Obilno sneženje, 2. februar 2018

V preteklosti je bilo na območju Zaplane izmerjeno že bistveno več snega, kot ga je zapadlo v minulem sneženju, ki pa se bo zapisalo kot eno najobilnejših sneženj doslej, saj toliko snega v 24 urah ni padlo vse od februarja 1999. Obilne snežne padavine so bile posledica kombinacije počasi se premikajoče hladne fronte od severa in ciklonskega območja v severnem Sredozemlju, ki je z višinskim jugozahodnikom vzdrževalo dotok toplejšega in vlažnega zraka.

Sprva je padal moker sneg, nato vse bolj suh. Priča smo bili zares veliki vremenski spremembi, saj je bilo petkovo jutro še kopno, čez 12 ur je bilo snega pol metra, naslednji dan, dobrih 24 ur kasneje, pa ga je bilo že 68 cm. To je bila najdebelejša izmerjena snežna odeja po februarju 2013. V času sneženja je bila temperatura zraka na Zaplani ves čas pod lediščem, zato ni presenetljivo, da je bilo v manj kot 100 m nižjem Logatcu, kjer je bila temperatura nekoliko nad lediščem, v določenem trenutku skoraj 20 cm snega manj. Na vremenski postaji Zaplana je bilo izmerjeno približno 80 mm padavin v obliki snega.

V februarju 2013 je bila snežna odeja na Zaplani sicer enkrat debelejša kot ob tokratnem sneženju, vendar med obema dogodkoma obstaja pomembna razlika, saj se je takrat snežna odeja debelila daljši čas, medtem ko je ob aktualnem sneženju padlo veliko snega v precej krajšem časovnem obdobju, ki je zato povzročil tudi veliko več nevšečnosti.

 

S strehe meteorološke hišice je bil sneg večkrat odstranjen.

 

Vreme na Zaplani januarja 2018

Januar je pokazal vse prej kot zimski obraz, saj je prvi mesec letošnjega leta zaznamovalo za ta čas izjemno toplo vreme. Ob dolgotrajno visoki temperaturi zraka, ki je nekajkrat presegla celo 10 °C, je bila snežna odeja skromna in kratkotrajna. Na območju osrednje Slovenije je bil januar za več kot 4 °C toplejši od referenčnega obdobja 1981-2010.

Povprečna januarska temperatura zraka je bila na Zaplani tretja najvišja v merilni zgodovini in je znašala 3,2 °C. V zadnjem obdobju sta temperaturno najbolj odstopala januar 2007 (3,6 °C) in januar 2017 (-4,8 °C). 29. januarja je bila izmerjena za ta mesec druga najvišja temperatura doslej (14,3 °C), nasprotno je bila najnižja mesečna temperatura, izmerjena 18. januarja, izrazito skromna (-4,8 °C). Temperatura se je pod ledišče spustila v 15 dneh, nad 10 °C se je povzpela petkrat. Ustaljenega vremena brez padavin smo bili deležni šele v zadnji tretjini meseca. Vsota mesečnih padavin je bila v okviru dolgoletnega januarskega povprečja in je dosegla 105,2 mm. Čeprav je snežilo kar petkrat, pa je šlo z izjemo 2. januarja, ko je bilo izmerjeno 10 cm snega, za zelo majhne količine snežnih padavin. Snežna odeja je prekrivala tla komaj tri dni in tudi v najbolj zatišnih mraziščih je snežna odeja skopnela še pred iztekom januarja. Na mesečni ravni je izrazito prevladoval veter zahodnih smeri.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani v januarju 2018.

 

Vreme na Zaplani v letu 2017

Leto se je pričelo s povprečno najbolj mrzlim vremenom po letu 1987, toda mraz je kmalu popustil in zaradi previsokih spomladanskih temperatur je ob prvi večji ohladitvi, podobno kot že v letu 2016, prišlo do aprilske pozebe. Poletje je postreglo z velikim številom vročinskih obdobij, najbolj vroče pa je bilo ponovno v avgustu. K sreči so bile zaradi lokalnih neviht padavine časovno ugodno razporejene in vsaj na Zaplani je deževalo takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. S septembrom je sledil vremenski preobrat in ponekod se je vsaj prehodno pričela kurilna sezona. V drugi polovici novembra in v decembru so v nekoliko višje ležečih krajih vladale zimske vremenske razmere, vendar bolj v povezavi s snegom, kot mrazom. V osrednji Sloveniji je bilo leto za stopinjo Celzija toplejše od povprečja v obdobju 1981-2010, povprečje je presegla tudi letna višina padavin.

 

5 cm debela toča sodi med zanimivejše in nevarnejše vremenske pojave minulega leta.

 

Povprečna letna temperatura zraka na vremenski postaji Zaplana je znašala 9,6 °C. Absolutna najnižja temperatura je bila -16,1 °C (11. januar), najvišja 36,6 °C (4. avgust). 4. avgusta je bila izmerjena četrta absolutna najvišja temperatura na vremenski postaji Zaplana, 11. januar pa bo ostal zapisan kot dan, ko je bila brez prisotnosti snežne odeje izmerjena najnižja temperatura doslej. Na območju vremenske postaje so bila tla zamrznjena že 30 cm globoko, ob tem se je v bližnjem mrazišču Dolinca ohladilo do skoraj -22 °C. Po kriteriju povprečne mesečne temperature sta v hladnejšo smer odstopala samo januar in september, ki sta bila hladnejša celo od 30-letnega povprečja v prejšnjem stoletju, ko je bilo podnebje v splošnem opazno hladnejše. Navkljub temu je izrazito prevladovalo pretoplo vreme, saj so bili vsi preostali meseci pretopli, pri čemer so najbolj odstopali februar, marec, junij in avgust.

 

Povprečna dnevna temperatura in kumulativa padavin na Zaplani v letu 2017.

 

Minulo leto je bilo nadpovprečno namočeno, skupaj je padlo 1890 mm padavin, kar ustreza 110 % dolgoletnega povprečja na bližnjih meteoroloških postajah z daljšim merilnim nizom. Po mokroti so najbolj izstopali meseci februar, april, september in december. Na Zaplani izrazitejše poletne suše v minulem letu ni bilo, sušna meseca sta bila namreč januar in oktober, so pa lokalne poletne nevihte poleg blagodejnega dežja žal prinesle tudi točo in močan veter. Najvišja snežna odeja, visoka 40 cm je bila izmerjena 1. decembra. Samo v novembru pa do sredine decembra je bilo zabeleženih več dni s snežno odejo kot v celotni zimski sezoni 2016/2017.

 

Število značilnih meteoroloških dni v letu 2017 v primerjavi s preteklimi leti.

 

Leto 2017 je bilo po temperaturnih razmerah pestro, sploh v primerjavi z minulimi štirimi leti. Več je bilo tako dni s temperaturo nad 25 in 30 °C, kot dni s temperaturo pod lediščem in -10 °C. Mrzli dnevi so se pojavljali zlasti v januarju, ko pa mraz ni sovpadel s snežno odejo. V mraziščih je bilo posledično najbolj mrzlo v decembru, ko je bila zračna masa sicer precej manj mrzla, je bila pa zato prisotna snežna odeja, ki je v mraziščih omogočala močnejše ohladitve vse do -25 °C.

 

Potek vremena v letu 2017 na vremenski postaji Zaplana.

 

Vreme na Zaplani decembra 2017

Na območju osrednje Slovenije je bil december za stopinjo Celzija toplejši od referenčnega obdobja 1981-2010. Šlo je za vremensko izjemno razgiban mesec, menjavala so se obdobja mrzlega, kot tudi toplega in deževnega vremena, odjugam pa je, vsaj v nekoliko višje ležečih krajih, venomer sledilo kakšno sneženje. Sneg se je na Zaplani obdržal skoraj ves mesec.

Povprečna decembrska temperatura zraka je bila na Zaplani 0,5 °C. Za primerjavo sta v zadnjem desetletju temperaturno najbolj odstopala december 2006 (3,6 °C) in december 2010 (-1,7 °C). 24. decembra je bila izmerjena najvišja (11,5 °C), 10. decembra pa najnižja mesečna temperatura (-10,9 °C). Temperatura se je pod ledišče spustila v 25 dneh, -10 °C ali manj je bilo dvakrat, pod vplivom pogostih vremenskih front pa je bilo ledenih dni s celodnevno temperaturo nižjo od 0 °C le sedem. V noči na 10. december je bilo v mraziščih izmerjeno -25 °C.

 

Razmere so dovoljevale izgradnjo tudi nečesa več.

 

Ustaljenega zimskega vremena brez padavin smo bili deležni predvsem v dneh okoli 20. decembra. Vsota mesečnih padavin je bila skoraj enkrat tolikšna kot je povprečje in je znašala kar 311,1 mm. V merilni zgodovini je bil december na Zaplani bolj moker le dvakrat. Snežna odeja je prekrivala tla 27 dni, snežilo je sedemkrat. Največ snega, 40 cm, je bilo izmerjeno že 1. dne v mesecu, kar je posledica ugodnih snežnih razmer še iz meseca novembra. Kljub pogostemu sneženju je minuli mesec najbolj zaznamoval močan veter. 11. decembra je jugozahodnik, ki je spremljal odjugo s temperaturo 11 °C (še dan poprej smo beležili najbolj mrzlo jutro pri -11 °C), na vremenski postaji Zaplana dosegel hitrost do 53 km/h, pri čemer je ta vrednost zaradi tehničnih omejitev merilne opreme občutno podcenjena. Izjemno dolgotrajen močan veter je v omejenem obsegu podiral posamične smreke, povzročil pa je tudi dolgotrajen električni mrk. Na mesečni ravni je izrazito prevladoval veter zahodnih smeri.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani v decembru 2017.

 

Vreme na Zaplani v jeseni 2017

Letošnja meteorološka jesen je bila v osrednji Sloveniji povprečno topla v primerjavi z referenčnim obdobjem 1981-2010, pa vendar je bila vse prej kot vremensko dolgočasna. Mokremu in že prav jesensko turobnemu septembru z malo sončnimi dnevi je sledil suh oktober, temu pa že skoraj zimski november. Slednji ni skoparil ne s snegom, ne z jutranjim mrazom, na račun treh novembrskih snežnih epizod pa bo pod statistiko minule meteorološke jeseni zapisano kar deset dni s snežno odejo.

Povprečna jesenska temperatura zraka na Zaplani je bila 8,9 °C. Najtoplejša jesen v obdobju meritev je bila za primerjavo leta 2006 (11,1 °C), najhladnejša pa leta 2007 (7,7 °C). Najnižja letošnja jesenska temperatura je bila izmerjena 28. novembra (-6,3 °C), najvišja pa 6. septembra (22,8 °C). Obdobje med prvo jesensko slano pri tleh in prvo negativno temperaturo v meteorološki hišici je bilo letos še posebej dolgo. Če je bila slana zabeležena že 2. oktobra – blizu pojavu slane smo bili tudi že 21. septembra – pa je po meritvah v meteorološki hišici prvič zmrzovalo šele zadnji dan v oktobru, kar je okoli deset dni kasneje kot običajno.

 

Jesensko podobo drevja je letos hitro nadomestila zimska.

 

Vse skupaj je padlo 675,2 mm padavin, kar predstavlja 110 % običajne jesenske namočenosti. V zadnjem obdobju je bila najbolj mokra jesen v letu 2010 (826 mm), najbolj suha pa leta 2006 (208 mm). Zelo mokremu septembru je sledil suh oktober, temu pa obilno namočen november, ki pa so ga že spremljale padavine v obliki snega. Do zadnjega dneva meteorološke jeseni se je zvrstilo že deset dni s snežno odejo, le-ta pa je bila v večernih urah 31. novembra debela že 37 cm. Ravno zaradi prisotnosti snežne odeje so se najnižje temperature na Zaplani in v mraziščih približale doslej najnižjim izmerjenim za mesec november.

Spodnja preglednica prikazuje število hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), jesensko povprečje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprečno temperaturo v jeseni 2017 (T povp – dnevno povprečje je izračunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri po poletnem času). Termometer v Dolinci se nahaja v mrazišču.

 

Temperaturni podatki za meteorološko jesen 2017.

 

Najvišje izmerjene vrednosti temperature zraka so bile izrazito skromne, kar je odraz namočenega septembra, v katerem je potencial za visoke temperature običajno še vedno znaten. Navsezadnje je bilo v preteklosti v septembru izmerjeno tudi že 30 °C, letos pa temperatura na Zaplani ni presegla 23 °C, na Ulovki pa niti 20 °C. Ulovka je bila v povprečju hladnejša od Spodnje Zaplane, izjema je bilo le oktobrsko babje poletje s pogosto temperaturno inverzijo, ob kateri je bila Ulovka tudi na mesečni ravni toplejša od nižjih predelov Zaplane. Na Ulovki se je temperatura prvič spustila pod ledišče 13. novembra, dva tedna kasneje kot na Spodnji Zaplani. Izstopa temperatura nižja od -15 °C v mraziščih, ki je posledica sovpadanja snežne odeje in jasnih noči, kar se v zadnjih letih ne zgodi prav pogosto niti sredi zime.

 

Razmere v mraziščih, 9. oktober – 4. december 2017

V zadnjem merilnem obdobju je snežna odeja v mraziščih nekajkrat sovpadla z jasnimi nočmi. Te so bile zato zelo mrzle s temperaturo zraka nižjo od -15 °C.

Najbolj mrzlo je bilo v začetku decembra, čeprav je bil hud mraz zabeležen tudi v novembru. V mrazišču Dolinca je bila najnižja temperatura, -23,6 °C, izmerjena 4. decembra. Na 21 m višje ležeči vremenski postaji Zaplana je bilo v isti noči -10,7 °C. Pod -15 °C je bilo izmerjeno tudi 27. in 28. novembra (-15,6 °C in -15,3 °C), medtem ko je bilo v oktobru najbolj mrzlo 31. dne, -9,5 °C. Najbolj toplo je bilo v zatišnem mrazišču 16. oktobra, 20,9 °C.

V sosednjem mrazišču Dvojček je bilo v novembrskem mrazu bolj mrzlo kot v Dolinci. Bolj kot dejstvo, da je bil temperaturni minimum za 0,2 °C nižji, je zanimiva razlika v večerni temperaturi zraka. V Dvojčku je bilo v prvi polovici nočnega ohlajanja za skoraj 2 °C bolj mrzlo kot v Dolinci, razlika pa se je do jutra zmanjšala zaradi spremembe vetra. Vse to govori v prid dejstvu, da je lahko v Dvojčku ob ustreznih vremenskih pogojih v zimskem času bolj mrzlo kot v Dolinci.

Tudi 3. decembra je bilo v Dvojčku v večernih urah bolj mrzlo kot v Dolinci, le da je bila temperaturna razlika znatno manjša, do jutra pa se je ohladilo nekoliko manj kot v Dolinci (-23,3 °C). Se je pa v omenjeni noči še enkrat pokazalo, da je v mraziščih Zaplane, kjer gre za manjše kraške vrtače, v začetku nočnega ohlajanja bolj mrzlo kot v obsežnejših mraziščih, ki jih pokriva mreža državnih meteoroloških postaj. Na -20 °C se je temperatura v mraziščih Dolinca in Dvojček spustila pred 21. uro zvečer. Podroben potek temperature zraka v Dolinci je na voljo na naslednji povezavi.

 

Potek temperature zraka v izbranih mraziščih.

 

Viri podatkov:

– podatki samodejnih postaj, ARSO-meteo.si

 

Vreme na Zaplani novembra 2017

Na območju osrednje Slovenije je bil november za pol stopinje Celzija toplejši od referenčnega obdobja 1981-2010. Zimski vremenski dogodki v novembru sicer niso neobičajni, vendar je letošnji november postregel s kar tremi snežnimi pošiljkami. Snežna odeja se je na Zaplani obdržala kar tretjino meseca.

Po povprečni mesečni temperaturi zraka je bil november na Zaplani tretji najhladnejši v merilni zgodovini. Ta je znašala 4,6 °C, v preteklosti je bil najhladnejši november 2011 (1,9 °C), najtoplejši pa november 2012 (7,0 °C). 1. novembra je bila izmerjena najvišja (14,4 °C), 28. novembra pa najnižja mesečna temperatura (-6,3 °C). Pod ledišče se je temperatura spustila devetkrat. V noči na 27. november je bilo v mraziščih izmerjeno -16 °C. Vsota mesečnih padavin je znašala kar 252,1 mm, pa vendar je le za spoznanje presegla dolgoletno povprečje. Med tremi snežnimi epizodami je bila najbolj izražena zadnja, ko je bila 30. novembra zvečer izmerjena 37 cm debela snežna odeja. Ta je prekrivala tla kar 10 dni, kar se je sicer v bližnji preteklosti in v nekoliko manjši meri zgodilo tudi v novembru 2015. Predvsem po prvem sneženju se je snežna odeja obdržala na račun nižje vlažnosti ozračja, temperatura zraka je bila namreč večinoma nad lediščem. Na mesečni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani v novembru 2017.

 

Obilno sneženje ob koncu novembra 2017

Letos novembra so Zaplano doletele kar tri snežne pošiljke in zadnja med njimi je bila tudi najbolj izdatna. Vremenska situacija je bila ugodna za močno sneženje v severni Sloveniji in v višjih delih zahodne Slovenije, kar se je v preteklosti dogajalo pogosteje kot v sedanjosti, ko nas sneženje pogosto obide južneje. Še enkrat več se je pokazalo, da so v takšnih situacijah snežne padavine na območju Zaplane kljub nižji nadmorski višini lahko nenavadno obilne.

V sredo, 29. novembra je v višinah dotekala topla in vlažna zračna masa iz jugozahoda, topel jugozahodnik je v južni Sloveniji pihal do nižin. Tam je deževalo, v severni Sloveniji pa snežilo. Podobno kot v severnih krajih so bile tudi na območju Zaplane s prizemnim vzhodnikom temperaturne razmere ugodne za sneženje, vendar pa je zaradi toplejšega zraka v višinah zgolj deževalo pri temperaturi zraka malo nad 0 °C. V južni Sloveniji je bila v tem času temperatura zraka sicer nekaj stopinj nad lediščem.

Pred poldnevom je zaradi spremembe vetra v višinah dež prešel v sneg in snežna odeja se je pričela debeliti, medtem ko je le malce južneje od Zaplane še naprej deževalo tudi na precej večji nadmorski višini. Zvečer je bilo na Zaplani (566 m) že 14 cm snega, v južnem delu Notranjske pa ni bilo snežne odeje niti v krajih 200 m višje. Ponoči so bile padavine obilnejše od pričakovanj in v četrtek zjutraj je bilo snega že 29 cm. Razlike v višini snega med kraji so bile velike, saj je bilo v Logatcu (485 m) 15 cm, na vremenski postaji nekoliko nad Vrhniko (370 m) 12 cm, na Blokah (718 m) 6 cm, v Postojni (533 m) pa 2 cm snega.

Podnevi je na Zaplani snežilo pri temperaturi zraka blizu ničle. Razlika v snežni odeji se je do večera vsaj na Logaškem še nekoliko povečala, na Zaplani je bilo 37 cm, v Logatcu 17 cm, na Vrhniki pa 10 cm snega. Do 1. decembra zjutraj se je snežna odeja na Zaplani odebelila na 40 cm, v Logatcu na 22 cm in na Vrhniki na 13 cm. Podobno veliko snega kot v Logatcu je bilo tudi na območju spodnjega dela Petkovca pri Zaplani (543 m).

 

Zimska podoba, kakršna se za Zaplano v tem letnem času spodobi.

 

Nadmorska višina tako ni vedno odločilni dejavnik za gibanje meje sneženja. Območje Zaplane kljub razmeroma nizki nadmorski višini pogosto prejme večjo količino snežnih padavin predvsem zaradi dveh dejavnikov; prvi je privetrni položaj Zaplane, temperatura zraka je kljub majhnemu dvigu zračne mase z vzhoda ob pobočjih nekoliko nižja, padavine pa močnejše. Drugi dejavnik je prav tako povezan z okoliškim reliefom, saj Zaplana leži na robu pogosto neprevetrene Ljubljanske kotline, kjer se pozimi kopiči hladnejši zrak. V določenih primerih lahko to dejstvo zadostuje za sneženje na Zaplani, medtem ko južneje in zahodneje zgolj dežuje tudi na večji nadmorski višini, saj ta območja ne obkrožajo večje reliefne depresije, kjer bi obležal mrzel zrak. Od vremenske situacije je odvisno, kateri dejavnik prevlada, če sploh.

 

Viri podatkov:

  • ARSO mreža samodejnih meteoroloških postaj
  • zasebna vremenska postaja Petkovec

 

Vreme na Zaplani v oktobru 2017

Na območju osrednje Slovenije je bil oktober za stopinjo Celzija toplejši od referenčnega obdobja 1981-2010. Bolj pomenljiv podatek pa je, da je pustil popolnoma drugačen vremenski vtis od turobnega septembra, naužili smo se namreč suhega in sončnega vremena, v tem delu leta bolj znanega kot babje poletje.

Po povprečni mesečni temperaturi zraka je bil oktober na Zaplani med bolj toplimi doslej. Ta je znašala 10,1 °C, v preteklosti pa sta bila najhladnejša oktobra 2010 in 2011 (7,5 °C), najtoplejša pa oktobra 2006 in 2014 (11,3 °C). 19. oktobra je bila izmerjena najvišja (21,4 °C), 31. oktobra pa najnižja mesečna temperatura (-2,7 °C), ko se je temperatura tudi edinkrat spustila pod ničlo. Slana se je sicer pojavila bolj zgodaj, 2. oktobra se je pri tleh ohladilo pod ničlo. Vsota mesečnih padavin je znašala 60,9 mm, kar predstavlja komaj dobro četrtino običajnih oktobrskih padavin. Padavine so bile neenakomerno razporejene, saj je velik delež mesečnih padavin odpadel na en sam padavinski dogodek 22. oktobra, manjše padavine pa so bile velikokrat zabeležene ob megli. Na mesečni ravni je jugozahodnik prevladal nad običajnim vzhodnim vetrom, pri čemer jugozahodnik ni vedno le veter, ki prinaša spremembo vremena, temveč tudi običajni nočni južni do jugozahodni veter, ki ob stabilnem vremenu prek območja Spodnje Zaplane pihlja iz smeri Logatca k Vrhniki.

 

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani v oktobru 2017.

 

Prvi jesenski mraz, 31. oktober 2017

Spodnja razpredelnica vsebuje podatke o prvi jesenski negativni temperaturi zraka na vremenski postaji Zaplana, v meteorološki hišici 2 m nad tlemi. V letošnji jeseni je bila ta izmerjena danes, 31. oktobra, kar je v primerjavi s preteklimi leti relativno pozno. Negativna temperatura pri tleh, -1,2 °C, je bila sicer izmerjena že 2. oktobra. Datum s prvim mrazom in slano se na območju Zaplane lahko zelo razlikuje glede na mikrolokacijo. Tako se danes na vremenski postaji na Zgornji Zaplani (pri cerkvi) temperatura ni spustila pod ničlo (1,9 °C).

V okoliških mraziščih je meja med zadnjim spomladanskim in prvim jesenskim mrazom pogosto zabrisana, saj se le-ta pojavlja tudi poleti. Z izjemo letošnjega leta, saj je bila zaradi odsotnosti poletnega mraza in nato septembrskega deževja prva negativna temperatura zraka v mrazišču Dolinca zabeležena šele 29. septembra. Danes je bilo v tem mrazišču izmerjeno -9,5 °C.

Oktobrski temperaturni rekordi so še precej nižji – 26. oktobra 2003 je bilo na vremenski postaji Zaplana ob prisotnosti 17 cm debele snežne odeje izmerjeno -7,9 °C, v mrazišču Dolinca (20 cm snega) pa -20,6 °C.

 

Prva jesenska negativna temperatura – Spodnja Zaplana (566 m):

 

2017: 31. oktober (-2,7 °C)

2016: 6. oktober (-1,2 °C)

2015: 20. oktober (-0,9 °C)

2014: 29. oktober (-1,4 °C)

2013: 26. november (-1,7 °C)

2012: 28. oktober (-0,7 °C)

2011: 7. oktober (-0,2 °C)

2010: 22. oktober (-2,2°C)

2009: 15. oktober (-3,3°C)

2008: 29. september (-0,1°C)

2007: 20. oktober (-1,3°C)

2006: 18. oktober (-1,7°C)

2005: 18. ali 19. oktober

2004: 11. november (-0,2°C)

2003: 16. ali 17.oktober

 

Viri podatkov:

LouiseBrooks theme byThemocracy