Vreme na Zaplani v jeseni 2021

Letošnja meteorološka jesen je bila v osrednji Sloveniji povprecna v primerjavi z referencnim obdobjem 1981-2010. Pravega jesenskega deževja nismo beležili in ob stabilnejšemu septembrskemu ter oktobrskemu vremenu je bila kolicina padavin precej podpovprecna. Stabilne vremenske razmere v jeseni zaradi megle po nižinah sicer navadno ne prinašajo obilice Sonca in tako tudi letos tega ni bilo v izobilju. Ob koncu meteorološke jeseni je zima s snegom in mrazom odlocno potrkala na vrata.

Povprecna jesenska temperatura zraka na vremenski postaji Zaplana je bila 9,0 °C. Za primerjavo je bila najtoplejša jesen v obdobju meritev leta 2006 (11,1 °C), najhladnejša pa 2007 (7,7 °C). Najnižja letošnja jesenska temperatura je bila izmerjena 30. novembra (-7,0 °C), najvišja pa 14. septembra (27,7 °C). Prva slana na Spodnji Zaplani je bila zgodnja in sicer 12. oktobra, pojavila se je istocasno pri tleh in tudi na višini dveh metrov od tal v meteorološki hišici. Bistveno kasnejši pojav slane je bil zaradi temperaturne inverzije v višjih delih Zaplane nad okoli 650 m nadmorske višine.

 

V višjih delih Zaplane tudi najbolj pozni primerki pravega kostanja niso docakali slane.

 

Vecjega jesenskega deževja nismo beležili in ob stabilnemu vremenu v prvi polovici septembra in v drugi polovici oktobra je bila kolicina padavin manjša od obicajne. Padlo je 365,1 mm padavin, kar predstavlja 60 % dolgoletnega povprecja. V zadnjem obdobju je bila najbolj mokra jesen v letu 2010 (826 mm), najbolj suha pa leta 2006 (208 mm). Septembra in oktobra letos je padla samo polovica obicajnih padavin, medtem ko je povprecje dosegel le mesec november, v katerem so bile padavine tudi v obliki snega. Predzadnji dan jeseni je snežna odeja merila že 28 cm.

Spodnja preglednica prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), jesensko povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v jeseni 2021 (T povp oz. dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri po poletnem casu). Termometer v Dolinci se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko jesen 2021.

 

V lanski jeseni je bila negativna temperatura zraka v višjih delih Zaplane izmerjena prej kot na Spodnji Zaplani. Letos je bilo povsem drugace, saj ce je na Ulovki prvic zmrzovalo šele 24. novembra, pa se je na Spodnji Zaplani do omenjenega dne pod 0 °C ohladilo že desetkrat, prvic kar mesec in pol pred tem in sicer 12. oktobra. Novembra se lahko na Spodnji Zaplani pojavljajo prvi ledeni dnevi z dnevno temperaturo pod 0 °C, vendar so bili ti letos zabeleženi samo na Ulovki. V mraziscih se je absolutna najnižja temperatura v jesenskem trimesecju štirikrat spustila pod -10 °C. Ob koncu novembra zimskega vremena ni zaznamoval samo sneg, temvec tudi mraz, saj se je temperatura v mraziscih zadnjega dne novembra kljub zaustavitvi ohlajanja pred polnocjo približala vrednosti -20 °C. V mraziscu Dvojcek je bilo bolj mrzlo kot v Dolinci in z -19,7 °C je bila na Zaplani izmerjena doslej najnižja novembrska temperatura zraka.

 

Podatki iz mrazisc, 16. oktober – 30. november 2021

Ob koncu letošnje druge polovice meteorološke jeseni je prišlo do jasne noci s prisotno snežno odejo, pri cemer ne preseneca, da je bila ob tem izmerjena dalec najnižja temperatura v zadnjem obdobju.

V mraziscu Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, -19,1 °C, izmerjena 30. novembra. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo -7,0 °C. Tako nizka temperatura zraka je posledica snežne odeje, ki je Zaplano prekrila v noci pred tem. Izmerjena temperaturna vrednost v Dolinci je za november druga najnižja izmerjena, bolj mrzlo je bilo z -19,4 °C samo še 28. novembra 2008. Preostali temperaturni minimumi so bili ob odsotnosti snega seveda precej višji, toda nekateri še vedno omembe vredni. Tako je bilo mrzlo še 24. in 25. novembra z -10,1 oz. -10,4 °C. Najvišja temperatura 15,9 °C je bila v Dolinci ob jugozahodniku izmerjena 19. oktobra, tega dne je bilo na vremenski postaji Zaplana 15,6 °C.

Nov novembrski temperaturni rekord je bil na Zaplani vendarle izmerjen, saj je bilo v sosednjem mraziscu Dvojcek -19,7 °C. Najnižja vrednost je bila izmerjena štiri ure pred tisto v Dolinci in eno uro pred polnocjo, ko so se pojavile motnje v nocnem ohlajanju zaradi vetra in preprecile -20 °C. V vecernih urah so bile vremenske razmere zelo ugodne za ohlajanje v mraziscih, ki so se bistveno bolj ohladila od njihove višje okolice. Tako je bila med vremensko postajo Zaplana in mraziscem Dvojcek, med njima je 13 metrov višinske razlike in 200 m horizontalne razdalje, izmerjena temperaturna razlika 16 °C. Podobno velika razlika je bila izmerjena tudi ponoci 22. februarja 2012.

 

Temperatura zraka v mraziscu Dolinca tekom druge polovice meteorološke jeseni.

 

Vreme na Zaplani novembra 2021

V osrednji Sloveniji je bil letošnji november povprecen tako po kriteriju temperature zraka v obdobju 1981-2010, kot po kriteriju višine padavin. Kot je to obicajno je Zaplano ob koncu meseca že doletel prvi resnejši sneg, manj obicajna za ta del leta pa je bila zelo mrzla noc, ki mu je sledila.

November je na vremenski postaji Zaplana nekoliko zaostal za temperaturnim povprecjem zadnjega desetletja. Povprecna mesecna temperatura zraka je znašala 4,2 °C, pri cemer je bil v preteklosti najtoplejši november 2006 (7,1 °C), najhladnejši pa 2011 (1,7 °C). Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 4. novembra (14,1 °C), najnižja pa 30. novembra (-7,0 °C). Temperatura se je osemkrat spustila pod 0 °C, v noci na 30. november je bila temperatura še posebno nizka in se je približala doslej najnižjim izmerjenim za mesec november. V mraziscih je bila temperatura blizu -20 °C. Le nekaj dni pred tem, 24. novembra je bila na Ulovki izmerjena sploh prva negativna temperatura v letošnji jeseni, skoraj mesec in pol kasneje kot na nižji, nocnemu mrazu bolj izpostavljeni Spodnji Zaplani. Višina padavin je le malo presegla novembrsko povprecje, padlo je 197,7 mm dežja in snega. Obdobje pogostega dežja je bilo v zacetku meseca, sledilo je obdobje z majhno višino padavin, ki so se proti koncu meseca okrepile in iztekle s sneženjem. Sneženje 28. novembra je bilo obilno, saj je do naslednjega jutra zapadlo kar 28 cm snega. Zabeležena sta bila dva dneva s snežno odejo. Bolj suho sredino meseca sta zaznamovali megla in nizka oblacnost, ki sta za teden dni zakrili sonce. Na mesecni ravni je prevladoval severovzhodni veter.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani novembra 2021.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy