Vreme na Zaplani decembra 2021

V osrednji Sloveniji je bil letošnji december za stopinjo Celzija toplejši od povprecne temperature zraka v obdobju 1981-2010. Kljub odsotnosti mraza in izmerjeni najvišji decembrski temperaturi je mesec zaradi daljšega vztrajanja polmetrske snežne odeje pustil povsem zimski vtis.

Povprecna mesecna temperatura zraka je na vremenski postaji Zaplana znašala 0,5 °C. V preteklosti je bil najtoplejši december 2006 (3,2 °C), najhladnejši pa 2010 (-1,7 °C). Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 31. decembra in je bila za ta mesec najvišja od pricetka meritev pred 20 leti (15,8 °C), najnižja pa 8. decembra (-7,4 °C). Temperatura se je spustila pod 0 °C v 25 dneh, ves cas pa je bila pod to vrednostjo v devetih ledenih dnevih. Višina padavin je zaostala za decembrskim povprecjem, padlo je 85 % obicajnih padavin oz. 136,0 mm, pri cemer je vec kot polovica padavin padla v obliki snega. Po tem kriteriju je bil mesec povsem zimski, saj je bilo 24 dni s snežno odejo, ki je bila z 51 cm najdebelejša 9. decembra popoldne. Soncnih žarkov je bilo malo in šele ob koncu meseca se je ob šibkih severozahodnih vetrovih Zaplana kopala v soncu, medtem, ko je bila v Ljubljanski kotlini megla. Na mesecni ravni je prevladoval severovzhodni veter, pri interpretaciji podatkov o hitrosti vetra pa je potrebno upoštevati zmrzovanje merilca vetra v dolocenih mrzlih dneh meseca.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani decembra 2021.

 

Vreme na Zaplani v jeseni 2021

Letošnja meteorološka jesen je bila v osrednji Sloveniji povprecna v primerjavi z referencnim obdobjem 1981-2010. Pravega jesenskega deževja nismo beležili in ob stabilnejšemu septembrskemu ter oktobrskemu vremenu je bila kolicina padavin precej podpovprecna. Stabilne vremenske razmere v jeseni zaradi megle po nižinah sicer navadno ne prinašajo obilice Sonca in tako tudi letos tega ni bilo v izobilju. Ob koncu meteorološke jeseni je zima s snegom in mrazom odlocno potrkala na vrata.

Povprecna jesenska temperatura zraka na vremenski postaji Zaplana je bila 9,0 °C. Za primerjavo je bila najtoplejša jesen v obdobju meritev leta 2006 (11,1 °C), najhladnejša pa 2007 (7,7 °C). Najnižja letošnja jesenska temperatura je bila izmerjena 30. novembra (-7,0 °C), najvišja pa 14. septembra (27,7 °C). Prva slana na Spodnji Zaplani je bila zgodnja in sicer 12. oktobra, pojavila se je istocasno pri tleh in tudi na višini dveh metrov od tal v meteorološki hišici. Bistveno kasnejši pojav slane je bil zaradi temperaturne inverzije v višjih delih Zaplane nad okoli 650 m nadmorske višine.

 

V višjih delih Zaplane tudi najbolj pozni primerki pravega kostanja niso docakali slane.

 

Vecjega jesenskega deževja nismo beležili in ob stabilnemu vremenu v prvi polovici septembra in v drugi polovici oktobra je bila kolicina padavin manjša od obicajne. Padlo je 365,1 mm padavin, kar predstavlja 60 % dolgoletnega povprecja. V zadnjem obdobju je bila najbolj mokra jesen v letu 2010 (826 mm), najbolj suha pa leta 2006 (208 mm). Septembra in oktobra letos je padla samo polovica obicajnih padavin, medtem ko je povprecje dosegel le mesec november, v katerem so bile padavine tudi v obliki snega. Predzadnji dan jeseni je snežna odeja merila že 28 cm.

Spodnja preglednica prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), jesensko povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v jeseni 2021 (T povp oz. dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri po poletnem casu). Termometer v Dolinci se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko jesen 2021.

 

V lanski jeseni je bila negativna temperatura zraka v višjih delih Zaplane izmerjena prej kot na Spodnji Zaplani. Letos je bilo povsem drugace, saj ce je na Ulovki prvic zmrzovalo šele 24. novembra, pa se je na Spodnji Zaplani do omenjenega dne pod 0 °C ohladilo že desetkrat, prvic kar mesec in pol pred tem in sicer 12. oktobra. Novembra se lahko na Spodnji Zaplani pojavljajo prvi ledeni dnevi z dnevno temperaturo pod 0 °C, vendar so bili ti letos zabeleženi samo na Ulovki. V mraziscih se je absolutna najnižja temperatura v jesenskem trimesecju štirikrat spustila pod -10 °C. Ob koncu novembra zimskega vremena ni zaznamoval samo sneg, temvec tudi mraz, saj se je temperatura v mraziscih zadnjega dne novembra kljub zaustavitvi ohlajanja pred polnocjo približala vrednosti -20 °C. V mraziscu Dvojcek je bilo bolj mrzlo kot v Dolinci in z -19,7 °C je bila na Zaplani izmerjena doslej najnižja novembrska temperatura zraka.

 

Podatki iz mrazisc, 16. oktober – 30. november 2021

Ob koncu letošnje druge polovice meteorološke jeseni je prišlo do jasne noci s prisotno snežno odejo, pri cemer ne preseneca, da je bila ob tem izmerjena dalec najnižja temperatura v zadnjem obdobju.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, -19,1 °C, izmerjena 30. novembra. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo -7,0 °C. Tako nizka temperatura zraka je posledica snežne odeje, ki je Zaplano prekrila v noci pred tem. Izmerjena temperaturna vrednost v Dolinci je za november druga najnižja izmerjena, bolj mrzlo je bilo z -19,4 °C samo še 28. novembra 2008. Preostali temperaturni minimumi so bili ob odsotnosti snega seveda precej višji, toda nekateri še vedno omembe vredni. Tako je bilo mrzlo še 24. in 25. novembra z -10,1 oz. -10,4 °C. Najvišja temperatura 15,9 °C je bila v Dolinci ob jugozahodniku izmerjena 19. oktobra, tega dne je bilo na vremenski postaji Zaplana 15,6 °C.

Nov novembrski temperaturni rekord je bil na Zaplani vendarle izmerjen, saj je bilo v sosednjem mraziscu Dvojcek -19,7 °C. Najnižja vrednost je bila izmerjena štiri ure pred tisto v Dolinci in eno uro pred polnocjo, ko so se pojavile motnje v nocnem ohlajanju zaradi vetra in preprecile -20 °C. V vecernih urah so bile vremenske razmere zelo ugodne za ohlajanje v mraziscih, ki so se bistveno bolj ohladila od njihove višje okolice. Tako je bila med vremensko postajo Zaplana in mraziscem Dvojcek, med njima je 13 metrov višinske razlike in 200 m horizontalne razdalje, izmerjena temperaturna razlika 16 °C. Podobno velika razlika je bila izmerjena tudi ponoci 22. februarja 2012.

 

Temperatura zraka v mraziscu Dolinca tekom druge polovice meteorološke jeseni.

 

Vreme na Zaplani novembra 2021

V osrednji Sloveniji je bil letošnji november povprecen tako po kriteriju temperature zraka v obdobju 1981-2010, kot po kriteriju višine padavin. Kot je to obicajno je Zaplano ob koncu meseca že doletel prvi resnejši sneg, manj obicajna za ta del leta pa je bila zelo mrzla noc, ki mu je sledila.

November je na vremenski postaji Zaplana nekoliko zaostal za temperaturnim povprecjem zadnjega desetletja. Povprecna mesecna temperatura zraka je znašala 4,2 °C, pri cemer je bil v preteklosti najtoplejši november 2006 (7,1 °C), najhladnejši pa 2011 (1,7 °C). Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 4. novembra (14,1 °C), najnižja pa 30. novembra (-7,0 °C). Temperatura se je osemkrat spustila pod 0 °C, v noci na 30. november je bila temperatura še posebno nizka in se je približala doslej najnižjim izmerjenim za mesec november. V mraziscih je bila temperatura blizu -20 °C. Le nekaj dni pred tem, 24. novembra je bila na Ulovki izmerjena sploh prva negativna temperatura v letošnji jeseni, skoraj mesec in pol kasneje kot na nižji, nocnemu mrazu bolj izpostavljeni Spodnji Zaplani. Višina padavin je le malo presegla novembrsko povprecje, padlo je 197,7 mm dežja in snega. Obdobje pogostega dežja je bilo v zacetku meseca, sledilo je obdobje z majhno višino padavin, ki so se proti koncu meseca okrepile in iztekle s sneženjem. Sneženje 28. novembra je bilo obilno, saj je do naslednjega jutra zapadlo kar 28 cm snega. Zabeležena sta bila dva dneva s snežno odejo. Bolj suho sredino meseca sta zaznamovali megla in nizka oblacnost, ki sta za teden dni zakrili sonce. Na mesecni ravni je prevladoval severovzhodni veter.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani novembra 2021.

 

Vreme na Zaplani oktobra 2021

Oktober je bil v osrednji Sloveniji za 1,5 °C hladnejši od dolgoletnega povprecja 1981-2010. Prinesel je malo dežja in veliko stabilnega vremena, ki pa v tem delu leta zlasti po nižinah ni vedno sinonim za idilicno soncno vreme.

Letošnji oktober je na vremenski postaji Zaplana zaostal za temperaturnim povprecjem zadnjega desetletja. Povprecna mesecna temperatura zraka je znašala 7,9 °C, pri cemer je bil v preteklosti najtoplejši oktober v letih 2006, 2014 in 2019 (11,3 °C), najhladnejši pa v letih 2010 in 2011 (7,5 °C). Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 4. oktobra (19,8 °C), najnižja pa 14. oktobra (-1,6 °C). Temperatura se je kar petkrat spustila pod 0 °C, prvic že 12. oktobra. Pojav prve slane je bil zgodnejši od dolgoletnega povprecja, prav tako je bilo zabeleženo nadpovprecno veliko dni s temperaturo pod 0 °C. V zadnjih treh letih v oktobru za primerjavo na vremenski postaji Zaplana sploh ni zmrzovalo. Megla ali nizka oblacnost je bila redna spremljevalka noci, na Spodnji Zaplani tudi dopoldnevov. 12. oktobra podnevi se je prvic pokazal vpliv meglenega jezera hladnega zraka v Ljubljanski kotlini, ki je z vzhodnim vetrom obcutno nižalo dnevno temperaturo na Zaplani v primerjavi z njenim južnim in zahodnim logaškim zaledjem. Višina padavin je bila podpovprecna, padlo je samo 40 % obicajnih oktobrskih padavin, ki so bile skoraj v celoti omejene na prvo tretjino meseca. Na mesecni ravni je izrazito prevladoval severovzhodni veter.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani oktobra 2021.

 

Razmere v mraziscih, 1. september – 15. oktober 2021

V prvi polovici letošnje meteorološke jeseni se je temperatura zraka v mraziscih Zaplane pod ledisce prvic spustila 9. septembra. Do konca meseca je sledilo obdobje višjih jutranjih temperatur, nato pa je bil za prvo polovico oktobra zabeležen nekoliko bolj izrazit mraz. Po 11. oktobru so jutranje negativne vrednosti temperature postale vsakodnevne.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, -7,4 °C, izmerjena 14. oktobra. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne -1,6 °C. Izmerjena temperaturna vrednost v Dolinci je ena od najnižjih izmerjenih za prvo polovico meseca oktobra, podobne ali še nižje vrednosti temperature so bile v preteklosti navadno izmerjene šele ob koncu oktobra. Rekordna oktobrska temperatura je sicer veliko nižja, -20,6 °C, a je bila izmerjena ob prisotnosti snežne odeje leta 2003. Najvišja temperatura 28,5 °C je bila v Dolinci ob jugozahodniku izmerjena 14. septembra, tega dne je bilo na vremenski postaji nad mraziscem 27,7 °C.

12. oktobra je bil po nekajmesecni prekinitvi spet postavljen termometer v sosednjem mraziscu Dvojcek, ki se zdi lokacija z najhujšim zimskim jutranjim mrazom na obmocju Zaplane in verjetno še nekoliko širše. Poleg prenove vremenske postaje Zaplana je prišlo tudi do modernizacije meritev v obeh zgoraj opisanih mraziscih, s cimer so podatki v realnem casu dostopni na spletni strani Podnebje Zaplane.

 

Vreme na Zaplani septembra 2021

V osrednji Sloveniji je bila povprecna septembrska temperatura zraka do 2 °C nad dolgoletnim povprecjem 1981-2010. Prva polovica meseca je bila vremensko stabilna, minila je brez kaplje dežja in temperatura je v najbolj toplih dneh krepko presegla 25 °C.

Na vremenski postaji Zaplana je bil doslej najtoplejši september 2011 (16,5 °C), najbolj hladen pa september 2007 (12,0 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 14,8 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 23. dne (3,4 °C), najvišja pa 14. dne (27,7 °C). Nad 25 °C se je ogrelo v treh dneh. V preteklosti je bila v septembru izmerjena tako temperatura nad 30 °C, kot tudi pod 0 °C. Ce je bil letošnji september skoraj enako topel kot lanski, pa je bil po kolicini dežja njegovo pravo nasprotje. V prvi polovici meseca ni bilo padavin, dva vecja padavinska dogodka 17. in 29. septembra pa nista bistveno popravila padavinske slike in tako je bil september cetrti najbolj suh od pricetka meritev. Padla je polovica obicajnih padavin, izmerjeno je bilo 91,8 mm dežja. 29. septembra je ob sicer neizraziti hladni fronti padlo nenavadno veliko dežja, na Zaplani 35 mm, v Ljubljani pa celo nad 100 mm. Na mesecni ravni je prevladoval veter severovzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani septembra 2021.

 

Vreme na Zaplani v poletju 2021

Nad letošnjim meteorološkim poletjem bi se težko pritoževali, saj je bilo nadpovprecno toplo in osonceno, medtem ko je bilo dežja manj kot obicajno. V osrednji Sloveniji je bilo dolgoletno povprecje 1981-2010 preseženo za 2 °C in poletje je bilo kljub hladnemu zakljucku med bolj vrocimi doslej. Po nekajletnemu zatišju je poletno idilo na Zaplani zmotilo tudi mocnejše neurje z vetrom, ki je vsaj krajevno povzrocil gmotno škodo.

Poletje 2021 se je izteklo s povprecno temperaturo zraka 19,3 °C. V najbolj vrocem poletju 2003 se na Zaplani še niso izvajale redne meritve temperature zraka, zato v merilnem obdobju ta primat pripada poletju 2019 (20,1 °C), nasprotno kot najhladnejše velja deževno poletje v letu 2014 (17,2 °C). Najvišja letošnja poletna temperatura je bila izmerjena 14. avgusta (34,1 °C), najnižja pa 1. junija (6,0 °C). V juniju je bil za ta mesec izmerjen nov vrocinski rekord 33,8 °C. Upoštevajoc slovensko definicijo za vrocinski val so bili na vremenski postaji Zaplana štirje vrocinski valovi, pri cemer je bil junijski še posebno intenziven in dolgotrajen. Vecina vrocinskih valov je sovpadla z jugozahodnim vetrom, ki Zaplani prinaša najvišje vrednosti temperature.

 

Posledice vroce in zelo suhe druge polovice junija so se na vegetaciji kazale vse poletje.

 

Skupna višina padavin treh poletnih mesecev je znašala 228,6 mm, kar je 60 % dolgoletnega povprecja. Izmerjena višina padavin uvrsca letošnje poletje po sušnosti na drugo mesto, bolj sušno je bilo le še poletje 2013. Padavine so bile casovno neenakomerno razporejene. Junij je bil najbolj suh v zgodovini meritev na Zaplani, padlo je le 10 % obicajnih padavin. Julija je bilo padavin sicer manj od povprecja, vendar primanjkljaj ni bil zelo velik, povprecno namocen mesec je bil šele avgust. V juliju je na bližnji Dinarski gorski pregradi v le dveh padavinskih dogodkih v roku treh dni padlo 60 mm dežja. Posebej izstopajocega padavinskega dogodka na Zaplani ni bilo, so pa nevihtne linije in vecji nevihtni sistemi iznad Italije, ki so sicer obicajen poletni meteorološki pojav, Zaplani prinesli mocan veter. Izrazita nevihtna linija je v noci na 17. avgust v delu Zaplane povzrocila vetrolom.

Spodnja razpredelnica kaže število vrocih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 30 °C), toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), toplih noci (najnižja nocna temperatura je višja ali enaka 20 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), poletno povprecje najnižje oziroma najvišje dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v poletju 2021 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko poletje 2021.

 

Letošnji vrocinski valovi so prinesli hudo, a ne izjemno vrocino, saj je do absolutnega temperaturnega rekorda manjkalo vec stopinj Celzija. Število vrocih dni nad 30 °C je bilo cetrto najvecje v zadnjem desetletju. V najvišjih delih Zaplane se je samo enkrat ogrelo nad 30 °C, so bile pa na Ulovki zabeležene štiri tople noci s temperaturo nad 20 °C. Teh je bilo v preteklosti tudi že vec kot deset. Ce se je v obdobju med letoma 2004 in 2016 le enkrat zgodilo, ko v mraziscih Zaplane tekom poletja vsaj v eni noci ni zmrzovalo, pa je letos minilo ze peto zaporedno poletje brez izmerjene negativne temperature zraka. Vzrok za to je enak kot v zadnjih štirih poletjih in sicer v odsotnosti suhih ohladitev brez padavin ob prevladujocemu vzhodnemu vetru. Najvecja verjetnost za negativno temperaturo ni bila 26. avgusta, ko je bila sicer izmerjena najnižja temperatura v poletju, temvec 1. junija, ko je ohlajanje ponoci prekinila nepredvidena pooblacitev. Ta ni preprecila negativne temperature le v mraziscu, ampak verjetno tudi negativno temperaturo pri tleh na vremenski postaji Zaplana.

 

Vreme na Zaplani avgusta 2021

V osrednji Sloveniji je bila povprecna avgustovska temperatura zraka blizu dolgoletnega povprecja 1981-2010. Podobno kot temperatura je bila tudi višina padavin v skladu z obicajnimi vrednostmi. Avgust je Zaplani prinesel najvišjo temperaturo in najbolj intenzivno neurje minulega poletja.

Na Zaplani sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala avgust 2006 (15,1 °C) in avgust v letih 2012 ter 2018 (20,3 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 18,0 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 26. avgusta (6,7 °C), najvišja pa 14. avgusta (34,1 °C). Nad 30 °C se je ogrelo v štirih dneh. Najvišja nocna temperatura, dobrih 17 °C, je bila na Spodnji Zaplani, ki je pogosto pod vplivom jezera hladnega zraka na Logaškem polju, izmerjena v sredini meseca. Takrat so bile v višjih legah zabeležene tudi tropske noci. 15. avgusta ponoci je bilo na primer na vremenski postaji Zaplana manj kot 15 °C, na vec kot 200 m višji Ulovki pa 22 °C. Prva izrazita hladna fronta z viharnim jugozahodnikom je v noci na 17. avgust v delu Zaplane povzrocila vetrolom, naslednja hladna fronta 23. avgusta pa je bila zacetek konca visokih poletnih temperatur, saj je vreme še vec dni krojilo odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka. Izmerjena višina padavin je bila za mesec avgust povprecna in je znašala 111,7 mm. Na mesecni ravni je mocno prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani avgusta 2021.

 

Razmere v mraziscih, 16. julij – 31. avgust 2021

V drugi polovici letošnjega meteorološkega poletja so bile padavine pogostejše kot v prvi, dež je bil redni spremljevalec ohladitev in vlažna jutra mraziscem niso prinesla pretiranega mraza. Poletje je bilo peto po vrsti, ko v mraziscu Dolinca ni bila izmerjena negativna temperatura zraka, kar je velik odklon od razmer v preteklosti.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, 1,0 °C, izmerjena 26. avgusta. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne 6,7 °C. Najvišja temperatura 33,6 °C je bila v Dolinci izmerjena 14. avgusta. Veckrat je bilo pod 5 °C, zlasti v drugi polovici avgusta pa se je temperatura približala tudi lediscu.

Toda pod 0 °C se temperatura v meteorološkem poletju 2021 ni spustila, s cimer se nadaljuje že petletni niz brez negativne poletne temperature. Vzrokov je vec, od mocnejših junijskih prodorov hladnega zraka v prvih letih meritev, pa do serije sušnih poletij (predvsem 2011-2013), ko se je v mraziscih kljub morebiti nekoliko toplejši zracni masi zaradi suhega ozracja, tal in vegetacije vendarle ohladilo pod 0 °C. V zadnjih poletjih se to ne zgodi kljub obcasnim izrazitejšim prodorom hladnega zraka, saj te vedno spremljajo padavine. Ob vecji namocenosti nastaja megla, ki zavira nocno ohlajanje ozracja. Poleg tega je bila v zadnjih dveh letih negativna temperatura izmerjena 31. maja, le en dan pred pricetkom meteorološkega poletja.

 

Število dni z minimalno temperaturo pod 0 °C v obdobju junij-avgust.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy