Vreme na Zaplani v jeseni 2018

Letošnja meteorološka jesen je bila v osrednji Sloveniji za 2 °C toplejša od referenčnega obdobja 1981-2010. Sončnemu septembru, ki ga je zaznamovala že prva slana, je sledilo oktobrsko babje poletje, temu pa oblačen in vlažen november, ko je del padavin padel tudi v obliki snega.

Povprečna jesenska temperatura zraka na Zaplani je bila 10,7 °C. Za primerjavo je bila najtoplejša jesen v obdobju meritev leta 2006 (11,1 °C), najhladnejša pa leta 2007 (7,7 °C). Najnižja letošnja jesenska temperatura je bila izmerjena 29. novembra (-5,4 °C), najvišja pa 12. septembra (28,3 °C). Obdobje med prvo jesensko slano in prvo negativno temperaturo v meteorološki hišici je bilo letos daljše kot navadno, saj je bila prva slana opažena že 25. septembra, medtem ko je po meritvah v meteorološki hišici 2 metra nad tlemi prvič zmrzovalo šele 17. novembra, kar je približno mesec dni kasneje kot običajno.

Padlo je 476,4 mm padavin, kar predstavlja 80 % običajne jesenske namočenosti. V zadnjem obdobju je bila najbolj mokra jesen v letu 2010 (826 mm), najbolj suha pa leta 2006 (208 mm). Noben jesenski mesec ni bil pretirano moker, saj je suhemu septembru sledil povprečno namočen oktober, temu pa nekoliko podpovprečno namočen november, ki pa so ga zaznamovale majhna osončenost in pogoste rahle padavine, kar je odločilno prispevalo k turobnosti vremenskih razmer. Beležili smo tako padavine v snežni obliki kot tudi snežno odejo. V novembru se je namreč zvrstilo pet dni s snežno odejo, le-ta pa je bila debela do 20 cm.

Spodnja preglednica prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), jesensko povprečje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprečno temperaturo v jeseni 2018 (T povp – dnevno povprečje je izračunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri po poletnem času). Termometer v Dolinci se nahaja v mrazišču.

 

Temperaturni podatki za meteorološko jesen 2018.

 

V obdobju meritev še ni bilo primera, ko bi bilo jeseni merilno mesto Ulovka tako občutno in po skoraj vseh kriterijih hladnejše od Spodnje Zaplane, kot se je to zgodilo prav letos. Temperatura se je prvič spustila pod ledišče na obeh merilnih mestih na isti dan in sicer 17. novembra, čeprav je lahko v preteklosti prihajalo tudi do enomesečnega razhajanja. Število ledenih dni je bilo na vseh merilnih mestih nadpovprečno, vendar jih je bilo prav toliko tudi že v jeseni 2015. Podobno je bilo s toplimi dnevi s temperaturo vsaj 25 °C, ki jih je bilo na Spodnji Zaplani in predvsem v mrazišču nadpovprečno veliko, a tudi v tem primeru jih je bilo še več v jeseni 2011. V mrazišču Dolinca je bilo v primerjavi s preteklostjo manj hladnih dni, prav tako se v obdobju meteorološke jeseni najnižja temperatura zraka ni spustila pod -10 °C.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy