Terenske vaje študentov geografije na Zaplani 16.novembra 2007

V petek 16.novembra 2007 je v okviru študija geografije na Ljubljanski univerzi približno 60 študentov obiskalo Zaplano. Območje Zaplane se je izkazalo kot primerno območje za omenjeni obisk, saj se na majhnem območju nahaja veliko zanimivosti, ki bi morale geografe in še koga drugega zanimati. Terenska predavanja so bila namenjena predvsem predstavitvi problematike mrazišč. Mrazišča so premalo oz. sploh niso poznana tistim, ki načrtujejo rabo prostora in se ukvarjajo z prostorskim planiranjem. Mrazišča so vsekakor problematična za poselitev. Študentom je bilo marsikaj predstavljeno v zvezi z krasom na tem območju, saj na Zaplani prevladuje dolomitni kras, ki ima svojske značilnosti. Zlasti so značilni dolci, ki kot nekakšne suhe dolinice prepredajo Spodnjo Zaplano. Mrazišče »Dvojček«, ki je očitno najhladnejše mrazišče na Zaplani je hkrati šolski primer dolca, kakršnega se zelo redko vidi. Zasipanje vrtač in dolcev pa postaja vedno bolj pereč problem in s tem izgubljamo značilno pokrajino na tem območju. Predstavljeno je bilo šotno barje Jezerc, tornado iz leta 1986, ostanki Rupnikove linije, kraški izvir Lintvern, razgledni stolp na Planini nad Vrhniko, jama Ferranova buža in geologija Logaškega polja.

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy