Vreme na Zaplani v jeseni 2021

Letošnja meteorološka jesen je bila v osrednji Sloveniji povprecna v primerjavi z referencnim obdobjem 1981-2010. Pravega jesenskega deževja nismo beležili in ob stabilnejšemu septembrskemu ter oktobrskemu vremenu je bila kolicina padavin precej podpovprecna. Stabilne vremenske razmere v jeseni zaradi megle po nižinah sicer navadno ne prinašajo obilice Sonca in tako tudi letos tega ni bilo v izobilju. Ob koncu meteorološke jeseni je zima s snegom in mrazom odlocno potrkala na vrata.

Povprecna jesenska temperatura zraka na vremenski postaji Zaplana je bila 9,0 °C. Za primerjavo je bila najtoplejša jesen v obdobju meritev leta 2006 (11,1 °C), najhladnejša pa 2007 (7,7 °C). Najnižja letošnja jesenska temperatura je bila izmerjena 30. novembra (-7,0 °C), najvišja pa 14. septembra (27,7 °C). Prva slana na Spodnji Zaplani je bila zgodnja in sicer 12. oktobra, pojavila se je istocasno pri tleh in tudi na višini dveh metrov od tal v meteorološki hišici. Bistveno kasnejši pojav slane je bil zaradi temperaturne inverzije v višjih delih Zaplane nad okoli 650 m nadmorske višine.

 

V višjih delih Zaplane tudi najbolj pozni primerki pravega kostanja niso docakali slane.

 

Vecjega jesenskega deževja nismo beležili in ob stabilnemu vremenu v prvi polovici septembra in v drugi polovici oktobra je bila kolicina padavin manjša od obicajne. Padlo je 365,1 mm padavin, kar predstavlja 60 % dolgoletnega povprecja. V zadnjem obdobju je bila najbolj mokra jesen v letu 2010 (826 mm), najbolj suha pa leta 2006 (208 mm). Septembra in oktobra letos je padla samo polovica obicajnih padavin, medtem ko je povprecje dosegel le mesec november, v katerem so bile padavine tudi v obliki snega. Predzadnji dan jeseni je snežna odeja merila že 28 cm.

Spodnja preglednica prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), jesensko povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v jeseni 2021 (T povp oz. dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri po poletnem casu). Termometer v Dolinci se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko jesen 2021.

 

V lanski jeseni je bila negativna temperatura zraka v višjih delih Zaplane izmerjena prej kot na Spodnji Zaplani. Letos je bilo povsem drugace, saj ce je na Ulovki prvic zmrzovalo šele 24. novembra, pa se je na Spodnji Zaplani do omenjenega dne pod 0 °C ohladilo že desetkrat, prvic kar mesec in pol pred tem in sicer 12. oktobra. Novembra se lahko na Spodnji Zaplani pojavljajo prvi ledeni dnevi z dnevno temperaturo pod 0 °C, vendar so bili ti letos zabeleženi samo na Ulovki. V mraziscih se je absolutna najnižja temperatura v jesenskem trimesecju štirikrat spustila pod -10 °C. Ob koncu novembra zimskega vremena ni zaznamoval samo sneg, temvec tudi mraz, saj se je temperatura v mraziscih zadnjega dne novembra kljub zaustavitvi ohlajanja pred polnocjo približala vrednosti -20 °C. V mraziscu Dvojcek je bilo bolj mrzlo kot v Dolinci in z -19,7 °C je bila na Zaplani izmerjena doslej najnižja novembrska temperatura zraka.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy