Vetrolom v noci na 17. avgust 2021

Izrazito hladno fronto – za njo je namrec dotekal obcutno hladnejši zrak od prvotnega – je spremljal prehod nevihtne linije preko zahodne Slovenije. Nevihtne linije z mocnimi nalivi in vetrom se pojavljajo prakticno vsako poletje, nekatere izmed njih pa lahko povzrocajo tudi gmotno škodo.

Okrog polnoci je obmocje Zaplane z zahoda dosegel omenjeni ozek pas neviht, zato je mocan veter zapihal približno iz smeri jugozahoda. Po radarskih meritvah je bila nevihtna linija na obmocju južnega dela Zaplane prekinjena, vec padavin pa je padlo na obmocju med Petkovcem in zahodnim delom Zgornje Zaplane. Na vremenski postaji Zaplana je bilo izmerjeno 9,5 mm dežja.

 

Radarska slika padavin v casu prehoda nevihtne linije. Vir: ARSO vreme

 

Vendar je terenski ogled posledic neurja pokazal, da je prišlo zaradi oblike reliefa do kanaliziranja, okrepitve vetra in posledicno gmotne škode samo na obmocju naselij Prezid, Jerinov gric in Strmica. Podobno je bilo tudi že v preteklosti (21. avgust 2014, 23. avgust 1986). Na vremenski postaji Zaplana, 400 m južneje od obmocja najvecje ugotovljene škode je na podlagi dveh merilnikov vetra, ki pa sta namescena nekoliko v zatišju jugozahodnika, izmerila hitrost vetra med 48 in 49 km/h. Na vremenski postaji Medvedje Brdo nad Logatcem je bilo izmerjeno 60 km/h. Posledice vetra kažejo, da je bila na nekaterih mikrolokacijah hitrost vetra obcutno vecja od izmerjene.

 

Prevrnjena avtobusna postaja.

 

 

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy