Vreme na Zaplani v letu 2011

V letu 2011 je bilo razgibano vremensko dogajanje v glavnem omejeno na drugo polovico leta, ko je bilo na vremenski postaji Zaplana zabeležena vrsta različnih vremenskih rekordov. Od pričetka stalnih  meteoroloških meritev na Zaplani v letu 2006 je bilo leto 2011 najbolj suho doslej, za nekaj posameznih mesecev je bila izmerjena najvišja temperatura zraka, visokim jesenskim temperaturam pa je zelo hitro sledilo izjemno zgodnje oktobrsko sneženje in tudi prve negativne temperature zraka so se pojavile nekoliko bolj zgodaj kot v minulih nekaj letih. Veliko je bilo “pozitivnih” temperaturnih rekordov, poleg že omenjenih rekordno visokih temperatur za posamezne mesece je bila denimo 14. julija zabeležena topla noč, ko se na Spodnji Zaplani prvič od obstoja vremenske postaje tudi ponoči ni ohladilo pod 20 °C. Edini “negativni” rekord je bil povezan z mrazišči, kjer je bila zabeležena najnižja julijska temperatura od pričetka meritev.

V osrednji Sloveniji je bilo leto 2011 za 2 °C toplejše od dolgoletnega povprečja 1961-1990, najtoplejše leto doslej pa so zabeležili v visokogorju. Povprečna letna temperatura na Zaplani je bila 9,2 °C, povprečna najnižja 4,8 °C in povprečna najvišja 14,2 °C. V merilnem obdobju je bilo najtoplejše leto 2007, najhladnejše pa 2010. Najnižja temperatura je bila -11,3 °C (25. februar), najvišja 34,7 °C (26. avgust). Na meteorološki postaji Zaplana od pričetka meritev leta 2002 še ni bilo zabeleženega tako izrazitega vročinskega vala od tistega ob koncu avgusta. Vročinski val je bil omejen predvsem na obdobje med 18. in 27. avgustom, v katerem temperatura po klasičnem termometru le v dveh dneh ni presegla 30 °C, kar štirikrat pa je dosegla vrednost vsaj 34 °C. S klasičnim termometrom je bila 26. avgusta izmerjena celo temperatura 35,0 °C. Vročina se je čez nekaj dni še nadaljevala in na vremenski postaji je bila prvič zabeležena temperatura nad 30 °C tudi še v septembru. V meteorološki hišici na dva metra višine je temperatura jeseni prvič padla pod ledišče 7. oktobra, spomladi pa zadnjič 18. aprila. Prva jesenska negativna temperatura se je pojavila kasneje kot običajno, obdobje spomladanskih zmrzali pa se je končalo nekoliko prezgodaj. Glede na temperaturne izmerke v meteorološki hišici so se morale zmrzali pri tleh spomladi pojavljati še precej kasneje (6. maj). V mraziščih pa je težko ločiti med zadnjo spomladansko in prvo jesensko zmrzaljo, saj se je v mrazišču Dolinca 3. julija ponoči temperatura spustila na rekordnih -1,1 °C, kar je najmanj v juliju po letu 2004. Glede na minula leta je bilo zabeleženih največ hladnih, toplih in vročih dni doslej.

Število karakterističnih meteoroloških dni v letu 2011 v primerjavi z leti v preteklosti.

Od pričetka meritev padavin je bilo leto 2011 na Zaplani daleč najbolj suho, kot kažejo podatki z nekaterih uradnih meteoroloških postaj z dolgoletnimi merilnimi nizi, pa je bilo v osrednji Sloveniji celo najbolj suho v zadnjih 60-ih letih. Več informacij bo znanih šele na osnovi podatkov z nekaterih uradnih padavinskih postaj v okolici Zaplane. Na vremenski postaji Zaplana je bilo izmerjeno 1146,4 mm padavin, kar je le nekaj čez 60 % dolgoletnega povprečja na padavinski postaji Rovte. V podpovprečno namočenem letu je izstopal zlasti mesec november, ki je s 6,4 mm padavin prevzel primat najbolj sušnega meseca na Zaplani od pričetka meritev padavin.

Sušno leto 2011 v primerjavi s preteklimi leti.

Omembe vredni vremenski dogodki so še zelo zgodnje sneženje 7. oktobra, nenavadno obilno sneženje 19. oktobra ter dolgotrajna megla in daljši niz ledenih dni v novembru. November je bil po povprečni temperaturi bolj zimski od marsikaterega osrednjega zimskega meseca v preteklosti, december pa je le še potrdil izjemno slabe snežne razmere v minulem letu. Po količini snežnih padavin je bilo po nižinah leto 2011 zelo skromno, kar se pozna tudi po maksimalni višini snega na Zaplani, ki s 25 cm ni bila zabeležena v kakšnem zimskem ali spomladanskem mesecu, temveč kar 20. oktobra. Sneženje 7. oktobra je bilo najbolj zgodnje sneženje po letu 1977.

Povprečna dnevna temperatura, veter in kumulativa padavin na Zaplani v letu 2011.

 Viri podatkov:

– digitalni arhiv meteoroloških podatkov ARSO-meteo.si

Comments are closed.

LouiseBrooks theme byThemocracy