Vetrolom v noci na 17. avgust 2021

Izrazito hladno fronto – za njo je namrec dotekal obcutno hladnejši zrak od prvotnega – je spremljal prehod nevihtne linije preko zahodne Slovenije. Nevihtne linije z mocnimi nalivi in vetrom se pojavljajo prakticno vsako poletje, nekatere izmed njih pa lahko povzrocajo tudi gmotno škodo.

Okrog polnoci je obmocje Zaplane z zahoda dosegel omenjeni ozek pas neviht, zato je mocan veter zapihal približno iz smeri jugozahoda. Po radarskih meritvah je bila nevihtna linija na obmocju južnega dela Zaplane prekinjena, vec padavin pa je padlo na obmocju med Petkovcem in zahodnim delom Zgornje Zaplane. Na vremenski postaji Zaplana je bilo izmerjeno 9,5 mm dežja.

 

Radarska slika padavin v casu prehoda nevihtne linije. Vir: ARSO vreme

 

Vendar je terenski ogled posledic neurja pokazal, da je prišlo zaradi oblike reliefa do kanaliziranja, okrepitve vetra in posledicno gmotne škode samo na obmocju naselij Prezid, Jerinov gric in Strmica. Podobno je bilo tudi že v preteklosti (21. avgust 2014, 23. avgust 1986). Na vremenski postaji Zaplana, 400 m južneje od obmocja najvecje ugotovljene škode je na podlagi dveh merilnikov vetra, ki pa sta namescena nekoliko v zatišju jugozahodnika, izmerila hitrost vetra med 48 in 49 km/h. Na vremenski postaji Medvedje Brdo nad Logatcem je bilo izmerjeno 60 km/h. Posledice vetra kažejo, da je bila na nekaterih mikrolokacijah hitrost vetra obcutno vecja od izmerjene.

 

Prevrnjena avtobusna postaja.

 

 

 

Vreme na Zaplani julija 2021

Tudi drugi mesec letošnjega meteorološkega poletja je izrazito presegel dolgoletno temperaturno povprecje. Na obmocju osrednje Slovenije je bila povprecna julijska temperatura zraka za 2 °C višja od povprecja 1981-2010. Kolicina dežja je bila bližje obicajnim razmeram, vendar izmerjena višina padavin na vremenski postaji Zaplana ob pogostih lokalnih nevihtah ne odraža stanja na širšem obmocju.

Na Zaplani sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala julij 2014 (17,7 °C) in 2015 (21,2 °C). Letošnji je imel povprecno mesecno temperaturo 20,0 °C. Najnižja temperatura je bila izmerjena 3. julija (10,9 °C), najvišja pa 7. julija (32,5 °C). Edini pravi vrocinski val je bil v prvi tretjini meseca, zaznamovala ga je dnevna vrocina, pa tudi toplejše noci, vendar je bila tropska noc s temperaturo nad 20 °C na obmocju Logatca izmerjena le na višinskih vremenskih postajah. Podobno kot junija je vecina najbolj vrocih dni sovpadla z jugozahodnim vetrom. Nad 30 °C se je ogrelo v petih dneh. Izmerjena julijska višina padavin je dosegla 75 % dolgoletnega povprecja, dežja je bilo 103,4 mm. Dež je pogosto vseboval puscavski prah. V noci na 5. julij je obilen dež mocno omilil takrat že izrazito sušo. Ob koncu meseca so številne nevihte, ki so namocile zlasti zahodno zaledje Logatca, potovale mimo Zaplane ali pred njo celo oslabele. V zadnjih dneh julija so bila jutra pogosto že meglena. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani julija 2021.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy