Vreme na Zaplani v letu 2021

Leto se je pricelo z zasneženim januarjem, ki pa ni popravil vtisa lanske mile zime. Drugic zapored je sledil izjemno topel februar, temu pa hladnejša druga polovica pomladi, ko je z aprilsko ohladitvijo prišlo do pozebe vecjih razsežnosti. Hladnemu in zelo mokremu maju je sledil rekordno suh junij. Poletje je bilo bolj suho in vroce kot v minulih letih, del Zaplane pa je po daljšem casu zajelo mocnejse neurje. Leto se je izteklo z vremensko relativno stabilno jesenjo in z vsaj po snegu povsem zimskim decembrom.

 

Aprilski sneg s temperaturo zraka -21 °C v mraziscih je bil za omenjeni mesec bržkone stoletni vremenski dogodek.

 

Povprecna letna temperatura zraka 9,2 °C je bila na vremenski postaji Zaplana med nižjimi v zadnjih 16 letih. Absolutna najnižja temperatura je bila -11,5 °C (15. februar), najvišja 34,1 °C (14. avgust). Po kriteriju povprecne mesecne temperature so v hladnejšo smer odstopali april, maj in oktober, medtem ko so bili izrazito pretopli meseci februar, junij, julij in september. Pri tem je dalec najbolj, za kar 4 °C odstopal junij. Na vremenski postaji Zaplana so bili v letu 2021 izmerjeni štirje mesecni temperaturni rekordi. Februarja, junija in decembra je bila izmerjena doslej najvišja temperatura zraka za omenjene tri mesece, aprila pa najnižja. Meteorološka zima (mesec december sicer sodi še v leto 2020) je bila podobno kot poletje za 2 °C toplejša od dolgoletnega povprecja. Jesen je bila povprecno topla, hladnejša je bila meteorološka pomlad.

 

Povprecna dnevna temperatura in kumulativa padavin na Zaplani v letu 2021.

 

Leto 2021 je bilo temperaturno pestro. V primerjavi s preteklostjo je bilo v toplejši polovici leta vec toplih in vrocih dni, v hladnejši polovici leta pa je bilo vec hladnih dni. Število slednjih je bilo celo drugo najvišje doslej in je posledica pogostejših vrednosti pod 0 °C v prehodnih mesecih, kot so marec, april in oktober.

 

Število izbranih meteoroloških dni v letu 2021 v primerjavi s preteklimi leti.

 

Na letni ravni je padlo 1426,2 mm padavin, kar je 85 % dolgoletnega povprecja na bliznjih meteoroloskih postajah z daljšim merilnim nizom. Po vecjem primanjkljaju padavin so izstopali marec, junij, september in oktober, po izraziti namocnosti pa januar in zlasti maj. Mesecu maju, v katerem je padlo 250 % obicajnih padavin, je sledil junij z le 10 % povprecnih padavin. Najbolj zasnežen je bil december s 24 dnevi s snežno odejo, sledil je januar z 22 dnevi. Decembra je bila z 51 cm izmerjena najvišja snežna odeja minulega leta.

 

Potek vremena na Zaplani v letu 2021.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy