Vreme na današnji dan v preteklosti – ivje na Javorniku v decembru 2014

V začetku decembra 2014 se je pojavil žled v krajih nad 700 m nadmorske višine. Na območju Zaplane je bilo to predvsem na Ulovki, na še višjih območjih pa je negativna temperatura zraka vztrajala dlje časa in s tem je bilo obdobje žledenja in nastajanja ivja dolgotrajnejše. Eno takšnih območij je bil Javornik nad Idrijo (1240 m), ki ga je bilo mogoče v povsem zimski preobleki občudovati z bližnje in daljne okolice ter tudi z Zaplane.

Dejanske razmere na Javorniku smo si pobližje ogledali člani Društva za raziskovanje vremena in podnebja. S kamere na tamkajšnjem smučišču so prihajale v javnost pretresljive slike žleda in ivja na žičniških napravah, celotna zgodba pa se je znašla tudi v medijih. Žled v februarju 2014 je prizadel večji del Slovenije, Javorniku pa je povsem prizanesel. V decembru istega leta pa je bil žled v kombinaciji z ivjem najbolj izrazit ravno na območju Javornika. Na društvenih spletnih straneh smo objavili veliko fotografij o teh zanimivih in nevsakdanjih vremenskih razmerah, tokrat pa v obliki krajšega filma objavljamo še nikoli objavljene posnetke.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy