Vreme na Zaplani v pomladi 2023

Letošnja meteorološka pomlad na obmocju osrednje Slovenije po temperaturi zraka in višini padavin ni odstopala od dolgoletnega povprecja 1991-2020. Podobno kot v prejšnjih letih je mili zimi sledila pomlad z vsaj enim prehladnim mesecem. Kljub hladnejšemu vremenu je pomlad na Zaplani minila brez pozebe in omembe vrednega sneženja.

V merilni zgodovini vremenske postaje Zaplana sta po povprecni temperaturi zraka treh pomladnih mesecev doslej najbolj odstopali pomladi 2021 (7,2 °C) in 2007 (10,8 °C). Letošnja je bila s povprecno temperaturo 9,0 °C precej obicajna za merilno obdobje po letu 2006. Pomlad je spremljala nadpovprecna toplina v marcu, sledil je hladnejši april in zmerno topel mesec maj. Pod 0 °C se je temperatura zraka na dveh metrih višine v meteorološki hišici zadnjic spustila 10. aprila, toda mraz pri tleh je še vztrajal, saj je nazadnje zmrzovalo 26. aprila. Za razliko od dela Primorske je tudi letošnja pomlad na Zaplani minila brez pozebe, saj zadnje nizke temperature niso sovpadle z razvojem vegetacije.

 

Pomlad 2023 je na Zaplani minila brez vecjih vremenskih pretresov.

 

Meteorološka pomlad je bila nekoliko bolj suha v primerjavi z zadnjim desetletjem, vendar je bil primanjkljaj majhen. Padlo je 334,8  mm padavin, kar je 90 % dolgoletnega pomladnega povprecja 1991-2020 na merilnih postajah Logatec in Vrhnika. Marec je bil presuh mesec, april in maj sta bila povprecno namocena. Zabeleženi sta bili dve skromni sneženji in 5 dni s snežno odejo, debelejšo od enega centimetra. Snežna odeja je bila zabeležena en dan v aprilu, v veliki meri pa je bila posledica februarskega snega, ki se je zadržal v zacetek marca. Snežna odeja je bila z 19 cm najdebelejša 2. marca.

Spodnja tabela prikazuje število toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), pomladno povprecje minimalne oziroma maksimalne dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v meteorološki pomladi 2023 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko pomlad 2023.

 

Pomlad je velikokrat temperaturno pestra, saj so bile v preteklosti izmerjene vrednosti temperature v razponu od -10 °C do 30 °C. Primerjava z lansko, suho in soncno pomladjo je zelo povedna. Ce je bilo lani veliko hladnih in toplih dni s temperaturo pod 0 °C oz. nad 25 °C, pa je bilo letos teh bistveno manj. Prvic se je zgodilo, da je bilo spomladi na Ulovki po vseh v zgornji tabeli zajetih kriterijih hladneje kot na Spodnji Zaplani, celo po povprecni minimalni temperaturi. Tu se odraža pogosto oblacno in vetrovno vreme, ko je bila temperatura na Ulovki zaradi vecje nadmorske višine ter ob odsotnosti temperaturne inverzije vecino casa nižja. Najnižja temperatura v obdobju treh mesecev je bila izmerjena v marcu, najvišja v maju, vendar je bilo tako le na referencni postaji na Spodnji Zaplani. V mraziscih in na Ulovki je bilo najbolj mrzlo v aprilu. V mraziscih so dnevi s temperaturo nižjo od -10 °C spomladi pogosti, letos pa je bil takšen dan le eden. Veliko manj kot v preteklih letih je bilo tudi hladnih dni z najnižjo dnevno temperaturo pod 0 °C. 10. maja je bila v mraziscu Dolinca zadnjic izmerjena negativna temperatura -1,2 °C, medtem ko je bilo ob koncu maja trikrat okrog 2 °C.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy