Razmere v mraziščih, 16. april – 31. maj 2020

Tudi v drugi polovici letošnje meteorološke pomladi so bile v mraziščih Zaplane izmerjene zanimive temperaturne vrednosti. Negativne temperature so se pojavljale skozi celotno obdobje, redno je zmrzovalo celo v zadnjih majskih dneh.

V mrazišču Dolinca na nadmorski višini vsega 545 m je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena v noči na 16. april, -6,8 °C. Nad mraziščem, na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo v omenjeni noči -0,9 °C. V Dolinci se je v merilnem obdobju šestnajstkrat ohladilo pod 0 °C, samo v mesecu maju sedemkrat. V obdobju med 27. in 31. majem se je temperatura kar štirikrat spustila pod ledišče, najmanj je bilo -2,2 °C 31. maja. Temperatura se je najvišje povzpela ob zahodnem vetru 19. aprila in sicer do 23,3 °C. Na vremenski postaji Zaplana je bilo 23,9 °C. V sosednjem mrazišču Dvojček je bilo pričakovano manj mraza kot v Dolinci, čeprav je bila 31. maja razlika zelo majhna, saj se je na tej lokaciji temperatura spustila na -1,9 °C. Majhen zaostanek za sosednjo (nekošeno) Dolinco je verjetno delno posledica tudi dejstva, da mrazišče Dvojček do izteka merilnega obdobja še ni bilo pokošeno.

 

Na pragu poletja je v mrazišču Dolinca pozebel krompir na tamkajšnji njivi.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy