Razmere v mraziščih, 1. december 2018 – 15. januar 2019

Zahvaljujoč severozahodnim višinskim tokovom je v Sloveniji v večjem delu prve polovice meteorološke zime prevladovalo ustaljeno vreme z veliko jasnine, pri čemer pridejo specifične temperaturne razmere v mraziščih najbolj do izraza. Zabeleženo je bilo večje število jasnih, mirnih, ter posledično mrzlih noči. Za še nižje temperature je manjkala snežna odeja.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 16. decembra, -18,5 °C. V tej edini jasni noči s prisotnostjo skromne snežne odeje je prišlo do prehodne pooblačitve, ki je preprečila še večji padec temperature. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem, je bilo v isti noči izmerjeno -9,3 °C. Zaradi jasnega vremena je bilo nadpovprečno veliko noči s temperaturo -10 °C ali nižjo. V opisanem obdobju je bilo v Dolinci kar 22 dni z omenjeno temperaturno vrednostjo. Najvišja temperatura je bila izmerjena 4. decembra (11,8 °C), ko je bilo podobno toplo tudi na vremenski postaji Zaplana (11,2 °C).

V sosednjem mrazišču Dvojček je bilo topleje kot v Dolinci tekom celotnega merilnega obdobja, kar pa se utegne spremeniti v primeru prvih jasnih noči s snežno odejo. Podrobnejši podatki iz mrazišč Dolinca in Dvojček ter Ulovke so na voljo v posodobljeni rubriki mrazišča.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy