Category: Analiza vremena

Razmere v mraziščih, 16. januar – 28. februar 2019

Podobno kot v prvi je tudi v večjem delu druge polovice meteorološke zime prevladovalo suho vreme z veliko jasnine, v takšnih vremenskih razmerah pa se mrazišča po temperaturi zraka navadno najbolj razlikujejo od njihove okolice. Zabeleženo je bilo večje število jasnih in posledično mrzlih noči. Ob koncu januarja je jasnina sovpadla s snežno odejo in zato je bilo takrat tudi najbolj mrzlo.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 26. januarja, -21,8 °C. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem, je bilo v isti noči izmerjeno -9,9 °C. Noči s temperaturo -10 °C ali nižjo je bilo v Dolinci deset, kar je manj kot v prvi polovici zime. Najvišja temperatura je bila izmerjena 26. februarja, 18,0 °C, ko je bilo na vremenski postaji Zaplana zaradi večje prevetrenosti ob vzhodniku nekoliko manj toplo (16,2 °C).

V sosednjem mrazišču Dvojček je bilo v času kopnih tal topleje, ob snežni odeji pa bolj mrzlo kot v Dolinci. Čeprav je bila 26. januarja izmerjena za dve desetinki (-21,6 °C) višja minimalna temperatura kot v Dolinci, pa je bilo po vmesnih vrednostih oz. večino noči v Dvojčku bolj mrzlo. Nekaj dni pred tem, 20. januarja, je bilo ob jutranji razjasnitvi in posledično hitrem dopoldanskem ohlajanju v Dvojčku bolj mrzlo tudi po kriteriju minimalne temperature. Izmerjeno je bilo namreč -20,3 °C, v Dolinci pa -18,9 °C. Podrobnejši podatki iz mrazišč Dolinca in Dvojček ter Ulovke so na voljo v posodobljeni rubriki mrazišča.

 

Razmere v mraziščih, 1. december 2018 – 15. januar 2019

Zahvaljujoč severozahodnim višinskim tokovom je v Sloveniji v večjem delu prve polovice meteorološke zime prevladovalo ustaljeno vreme z veliko jasnine, pri čemer pridejo specifične temperaturne razmere v mraziščih najbolj do izraza. Zabeleženo je bilo večje število jasnih, mirnih, ter posledično mrzlih noči. Za še nižje temperature je manjkala snežna odeja.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 16. decembra, -18,5 °C. V tej edini jasni noči s prisotnostjo skromne snežne odeje je prišlo do prehodne pooblačitve, ki je preprečila še večji padec temperature. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem, je bilo v isti noči izmerjeno -9,3 °C. Zaradi jasnega vremena je bilo nadpovprečno veliko noči s temperaturo -10 °C ali nižjo. V opisanem obdobju je bilo v Dolinci kar 22 dni z omenjeno temperaturno vrednostjo. Najvišja temperatura je bila izmerjena 4. decembra (11,8 °C), ko je bilo podobno toplo tudi na vremenski postaji Zaplana (11,2 °C).

V sosednjem mrazišču Dvojček je bilo topleje kot v Dolinci tekom celotnega merilnega obdobja, kar pa se utegne spremeniti v primeru prvih jasnih noči s snežno odejo. Podrobnejši podatki iz mrazišč Dolinca in Dvojček ter Ulovke so na voljo v posodobljeni rubriki mrazišča.

 

Razmere v mraziščih, 16. oktober – 30. november 2018

V drugi polovici letošnje meteorološke jeseni je bilo ustaljeno vreme prava redkost, posledično je bilo v mraziščih le eno daljše obdobje mrzlih noči v sredini oktobra. Najnižja temperatura je bila sicer izmerjena ob koncu novembra v času kopnih tal. Pred tem se je pojavil tudi sneg, ki pa mraza ob vsesplošni visoki vlažnosti ozračja ni prinesel.

V Dolinci je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 29. novembra, -9,4 °C. Temperaturna razlika v primerjavi z vremensko postajo Zaplana je bila relativno majhna, saj je bilo 21 m višje nad mraziščem v isti noči izmerjeno -5,4 °C. Pod vrednostjo -5 °C se je v Dolinci ohladilo le še naslednji dan, ko je bilo -5,2 °C. Najvišja temperatura je bila izmerjena 24. oktobra (20,7 °C), v omenjenem popoldnevu je bilo podobno toplo tudi na vremenski postaji Zaplana (21,2 °C).

V sosednjem mrazišču Dvojček so bile meritve temperature zraka po poletni prekinitvi ponovno vzpostavljene 15. novembra. Na tej lokaciji je bilo 29. novembra -9,2 °C, kar je le malo manj mrzlo kot v Dolinci, po vmesnih meritvah oz. pred temperaturnim minimumom pa je bilo v Dvojčku celo za stopinjo hladneje. Podrobnejši podatki iz mrazišč Dolinca in Dvojček ter Ulovke so na voljo v posodobljeni rubriki mrazišča.

 

Prvi jesenski mraz, 17. november 2018

Spodnja razpredelnica vsebuje podatke o prvi jesenski negativni temperaturi zraka na vremenski postaji Zaplana, v meteorološki hišici 2 m nad tlemi. V letošnji jeseni je bila ta izmerjena šele 17. novembra zvečer, kar je drugi najkasnejši datum doslej. Časovni razkorak med prvim mrazom pri tleh in na višini 2 od tal je bil letos izjemen, saj je bila negativna temperatura pri tleh izmerjena že 25. septembra. Takrat so bile poleg mrazišč prvega mraza na 2 m višine predvidoma deležne le najbolj zatišne lokacije na Zaplani, kot je denimo območje Jezerca.

Druga posebnost povezana s pojavom prve letošnji zmrzali je dejstvo, da je bila Spodnja Zaplana v noči na 18. november v nekakšnem toplem pasu. V višjih legah je bilo hladneje zaradi večje nadmorske višine, v nižjih območjih pa zaradi kratkotrajnega zatišja, ob katerem se je temperatura spustila bolj kot na prevetreni Spodnji Zaplani. Če se je na Spodnji Zaplani slana pojavila skoraj dva meseca prej kot na Zgornji Zaplani, pa je slednjo lokacijo prvi mraz na višini 2 m od tal obiskal nekaj ur prej kot v nočnem času običajno hladnejšo Spodnjo Zaplano.

 

Prva jesenska negativna temperatura – Spodnja Zaplana (566 m):

 

2018: 17. november (-0,6 °C)

2017: 31. oktober (-2,7 °C)

2016: 6. oktober (-1,2 °C)

2015: 20. oktober (-0,9 °C)

2014: 29. oktober (-1,4 °C)

2013: 26. november (-1,7 °C)

2012: 28. oktober (-0,7 °C)

2011: 7. oktober (-0,2 °C)

2010: 22. oktober (-2,2°C)

2009: 15. oktober (-3,3°C)

2008: 29. september (-0,1°C)

2007: 20. oktober (-1,3°C)

2006: 18. oktober (-1,7°C)

2005: 18. ali 19. oktober

2004: 11. november (-0,2°C)

2003: 16. ali 17.oktober

 

Viri podatkov:

 

Razmere v mraziščih, 1. september – 15. oktober 2018

Obdobje, ko se temperatura v mrazišču Dolinca ni spuščala pod 0 °C je bilo letos najdaljše doslej in je trajalo 145 zaporednih dni. Zaključilo se je 25. septembra s prvo sezonsko temperaturo pod lediščem, v takratnem večdnevnem hladnem obdobju so bile sicer izmerjene temperature blizu rekordno nizkim za ta čas.

V Dolinci je bila najnižja temperatura prve polovice letošnje meteorološke jeseni izmerjena 26. septembra, -5,7 °C. Na vremenski postaji Zaplana, na 21 m višji lokaciji nad mraziščem, se je v isti noči ohladilo na 0,9 °C. Poleg omenjenega dne z najnižjo temperaturo se je do okoli -5 °C ohladilo še 30. septembra (-5,1 °C), 1. oktobra (-4,9 °C) in 27. septembra (-4,7 °C). Izmerjenih -5,7 °C v Dolinci je blizu rekordno nizki temperaturi za tretjo dekado septembra, saj je bilo 29. septembra 2008 -5,9 °C. Najbolj toplo je bilo v mrazišču 12. septembra (28,7 °C), v takratnem popoldnevu je bilo podobno toplo tudi na vremenski postaji Zaplana (28,3 °C). Podrobnejši podatki iz mrazišč Dolinca in Dvojček (v zimskem času) ter Ulovke so na voljo v posodobljeni rubriki mrazišča.

 

Razmere v mraziščih, 21. julij – 31. avgust 2018

Podobno kot prva je bila vremensko nestanovitna tudi druga polovica meteorološkega poletja. Kljub temu se je na območju Zaplane zaradi odsotnosti ploh in neviht, ki so sicer zajemale bližnjo okolico, lokalno krepila sušnost. Prehod izrazitejše hladne fronte brez padavin bi ob hkratnem stopnjevanju suše predstavljal pomemben dejavnik za pojav jutranjega mraza v mraziščih.

Do prehoda takšne fronte ni prišlo, v času suše je bila zračna masa topla in v mraziščih se ni ohladilo pod 0 °C, kar se je zgodilo drugo poletje zapored in tretjič v zgodovini meritev, ki v mrazišču Dolinca (545 m) potekajo že vse od leta 2004. V Dolinci je bila najnižja temperatura druge polovice minulega poletja, 2,4 °C, izmerjena 28. avgusta. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m nad mraziščem, se je v isti noči ohladilo na 8,6 °C. Poleg omenjene najnižje temperature se je pod 5 °C ohladilo še dvakrat, 29. avgusta (2,8 °C) in 30. avgusta (3,9 °C). Največje temperaturne razlike med dnevom in nočjo so bile v zadnji dekadi avgusta, znašale so okrog 24 °C. Najbolj vroče je bilo v mrazišču 1. avgusta (32,8 °C), ko je bilo podobno vroče tudi na zgornji vremenski postaji Zaplana (32,5 °C). Podrobnejši podatki iz mrazišč Dolinca in Dvojček (v zimskem času) ter Ulovke so na voljo v posodobljeni rubriki mrazišča.

 

Razmere v mraziščih, 1. junij – 21. julij 2018

Prva polovica meteorološkega poletja je bila vremensko nestanovitna, s tem pa v mraziščih ni bilo izmerjenih ne zelo visokih, kot tudi ne zelo nizkih vrednosti temperature zraka. Poletna zmrzal se je v mraziščih v preteklosti vedno pojavljala ob manjši namočenosti, denimo po izrazitejših ohladitvah brez spremljajočega dežja (vodna para v zraku je namreč najpomembnejši toplogredni plin). Takšna kombinacija se v lanskem poletju ni dogodila in tudi v letošnjem se vsaj zaenkrat še ni.

V mrazišču Dolinca (545 m) je bila najnižja temperatura 1,6 °C izmerjena 23. junija. Na vremenski postaji Zaplana 21 m nad mraziščem se je v isti noči ohladilo na 8,7 °C. Hladnejša zračna masa, ki je v tistih dneh preplavila Slovenijo, bi ob ustreznejših vremenskih pogojih omogočila negativne vrednosti temperature v Dolinci, vendar je ohladitev spremljala obilica vlage, megle in oblakov, kar je povzročilo, da se je nočno ohlajanje v mrazišču končalo veliko pred sončnim vzhodom, ko bi bilo ob nemotenem ohlajanju sicer dosežena najnižja temperatura. Poleg omenjene najnižje temperature se je pod 5 °C ohladilo še sedemkrat. Letos se v Dolinci še ni ogrelo nad 30 °C, najbolj toplo je bilo 19. julija z 29,6 °C. V zatišju vzhodnega vetra, ki je pihal omenjenega dne, je bilo v mrazišču bolj vroče kot na bolj prevetreni zgornji vremenski postaji (28,3 °C).

 

Razmere v mraziščih, 1. marec – 31. maj 2018

Aktualno merilno obdobje sovpada z meteorološko pomladjo, ki se je v letošnjem letu pričela z zelo mrzlim marcem, končala pa s previsokimi majskimi nočnimi temperaturami. Tako se v mraziščih 1. marca ni ohladilo do -30 °C zgolj zaradi pooblačitve, v maju pa je zmrzovalo le enkrat. Ob naravno kaotičnem vremenskem dogajanju je zanimivo, da so se ekstremne vrednosti temperature ravnale po koledarju, saj je bila najnižja temperatura izmerjena prvi dan, najvišja pa zadnji dan meteorološke pomladi.

V mrazišču Dolinca (545 m) je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju, -16,9 °C, izmerjena 1. marca. Temperatura bi ob odsotnosti oblakov padla do -30 °C, kolikor je bilo izmerjeno tudi zadnji dan februarja. Najnižja aprilska temperatura je bila -5,6 °C (8. april), najnižja majska pa -2,2 °C (1. maj). V maju se je temperatura spustila pod ničlo torej v le eni noči in čeprav se je to zgodilo tudi v maju 2010, pa so bile letošnje majske vremenske razmere še posebej neprimerne za pojav poznega spomladanskega mraza, saj je v mraziščih nevarnost zmrzali, vsaj na višini 2 m od tal, minila 20 dni prej kot v omenjenem letu 2010. V zadnjih 15 letih ni bilo nič nenavadnega, če se je jutranja temperatura v maju spustila pod ničlo več kot desetkrat. V času letošnjih meritev je bilo v Dolinci najbolj toplo 31. maja, 26,5 °C. Marec ali april sta običajno meseca velikih temperaturnih razlik med dnevom in nočjo, kar se je zgodilo tudi letos.

 

Minimalne in maksimalne vrednosti temperature zraka v Dolinci letos spomladi.

 

S 1. junijem so bile zaradi košnje in podvojenih meritev začasno ukinjene meritve temperature zraka v sosednjem mrazišču Dvojček, kjer so temperature, vsaj ob prisotnosti snežne odeje, lahko tudi nižje kot v Dolinci. V toplem delu leta pa je to mrazišče sistematično toplejše in 1. marec je bil letos tudi zadnji dan, ko je bil Dvojček (-18,7 °C) hladnejše mrazišče.

 

Razmere v mraziščih, 16. februar – 1. marec 2018

Zadnje merilno obdobje je bilo med zanimivejšimi doslej. Čeprav je večdnevni hud mraz v mraziščih kulminiral v le eni noči, pa se je takrat temperatura spustila zelo nizko in se približala rekordnim izmerjenim vrednostim. Izmerjena je bila najnižja temperatura za mesec februar.

Noč na 28. februar je bila daleč od idealne za izrazito nočno ohlajanje, saj so v prvem delu noči in zjutraj nebo pokrivali oblaki, severovzhodni veter pa je slabel zgolj postopno. Kljub temu je bila v mrazišču Dolinca najnižja temperatura -30,6 °C, v sosednjem Dvojčku pa celo -31,2 °C. Na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo ob približno istem času izmerjeno -17,4 °C. V omenjenih mraziščih se digitalna termometra nahajata na višini 2 metrov od tal v posebnem zaščitnem ohišju. Hkrati so potekale tudi vzporedne meritve s klasičnimi alkoholnimi termometri, ki pa niso zaščiteni v ohišju in so neposredno izpostavljeni tlom in nebu. Po teh meritvah je bilo v mrazišču Dvojček celo -32,1 °C, pri čemer je vrednost izmerjena točno, vendar ni primerljiva s standardnimi meritvami v že omenjenem zaščitnem ohišju, ki opravlja vlogo lesene meteorološke hišice.

 

-32 °C v mrazišču Dvojček, ki leži na nadmorski višini vsega 553 m.

 

V noči na 1. marec se zaradi oblačnosti in že nekoliko manj mrzle zračne mase temperatura ni spustila tako nizko kot v noči poprej. Ponovno je bilo v Dvojčku z -18,7 °C hladneje kot v Dolinci, kjer je bilo -16,9 °C. Tudi tokrat so bili na obeh lokacijah izmerki nezaščitenih alkoholnih termometrov za približno stopinjo nižji od izmerkov digitalnih termometrov. Še pred najhujšim mrazom sta bili podobno kot na zgornji vremenski postaji tudi merilni mesti v obeh mraziščih očiščeni snega, saj je predvsem v bolj prevetrenem mrazišču Dvojček napihan sneg deloma že oklepal termometer.

 

Daljinskemu odčitavanju podatkov navkljub se je bilo potrebno zaradi klasičnih termometrov in čiščenja snega večkrat spustiti v mrazišča.

 

V povezavi z absolutnim temperaturnim rekordom v mraziščih Zaplane je zgodovina pestra. Meritve v mrazišču Dolinca potekajo od leta 2002, najnižja izmerjena vrednost pa ostaja -31,5 °C, koliko je bilo 20. decembra 2009. V mrazišču Dvojček, kjer je ob primernih pogojih še bolj mrzlo, so se meritve pričele šele desetletje kasneje. Omenjena najnižja vrednost iz Dolince ni najbolj natančna in verjetno ni najnižja. Izmerjena je bila z manj kakovostnim termometrom, prvotno izmerjena vrednost -30,5 °C pa je bila naknadno popravljena za stopinjo navzdol, saj so po kasnejših primerjavah uporabljeni termometri pri negativni temperaturi zraka kazali sistematično previsoko temperaturo. Še bolj mrzlo kot v decembru 2009 je bilo 1. marca 2005, ko se je v Dolinci pokvaril termometer, temperatura pa je predvidoma dosegla vsaj -31,5 °C. Da se lahko temperatura v mraziščih Zaplane spusti še precej nižje, lahko sklepamo po arhivskih podatkih z okoliških meteoroloških postaj, po katerih je bilo v drugi polovici prejšnjega stoletja v najhujšem mrazu, v vremenskih razmerah, primernih tudi za mrazišča, za okoli 10 °C bolj mrzlo kot ob letošnjem februarskem mrazu.

 

Razmere v mraziščih, 4. december 2017 – 16. februar 2018

Aktualno merilno obdobje obsega tisti del letošnje zime, ko je bila verjetnost za pojav mraza največja. Januar je postregel z zelo toplim vremenom, nasprotno je mraz pritisnil v decembru in v prvi polovici februarja. Izjemnega mraza nismo beležili, se je pa v mraziščih vendarle ohladilo pod -20 °C.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura, -25,3 °C, izmerjena 10. decembra. Na 21 m višje ležeči vremenski postaji Zaplana je bilo v isti noči -10,9 °C. Pod -20 °C je bilo v mrazišču izmerjeno še 4. decembra (-23,6 °C) in 15. februarja (-23,4 °C). V bližino -20 °C se je temperatura spustila 21. decembra (-19,4 °C) in 16. februarja (-18,9 °C). Najbolj toplo je bilo 29. januarja,  v mrazišču je bilo 13,6 °C, na vremenski postaji nad mraziščem pa 14,3 °C.

Sosednje mrazišče Dvojček se je, kar je bilo ob prisotnosti snežne odeje pričakovano, izkazalo za hladnejše od Dolince. Tako je bilo predvsem v mrzlih februarskih nočeh, denimo 15. februarja, ko je bilo v Dvojčku izmerjeno -24,0 °C, kar je najmanj na tej lokaciji v tej zimi. V noči pred tem je bila minimalna temperatura v Dvojčku za stopinjo nižja kot v Dolinci, v nekaterih nočeh pa je bila zabeležena tudi večja temperaturna razlika od omenjene. Kako ekstremne temperaturne razmere vladajo v Dvojčku se je pokazalo 16. februarja ponoči, ko je nočni veter premešal nekaj metrov debelo plast mrzlega zraka v mrazišču. Ob tem se je zrak ogrel za približno 10 °C v osmih minutah, in sicer na temperaturo okoliškega zraka, na kar kažejo tudi meritve na zgornji vremenski postaji. V bolj zatišni Dolinci je mrzel zrak ostal ujet vse do jutra.

 

Nenadno nočno ogretje v mrazišču Dvojček.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy