Snežne razmere na Zaplani 21.marca 2010

V letošnji meteorološki pomladi vladajo na Zaplani tipične snežne razmere. Na kratko bi jih lahko opisali kot spomladansko-zimski kontrasti, saj je v splošnem sneg že skopnel, na prisojnih pobočjih so iz zemlje pokukali prvi znanilci pomladi, medtem ko je v osojnih legah, še posebno pa v mraziščih, snega še vedno veliko. Take razmere se pojavljajo po zimah, kakršna je bila letošnja, torej z dovolj snežnih padavin. V milih zimah pade malo snežnih padavin in tako se tudi v mraziščih ne more nabrati toliko snega, da bi se lahko zadrževal še v pozni pomladi.

19.marec je bil zadnji dan, ko se je lahko na Zaplani še govorilo o strnjeni snežni odeji. 20.marca je bila v okolici meteorološke postaje Zaplana že manj kot polovica površine pokrita s snegom. Čeprav je bilo na merilnem mestu še 10cm snega, je šlo le za snežne krpe. Na Logaškem polju je sneg skopnel že kakšen dan ali dva pred tem. Mrazišče Dolinca je kazalo klasično pomladno podobo. Prisoje so bile kopne že več dni, na osojah pa je vztrajala še relativno debela snežna odeja.

Mrazišče Dolinca je zaradi svojih karakteristik znano po nizkih jutranjih temperaturah, snežne razmere pa so boljše v nekaterih globjih in senčnih mraziščih. Eno takih je sosednje mrazišče pod čebelnjakom. 21.marca zjutraj je bilo v tem mrazišču še 62cm snega.

Kljub nizki nadmorski višini 489m po snežnih razmerah še bolj izstopa mrazišče Globoka dolina v bližini Jezerca, kjer od 21.marca tudi potekajo meritve temperatur. Tega dne je bilo v tem globokem in z gozdom poraščenem mrazišču 60-75cm snega.

Tudi na uravnanih in odprtih legah izven mrazišča je bilo snega glede na bližnjo okolico še veliko. Glede na višino snega je tako ponekod vladala prava zima…

…medtem ko so se črni telohi in spomladanski žafrani večinoma že lahko mirno spogledovali z umikajočo se snežno odejo.

Snežna odeja, ki se je na Zaplani zadrževala vse od 2.januarja, je torej povečini skopnela. Prave zime je nepreklicno konec, kar pa ne pomeni, da v aprilu ne more pasti še veliko mokrega snega, ki bi se v primeru nočnega zmrzovanja zadržal nekaj dni. Nenazadnje je pomenljiv podatek, da se je v obdobju 2002-2006 aprilski sneg na Zaplani pojavil čisto vsako leto in da so bila pravzaprav zadnja tri leta brez aprilskega snega posebnost glede na dolgoletne statistike.

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy