Posodobljene meritve v mraziščih, pomlad 2017

V letošnji pomladi je prišlo do postopne posodobitve meritev v dveh mraziščih na Zaplani, v Dolinci in Dvojčku. K starim in včasih nezanesljivim digitalnim termometrom so se že ob koncu zime tudi v drugem mrazišču dodali klasični tekočinski termometri. Tako se občasno uporabljajo minimalni alkoholni termometri, ki pokažejo najnižjo izmerjeno temperaturo v nekem obdobju. Prednost takšnih termometrov je v zanesljivem delovanju, veliki natančnosti, odzivnosti in v mogočih meritvah pod -40 °C. Ker so nameščeni na prostem so njihovi izmerki nekoliko nižji kot bi bili v zaklonu, čeprav so izmerjeni točno.

 

Alkoholni termometer se je ustavil pri -29 °C. Mrazišče Dolinca, 30. december 2014.

 

V maju je prišlo do velikih sprememb tudi na področju digitalnih termometrov. Dosedanji termometri, ki prvenstveno niso bili namenjeni za meritve na prostem, so bili nadomeščeni z novimi, vremensko odpornimi, odzivnejšimi in veliko natančnejšimi termometri. Velik preskok se je zgodil predvsem na področju pridobivanja podatkov iz termometrov, katere se po novem upravlja na daljavo s pomočjo mobilnega telefona. Čeprav ne gre za prenos na velike razdalje, pa ima takšen način odčitavanja vrsto prednosti, zlasti pa možnost pridobivanja podatkov kadarkoli in ne le enkrat mesečno, kot se je zaradi oteženega odčitavanja podatkov dogajalo doslej.

Z novimi pridobitvami se je posledično razširil tudi nabor podatkov iz mrazišč na spletni strani Podnebje Zaplane. Najnovejši podatki bodo odslej prikazani tudi na interaktivnem grafikonu, ki je na voljo na tej povezavi.

Da so za zaplaninska mrazišča kljub razmeroma nizki nadmorski višini potrebni še kako na mraz prilagojeni termometri, priča tudi spodnja tabela, v kateri so zbrani podatki o najnižji temperaturi zraka za posamezne mesece leta. Vrednosti so izmerjene 2m nad tlemi in veljajo za lokacijo mrazišča Dolinca za obdobje po aprilu 2004, razen navedenih izjem.

 

 

Opombe k tabeli

1 Verjetno bolj mrzlo ob izpadu meritev februarja 2005

2 Ob izpadu meritev marca 2005 pod -30 °C

3 Majhna verjetnost, da je bilo hladneje nekoliko pred pričetkom meritev v aprilu 2004

4 Izmerjeno z minimalnim alkoholnim termometrom brez zaklona

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy