Category: Analiza vremena

Razmere v mraziščih, 16. april – 31. maj 2020

Tudi v drugi polovici letošnje meteorološke pomladi so bile v mraziščih Zaplane izmerjene zanimive temperaturne vrednosti. Negativne temperature so se pojavljale skozi celotno obdobje, redno je zmrzovalo celo v zadnjih majskih dneh.

V mrazišču Dolinca na nadmorski višini vsega 545 m je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena v noči na 16. april, -6,8 °C. Nad mraziščem, na 21 m višji vremenski postaji Zaplana je bilo v omenjeni noči -0,9 °C. V Dolinci se je v merilnem obdobju šestnajstkrat ohladilo pod 0 °C, samo v mesecu maju sedemkrat. V obdobju med 27. in 31. majem se je temperatura kar štirikrat spustila pod ledišče, najmanj je bilo -2,2 °C 31. maja. Temperatura se je najvišje povzpela ob zahodnem vetru 19. aprila in sicer do 23,3 °C. Na vremenski postaji Zaplana je bilo 23,9 °C. V sosednjem mrazišču Dvojček je bilo pričakovano manj mraza kot v Dolinci, čeprav je bila 31. maja razlika zelo majhna, saj se je na tej lokaciji temperatura spustila na -1,9 °C. Majhen zaostanek za sosednjo (nekošeno) Dolinco je verjetno delno posledica tudi dejstva, da mrazišče Dvojček do izteka merilnega obdobja še ni bilo pokošeno.

 

Na pragu poletja je v mrazišču Dolinca pozebel krompir na tamkajšnji njivi.

 

Razmere v mraziščih, 1. marec – 15. april 2020

Prvo polovico letošnje meteorološke pomladi so zaznamovale ustaljene vremenske razmere, vendar so ravno te poskrbele za pogosto zanimivo vremensko dogajanje v mraziščih. Vsaj na področju temperature zraka, kajti jasne in mirne noči z zelo suhim zrakom so prinesle jutranji mraz in velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena v noči na 2. april, -12,7 °C, kar je za to mikrolokacijo pomenilo nov aprilski temperaturni rekord. Nad mraziščem, na vremenski postaji Zaplana, je bilo v omenjeni noči izmerjeno -5,9 °C. V Dolinci se je v merilnem obdobju štirikrat ohladilo vsaj do -10 °C. Temperatura se je najvišje povzpela 10. ter 11. aprila in sicer do 23,2 °C. Na vremenski postaji Zaplana je bilo največ 22,6 °C.

Zlasti v aprilu se je sušnost zelo stopnjevala. Tla so bila vse bolj suha, relativna vlaga v zraku se je redno spuščala pod 20 % in to so bili pogoji, ki so omogočali izjemne nočne ohladitve. 7. aprila se je v mrazišču ogrelo do 19,2 °C, nato je sledila nočna radiacijska ohladitev za 30 °C, kajti zjutraj je bilo izmerjeno kar -10,8 °C. Ogrevanje med jutrom in popoldnevom je bilo seveda še nekoliko večje. Med vremensko postajo v mrazišču in postajo Zaplana je 150 m horizontalne razdalje in 21 m višinske razlike, med njima je bilo v večernem času celo 16 °C razlike v trenutni temperaturi zraka. V obeh primerih, tako pri največji nočni ohladitvi kot tudi pri trenutni temperaturni razliki so bili v preteklosti zabeleženi še nekoliko bolj izjemni primeri.

V sosednjem mrazišču Dvojček je bilo manj mraza in razlike med dnevom in nočjo so bile manjše. Večje razlike v Dolinci so posledica mikrolokacije merilne postaje v zatišju in v bližini obsežnega prisojnega pobočja, kjer se v primeru vzhodnih vetrov zrak pregreva bolj kot v odprti okolici.

 

Razmere v mraziščih, 16. januar – 29. februar 2020

Milo zimsko vreme brez snežne odeje se je v drugi polovici meteorološke zime še stopnjevalo. Če je v prvi polovici zime ustaljeno in suho vreme v mraziščih povzročilo vsaj pogosto temperaturno inverzijo, pa druga, vremensko bolj dinamična polovica zaradi vetra in oblakov pogosto ni omogočala niti nočnega ohlajanja. Kljub temu se je temperatura zraka v najbolj mrzlih nočeh še vedno spuščala pod -10 °C.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena v noči na 24. januar, -13,1 °C. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem je bilo v omenjeni noči izmerjeno -7,5 °C. Razlika v temperaturi med mraziščem in dvignjeno okolico je bila torej relativno majhna, a je ob odsotnosti snega pričakovana. V Dolinci se je v merilnem obdobju osemkrat ohladilo do -10 °C ali nižje. Temperatura se je najvišje povzpela 14. februarja in sicer do 12,5 °C. Na vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne ob vzhodniku 11,3 °C. Sosednje mrazišče Dvojček je bilo v času nočnih minimumov v vseh primerih toplejše od Dolince, dolgoletne meritve in primerjave pa kažejo, da je tako zaradi odsotnosti snežne odeje. Ob prisotnosti le-te je mrazišče Dvojček pogosto najhladnejše mrazišče.

 

Razmere v mraziščih, 1. december 2019 – 15. januar 2020

Kot razkriva pregled pridobljenih podatkov o temperaturi zraka iz mrazišč na Zaplani je večji del prve polovice meteorološke zime minil v znamenju anticiklonalnega vremena. Če je bila prva polovica zime v hribih izredno mila zaradi prisotne temperaturne inverzije, pa je bila temperatura v nižjih predelih, posebno v mraziščih, precej bolj podobna običajnim vrednostim za ta čas. Pogosto je bilo -10 °C, najbolj mrzlo je bilo ob kratkotrajni snežni odeji v sredini decembra.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena v noči na 15. december, ko se je v višjih legah že poznal vpliv toplega jugozahodnega vetra. V Dolinci je bilo -16,0 °C, na vrhu Ulovke pa je bila za primerjavo najnižja temperatura ponoči nekoliko nad lediščem. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem je bilo v omenjeni noči izmerjeno -3,5 °C. V Dolinci se je v merilnem obdobju dvajsetkrat ohladilo pod -10 °C, kar je pet dni manj kot v primerjalnem obdobju lani. V mrazišču se je temperatura najvišje povzpela 17. decembra in sicer do 13,6 °C. Na vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne ob okrepljenem zahodniku 13,5 °C. Zaradi nizkega stanja zimskega Sonca je bilo v senčnem mrazišču podnevi pogosto hladneje kot v višji okolici in na osojnih pobočjih je slana vztrajala več dni.

Sosednje mrazišče Dvojček je bilo v času snega hladnejše od Dolince, čeprav je bilo na tej lokaciji 15. decembra zaradi vpliva omenjenega jugozahodnika prav tako izmerjeno -16,0 °C.

 

Razmere v mraziščih, 16. oktober – 30. november 2019

Druga polovica letošnje meteorološke jeseni je bila siva in mokra in kot taka manj prikladna za nizke temperature v mraziščih. Nizke nočne temperature so bile zaradi oblačnih noči redke. Velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo so pokazatelj stabilnega vremena z veliko jasnine, takšne vremenske razmere so bile tokrat omejene zgolj na krajše obdobje v drugi polovici oktobra. Po 28. oktobru se je vremenska situacija drastično spremenila.

Kljub stabilnemu oktobrskemu vremenu je bila v mrazišču Dolinca najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 11. novembra, ko se je v kratkem obdobju jasnega neba ohladilo na -3,9 °C. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem je bilo v omenjeni noči izmerjeno 0,4 °C. Izmerjene temperaturne vrednosti so bile za ta del leta neobičajno visoke, podobne ali celo višje so bile od vrednosti, izmerjenih v septembru in v prvi polovici oktobra. V mrazišču se je temperatura najvišje povzpela 22. oktobra in sicer do 24,1 °C. Na vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne ob zahodnemu vetru 24,6 °C.

 

Razmere v mraziščih, 1. september – 15. oktober 2019

V prvi polovici letošnje meteorološke jeseni se je prva negativna temperatura zraka v mraziščih Zaplane pojavila relativno pozno. Ko je do nje vendarle prišlo pa se je temperatura za ta čas spustila zelo nizko. Pozna slana in nizke septembrske temperature v mrazišču spominjajo na razmere v lanski jeseni.

V mrazišču Dolinca je bila prva jesenska negativna temperatura zraka na 2 metrih višine izmerjena 20. septembra, že dan kasneje pa je bila zabeležena najnižja temperatura v merilnem obdobju, -4,7 °C. Slednja vrednost za dobro stopinjo zaostaja za septembrskim temperaturnim rekordom. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem, je bilo v omenjeni noči izmerjeno 4,3 °C. V Dolinci se je nekoliko pod -3 °C ohladilo še 4. in 5. oktobra. V merilnem obdobju se je temperatura pod ledišče spustila osemkrat. V mrazišču se je temperatura najvišje povzpela 1. septembra in sicer do 27,8 °C. Na vremenski postaji Zaplana je bilo tega dne ob vzhodnemu vetru 27,4 °C.

 

Razmere v mraziščih, 15. julij – 31. avgust 2019

V drugi polovici meteorološkega poletja ni bilo izrazitejše ohladitve, sicer skromne padavine pa so zavrle stopnjevanje vegetacijske suše. Zaradi obeh razlogov mineva že tretje poletje zapored, ko se v mraziščih Zaplane nočna temperatura ni spustila pod ledišče.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju 16. julija, 2,7 °C. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem, je bilo v isti noči izmerjeno 11,6 °C. V Dolinci je bilo mrzlo jutro tudi 15. avgusta (2,8 °C) in 16. avgusta (3,6 °C). Najvišje se je temperatura v mrazišču povzpela 25. julija in sicer do 32,3 °C. Na vremenski postaji Zaplana je bilo le malo manj vroče z 31,9 °C.

Če je bila poletna negativna temperatura zraka v mrazišču Dolinca od pričetka meritev pa do leta 2016 nekaj samoumevnega, pa te zanimivo ni bilo že tretje meteorološko poletje zapored. V spodnji tabeli je za posamezna leta prikazano število dni v obdobju med junijem in avgustom, ko se je v mrazišču Dolinca najnižja nočna temperatura zraka 2 m nad tlemi spustila pod 0 °C. Naveden je tudi datum najnižje izmerjene vrednosti v posameznem poletju. Tako se je na primer v poletju 2006 temperatura pod ledišče spustila kar devetkrat, predvsem na račun hladnega junija. Najnižja temperatura v omenjenem poletju je bila izmerjena 1. junija in je znašala -4,7 °C. Vse do danes velja omenjena vrednost za najnižjo poletno temperaturo v Dolinci.

 

Hladni dnevi v mrazišču Dolinca v času meteorološkega poletja 2004-2019.

 

Razmere v mraziščih, 1. junij – 15. julij 2019

Največja verjetnost za pojav poletnega mraza je v mraziščih Zaplane v mesecu juniju, ki pa ga je letos zaznamovalo vroče poletno vreme. Do sredine julija se temperatura zraka v mraziščih ni spustila pod ničlo, se mu je pa precej približala.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju 11. julija, 1,3 °C. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem, je bilo v isti noči izmerjeno 8,4 °C. V Dolinci je bilo mrzlo jutro tudi 1. junija (1,7 °C) in 30. junija (3,3 °C). Zlasti zadnji primer je zanimiv, saj je bila temperaturna razlika med mraziščem in vremensko postajo Zaplana kar 9 °C, medtem ko je bila 11. julija razlika 7 °C, 1. junija pa samo 5 °C. Te razlike so povezane s količino prisotne vodne pare v zraku, ki je najpomembnejši toplogredni plin. Ni naključje, da se je v preteklosti temperatura v mrazišču lahko spustila pod ničlo v času izrazite suše ob prisotnosti nočnega severovzhodnega vetra, ko v okolici mrazišča sploh ni bila zabeležena posebno mrzla noč. V opisanih razmerah lahko v mrazišču zmrzuje, ko je na vremenski postaji Zaplana temperatura nad 10 °C, v vlažnih nočeh pa tudi svežih 5 °C ne zagotavlja mraza v samem mrazišču.

Najvišja temperatura 34,8 °C je bila v mrazišču Dolinca izmerjena 27. junija. Ker je tega dne prevladoval vzhodni veter je bilo na bolj prevetreni vremenski postaji Zaplana manj vroče s 33,7 °C. Podrobnejši podatki iz mrazišč ter Ulovke so na voljo v rubriki mrazišča.

 

Razmere v mraziščih, 16. april – 31. maj 2019

Drugo polovico letošnje meteorološke pomladi je zaznamovala izrazita majska ohladitev, ki pa mraziščem rekordno nizke temperature za omenjeni mesec ni prinesla. Najnižja temperatura v obravnavanem obdobju je bila izmerjena v sredini aprila.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju 16. aprila, -6,5 °C. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem, je bilo v isti noči izmerjeno -0,3 °C. Podobno nizke temperature so se pojavile tudi mesec dni kasneje, v prvi dekadi maja. 7. maja je bila na zgornji vremenski postaji Zaplana izmerjena najnižja majska temperatura doslej (-1,4 °C), v mrazišču Dolinca pa sta v bolj vlažnem ozračju z -4,9 °C do najnižje majske vrednosti zmanjkali kar 2 °C. Pod 0 °C se je temperatura do konca merilnega obdobja v Dolinci nazadnje spustila 17. maja. Najvišja temperatura 22,7 °C je bila v mrazišču izmerjena 24. maja. Tudi na vremenski postaji Zaplana je bilo na omenjeni dan podobno toplo z 22,6 °C. Podrobnejši podatki iz mrazišč ter Ulovke so na voljo v rubriki mrazišča.

 

Razmere v mraziščih, 1. marec – 15. april 2019

V prvi polovici meteorološke pomladi so lahko vremenske razmere na Zaplani še povsem zimske, toda letos je vreme ubralo vseeno bolj pričakovano pomladno pot. Snežna odeja ni bila prisotna v količini, ki bi v mraziščih omogočala hujši nočni mraz in tako so izmerjene vrednosti temperature zraka precej zaostajale za doslej najnižje izmerjenimi za mesec marec in prvo polovico aprila. Najnižje temperature so bile izmerjene ob koncu marca, ko so jih spremljale tudi velike temperaturne razlike med popoldnevi in nočmi.

V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura v merilnem obdobju izmerjena 22. marca, -9,7 °C. Na vremenski postaji Zaplana, 21 m višje nad mraziščem, je bilo v isti noči izmerjeno zgolj -0,1 °C. Pod -10 °C se torej ni več ohladilo, je bilo pa zabeleženih šest noči s temperaturo vsaj -8 °C. Najvišja temperatura je bila izmerjena le dva dni po največjem mrazu, 24. marca je bilo namreč 22,0 °C, na vremenski postaji Zaplana pa je bilo zaradi večje prevetrenosti ob vzhodniku nekoliko manj toplo (20,5 °C). 31. marca se je v mrazišču ogrelo za 29 °C, po jutranjem mrazu -8,5 °C je bilo podnevi namreč 20,9 °C. Obratno, torej med dnevom in nočjo, so bile temperaturne razlike nekoliko manjše. V zgodovini meritev je bila v mrazišču izmerjena tudi že večja temperaturna razlika med dnevom in nočjo in sicer se je v julijski noči leta 2006 ohladilo za več kot 30 °C. Podrobnejši podatki iz mrazišč ter Ulovke so na voljo v rubriki mrazišča.

 

Nočnemu mrazu 31. marca je sledila izrazita dnevna otoplitev.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy