (T min in T max), zimsko povprečje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprečno zimsko temperaturo (T povp – dnevno povprečje je izračunano iz vrednosti temperature ob 7., 14. in dvakratne vrednosti temperature ob 21. uri).

 

Temperaturni podatki za meteorološko zimo 2017/2018.

 

Ulovka je bila po večini kriterijev hladnejša od nižjih predelov Zaplane, celo po povprečni minimalni temperaturi, kar se je nazadnje zgodilo v izjemno mili zimi 2013/2014. Podatki kažejo, da se mraz, največkrat zaradi oblakov, pogosto ni odrazil v nižjih, bolj zatišnih območjih Zaplane, temveč se je zadržal v nekoliko višjih slojih ozračja. To se je zgodilo tudi v najhladnejši noči na 28. februar, ko je bila na obeh merilnih mestih izmerjena podobna temperaturna vrednost okoli -17 °C. Mrazišča so bila pri tem vendarle izvzeta, saj se je v mrazišču Dolinca pod -10 °C ohladilo v 28 dneh, pod -20 °C se je ohladilo petkrat, v najhladnejši noči celo do -30,6 °C. V sosednjem mrazišču Dvojček je bilo -31,2 °C, kljub hudemu mrazu pa je bila zaradi neugodnih vremenskih razmer, predvsem oblačnosti, v omenjeni noči temperatura za nekaj stopinj višja, kot bi lahko bila ob nekoliko ugodnejšemu vremenskemu razpletu. 26. februarja je bilo od dotoku mrzlega, celinskega zraka iznad severovzhodne Evrope na Ulovki največ -11,6 °C, z občutkom mraza zaradi vetra predvidoma vsaj -25 °C.

 

Vreme na Zaplani februarja 2018

Februar je bil najbolj zimski mesec minule meteorološke zime, saj je poleg obilice snega postregel tudi z nizkimi temperaturami. Na območju osrednje Slovenije je bil za 2 °C hladnejši od referenčnega obdobja 1981-2010. Obilno sneženje smo beležili v začetku meseca, najhujši mraz pa je pritisnil v zadnjih februarskih dneh, na samem pragu meteorološke pomladi.

Povprečna februarska temperatura zraka je bila na Zaplani -2,9 °C. V zadnjem desetletju sta temperaturno najbolj odstopala februarja 2007 (3,9 °C) in 2012 (-3,7 °C). V letošnjem februarju se je ozračje vztrajno hladilo, sprva je bila prvega dne izmerjena najvišja mesečna temperatura 7,1 °C, nato se je že drugi dan meseca ohladilo in na tej ravni je mraz vztrajal vse do 25. februarja, ko se je mraz še zaostril. 26. februarja se temperatura zraka ni povzpela nad -10 °C, ob tem je občasno snežilo. V zadnji februarski noči je bila izmerjena najnižja mesečna temperatura, na vremenski postaji Zaplana je bilo -17,4 °C, v nekaj 10 m nižjih okoliških mraziščih celo -31 °C. Temperatura se je pod ledišče spustila v 27 dneh, nad ničlo se ni ogrelo v 18 dneh, pod -10 °C se je ohladilo petkrat. Padavine so bile zelo pogoste in z izjemo prvega dne snežne. Njihova mesečna vsota je bila trikrat tolikšna, kot znaša februarsko povprečje in je dosegla 220,3 mm. Snežna odeja je prekrivala tla 26 dni, pogoste, a časovno razvlečene snežne padavine so v drugi polovici meseca bolj ali manj ohranjale snežno odejo, višjo od pol metra. Največ snega je bilo zato tik po najobilnejših snežnih padavinah v začetku meseca, 7. februarja dopoldne ga je bilo 70 cm. Na mesečni ravni je izrazito prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani v februarju 2018.

 

Razmere v mraziščih, 16. februar – 1. marec 2018

Zadnje merilno obdobje je bilo med zanimivejšimi doslej. Čeprav je večdnevni hud mraz v mraziščih kulminiral v le eni noči, pa se je takrat temperatura spustila zelo nizko in se približala rekordnim izmerjenim vrednostim. Izmerjena je bila najnižja temperatura za mesec februar.

Noč na 28. februar je bila daleč od idealne za izrazito nočno ohlajanje, saj so v prvem delu noči in zjutraj nebo pokrivali oblaki, severovzhodni veter pa je slabel zgolj postopno. Kljub temu je bila v mrazišču Dolinca najnižja temperatura -30,6 °C, v sosednjem Dvojčku pa celo -31,2 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo ob približno istem času izmerjeno -17,4 °C. V omenjenih mraziščih se digitalna termometra nahajata na višini 2 metrov od tal v posebnem zaščitnem ohišju. Hkrati so potekale tudi vzporedne meritve s klasičnimi alkoholnimi termometri, ki pa niso zaščiteni v ohišju in so neposredno izpostavljeni tlom in nebu. Po teh meritvah je bilo v mrazišču Dvojček celo -32,1 °C, pri čemer je vrednost izmerjena točno, vendar ni primerljiva s standardnimi meritvami v že omenjenem zaščitnem ohišju, ki opravlja vlogo lesene meteorološke hišice.

 

-32 °C v mrazišču Dvojček, ki leži na nadmorski višini vsega 553 m.

 

V noči na 1. marec se zaradi oblačnosti in že nekoliko manj mrzle zračne mase temperatura ni spustila tako nizko kot v noči poprej. Ponovno je bilo v Dvojčku z -18,7 °C hladneje kot v Dolinci, kjer je bilo -16,9 °C. Tudi tokrat so bili na obeh lokacijah izmerki nezaščitenih alkoholnih termometrov za približno stopinjo nižji od izmerkov digitalnih termometrov. Še pred najhujšim mrazom sta bili podobno kot na zgornji vremenski postaji tudi merilni mesti v obeh mraziščih očiščeni snega, saj je predvsem v bolj prevetrenem mrazišču Dvojček napihan sneg deloma že oklepal termometer.

 

Daljinskemu odčitavanju podatkov navkljub se je bilo potrebno zaradi klasičnih termometrov in čiščenja snega večkrat spustiti v mrazišča.

 

V povezavi z absolutnim temperaturnim rekordom v mraziščih Zaplane je zgodovina pestra. Meritve v mrazišču Dolinca potekajo od leta 2002, najnižja izmerjena vrednost pa ostaja -31,5 °C, koliko je bilo 20. decembra 2009. V mrazišču Dvojček, kjer je ob primernih pogojih še bolj mrzlo, so se meritve pričele šele desetletje kasneje. Omenjena najnižja vrednost iz Dolince ni najbolj natančna in verjetno ni najnižja. Izmerjena je bila z manj kakovostnim termometrom, prvotno izmerjena vrednost -30,5 °C pa je bila naknadno popravljena za stopinjo navzdol, saj so po kasnejših primerjavah uporabljeni termometri pri negativni temperaturi zraka kazali sistematično previsoko temperaturo. Še bolj mrzlo kot v decembru 2009 je bilo 1. marca 2005, ko se je v Dolinci pokvaril termometer, temperatura pa je predvidoma dosegla vsaj -31,5 °C. Da se lahko temperatura v mraziščih Zaplane spusti še precej nižje, lahko sklepamo po arhivskih podatkih z okoliških meteoroloških postaj, po katerih je bilo v drugi polovici prejšnjega stoletja v najhujšem mrazu, v vremenskih razmerah, primernih tudi za mrazišča, za okoli 10 °C bolj mrzlo kot ob letošnjem februarskem mrazu.

 

Mraz ob koncu februarja 2018

 

Pojav hudega mraza na vremenski postaji Zaplana

V vsej merilni zgodovini vremenske postaje je bil hud zimski mraz, kakršen se je pojavljal še v prejšnjem stoletju, zelo redek. Še redkeje so v primeru mrzlega zraka sovpadli vsi preostali pogoji za močnejše nočno ohlajanje, kot so jasno nebo, brezvetrje, snežna odeja in nizka vlažnost ozračja. Vso bedo minulih milih zim odslikuje podatek, da na Zaplani večjega mraza od tistega 1. marca 2005, ko je bilo izmerjeno -18,5 °C, kasneje ni bilo več niti v katerem od osrednjih zimskih mesecev. Tudi letos smo se z najhujšim mrazom soočili na pragu meteorološke pomladi.

Po marčevskem mrazu leta 2005 je sicer bilo nekaj primerov zelo mrzlega zraka, vendar skoraj nikoli niso bili izpolnjeni vsi zgoraj našteti pogoji. V februarju 2012 zaradi oblakov in pomanjkanja snega ni prišlo do nizkih temperatur, podobno pa je bilo tudi v januarju 2017. Tega je sicer zaznamovala nizka povprečna mesečna temperatura, nikakor pa ne izjemen mraz pod -20 °C.

 

Nenadno ogretje stratosfere

Da se je v Sloveniji v preteklosti izjemen mraz pogosto pojavil v februarju in ne v decembru, kot bi to pričakovali, ni zgolj naključje. Nad severnim polom se v stratosferski plasti ozračja (več kot 10 km nad tlemi) jeseni ustvari gmota zelo mrzlega zraka s sistemom zahodnih vetrov. Do spomladanskega, takrat že dokončnega razpada omenjenega polarnega vrtinca pride navadno v marcu ali aprilu, včasih pa se zgodi, da sredi zime pride do njegovega ogretja, nato pa razcepa ali vsaj njegove oslabitve. Pri tem zahodna cirkulacija oslabi, mrzel zrak iznad severnega pola pa se spusti v nižje geografske širine, največkrat na območje Severne Amerike in Evrazije, od koder lahko ob ugodnih razmerah doseže tudi Evropo. Posledica sprememb polarnega vrtinca se lahko v nižjih slojih ozračja v Evropi pokažejo v povprečju dva tedna zatem, pri čemer pa razcep vrtinca ne pomeni nujno zimskega vremena povsod na območju severne hemisfere Zemlje, dogajanje v nižjih slojih ozračja tudi nujno ne sledi burnim spremembam v višji stratosferi. Dejstvo pa je, da ob večjih spremembah polarnega vrtinca pogosteje sledi zimsko vreme kot ne. Do tega pojava najpogosteje prihaja v januarju in v začetku februarja, kar vsaj delno pojasni pojavljanje izrednih zimskih dogodkov v februarju ali celo še kasneje.

 

Hud mraz ob koncu februarja 2018

Letos je do razcepa polarnega vrtinca na dve manjši jedri prišlo v dneh okrog 12. februarja in kmalu se je izkazalo, da bomo posledice še kako občutili ravno na območju Evrope. Mrzel, celinski zrak je pričel nad naše kraje dotekati v soboto, 24. februarja. Pogosto sneženje je bilo posledica dotoka mrzlega zraka nad toplo Sredozemlje, pri čemer je prihajalo do nastanka območij nizkega zračnega tlaka in padavin, ki so z juga občasno zajemale tudi območje osrednje Slovenije. Oblačno vreme s pogostim sneženjem je sprva prineslo hud mraz v gorah, čeprav je bil tudi na vremenski postaji Zaplana v ponedeljek, 26. februarja prisoten občutek mraza zaradi vetra okoli -23 °C. V takšnih razmerah je na Zaplani sicer najbolj mrzlo na razglednem stolpu na Planini nad Vrhniko. Najvišja temperatura zraka ta dan ni presegla -10 °C, kar pa je bilo v bližnji preteklosti zabeleženo že nekajkrat. Suh sneg je okrepljen severovzhodni veter prenašal v zamete.

 

Suh sneg z vetrom vpliva na kakovost meritev, saj pogosto oklepa merilne naprave in povzroči nezaželeno zmanjšanje pretoka zraka.

 

Vpliv mraza se je po nižinah in mraziščih prvič pokazal v delno jasni noči na 28. februar, ko se je polegel tudi veter. Obdobje izrazitega nočnega ohlajanja je bilo zaradi večerne in nato še jutranje oblačnosti precej krajše, kot bi lahko bilo. Na vremenski postaji Zaplana se je ohladilo na -17,4 °C, kar je ena od najnižjih izmerjenih temperatur na tej lokaciji. Je pa izmerjena vrednost najnižja za mesec februar in če se pozitivni mesečni temperaturni rekordi zadnja leta kar vrstijo, pa je bil do tokratnega mraza zadnji negativni mesečni rekord na Zaplani izmerjen že davnega leta 2010. V okoliških mraziščih se je ohladilo na kar -31 °C, kljub zdaj že močnejšim sončnim žarkom pa se ozračje podnevi ni segrelo na več kot -8 °C. Noč na 1. marec so zaznamovali oblaki in že nekoliko manj mrzla zračna masa, zaradi česar se temperatura tako na vremenski postaji kot tudi v mraziščih ni spustila več tako nizko kot v noči poprej.

 

Razmere v mraziščih, 4. december 2017 – 16. februar 2018

Aktualno merilno obdobje obsega tisti del letošnje zime, ko je bila verjetnost za pojav mraza največja. Januar je postregel z zelo toplim vremenom, nasprotno je mraz pritisnil v decembru in v prvi polovici februarja. Izjemnega mraza nismo beležili, se je pa v mraziščih vendarle ohladilo pod -20 °C.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura, -25,3 °C, izmerjena 10. decembra. Na 21 m višje ležeči vremenski postaji Zaplana je bilo v isti noči -10,9 °C. Pod -20 °C je bilo v mrazišču izmerjeno še 4. decembra (-23,6 °C) in 15. februarja (-23,4 °C). V bližino -20 °C se je temperatura spustila 21. decembra (-19,4 °C) in 16. februarja (-18,9 °C). Najbolj toplo je bilo 29. januarja,  v mrazišču je bilo 13,6 °C, na vremenski postaji nad mraziščem pa 14,3 °C.

Sosednje mrazišče Dvojček se je, kar je bilo ob prisotnosti snežne odeje pričakovano, izkazalo za hladnejše od Dolince. Tako je bilo predvsem v mrzlih februarskih nočeh, denimo 15. februarja, ko je bilo v Dvojčku izmerjeno -24,0 °C, kar je najmanj na tej lokaciji v tej zimi. V noči pred tem je bila minimalna temperatura v Dvojčku za stopinjo nižja kot v Dolinci, v nekaterih nočeh pa je bila zabeležena tudi večja temperaturna razlika od omenjene. Kako ekstremne temperaturne razmere vladajo v Dvojčku se je pokazalo 16. februarja ponoči, ko je nočni veter premešal nekaj metrov debelo plast mrzlega zraka v mrazišču. Ob tem se je zrak ogrel za približno 10 °C v osmih minutah, in sicer na temperaturo okoliškega zraka, na kar kažejo tudi meritve na zgornji vremenski postaji. V bolj zatišni Dolinci je mrzel zrak ostal ujet vse do jutra.

 

Nenadno nočno ogretje v mrazišču Dvojček.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy