Žled 17.decembra 2004

16.decembra zvečer je pričelo deževati pri temperaturah malo pod 0°C, zato se je pričel ponekod pojavljati žled. Ponoči je bilo toliko padavin, da je bil na Zaplani žled debel približno 1cm (točna debelina ni znana). Spet je prišla do izraza specifična geografska lega Zaplane, ki leži ob Ljubljanski kotlini. Tam so bile temperature zaradi temperaturne inverzije pod 0°C, izven kotline pa nad 0°C. Jugozahodni veter je prepihal lege nad 700 m, nižje pa so prevladovali lokalni vetrovi. Zaradi tega je na Zaplani pričel pihati lokalni severovzhodni veter, ki je iz hladne Ljubljanske kotline na Zaplano vlekel hladen zrak. Ta hladen zrak pa ne seže kaj dosti naprej od Zaplane proti zahodu, saj je bilo v nekaterih krajih, čeprav ležijo nižje od Zaplane (in jih tako jugozahodni veter ni dosegel) precej topleje. Tako je bilo v Postojni v času žleda na Zaplani vseskozi 3 do 4°C, toplo pa je bilo tudi pri Rakeku (malo južneje od Logatca), kjer žleda prav tako ni bilo. Na Črnem Vrhu (3°C) in Vojskem nad Idrijo temperatura v tem obdobju sploh ni padla pod 0°C in je samo deževalo.

Comments are closed.

LouiseBrooks theme byThemocracy