Nova vremenska postaja Zaplana, 22. avgust 2015

Po več kot desetih letih neprekinjenega delovanja se je vremenska postaja „WMR928 NX“ poslovila, njeno vlogo pa bo odslej opravljala njena naslednica, „WMR200“. Bistvena prednost nove postaje je v vgrajenem dataloggerju, ki omogoča shranjevanje izmerjenih vremenskih podatkov ne glede na razpoložljivo računalniško povezavo in izpade električne energije.

Največja sprememba je na področju meritev padavin. Meritve so se z vetru izpostavljene in drevjem vedno bolj poraščene lokacije preselile na bolj zatišno in obenem povsem odprto mesto. Zelo se je izboljšala dostopnost dežemera za različne posege in popravila, saj se je s prejšnjih 3 metrov višine znižal na znosnejšo delovno višino. Tudi globina samega dežemera je sedaj več kot enkrat večja kot pri prejšnjem modelu, pri katerem je prihajalo do odbijanja močnejših padavin in toče ven iz dežemera.

Stara postaja se je poslovila v velikem slogu, saj do njene zamenjave ni prišlo zaradi kakšne okvare. Zaradi starosti senzorja je prihajalo le do težav pri meritvah vlage. Te so se stopnjevale in se kazale v prenizkih vrednostih relativne vlage. S prehodom na novo vremensko postajo je bil neizbežen prehod na novo programsko opremo in posledično je izgled grafov drugačen. Medtem ostaja osebni arhiv z vremenskimi podatki še vedno enak kot je bil doslej in s tem se tudi grafi v mesečnih poročilih o vremenu ne bodo spremenili.

 

Bistvene izboljšave ob prehodu na novo postajo

WMRprimerjava

 

Več informacij o vremenski postaji in meritvah

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy