Sneg in mraz 7. aprila 2021

Topli meteorološki zimi 2020/2021 je sledil topel konec marca in zacetek aprila, ko so za ta cas izjemno visoke vrednosti temperature zraka marsikje že spodbudile razvoj vegetacije. Povecala se je verjetnost pozebe, ki žal ni izostala niti letos.

 

Sneg 6. aprila

Izjemen aprilski mraz je mocno okrepila snežna odeja, ki je pokrila vecji del države. Na Zaplani je pricelo snežiti v torek, 6. aprila zjutraj s prihodom izrazite hladne fronte. Nekaj ur po sneženju je bilo kljub posedanju izmerjeno kar 30 cm snega. Sprva je šlo za moker sneg, ki je bil proti vrhu snežne odeje vse bolj suh, saj je vecja kolicina snega padla pri temperaturi okrog -1 °C. Na lokaciji vremenske postaje na Spodnji Zaplani (566 m) so se kljub aprilskemu soncu zvrstili štirje dnevi s snežno odejo.

 

Pojav aprilskega sneženja

Aprilsko sneženje je na Zaplani obicajen pojav, pojavlja se v še obilnejši obliki kot letos, pomnimo pa tudi majsko sneženje. V novejšem casu je znan primer iz 27. aprila 2016, ko je na Zaplani zapadlo 30 cm snega. Kljub takrat že ozeleneli vegetaciji ni prišlo do snegoloma, saj je ob dovolj nizki temperaturi zraka padal suh sneg. Je pa prišlo do hude pozebe, ceprav so bile nocne temperature zaradi megle precej višje od letos izmerjenih.

Najvec snega na Zaplani v aprilu je bilo v bližnji preteklosti v prvih dneh aprila 1996. Obilno sneženje je Zaplani prineslo med 70 in 80 cm snega, pri cemer je šlo za novozapadli sneg, saj so bila pred sneženjem tla v krajih v okolici Logatca vecinoma že kopna.

 

Mraz 7. aprila

Debela snežna odeja relativno suhega snega je v kombinaciji s suhim ozracjem in vecerno razjasnitvijo obetala zgodovinsko ohladitev za ta del leta. Takšne kombinacije omenjenih dejavnikov smo v novejšem casu redko deležni celo sredi zime. Nekaj ur po sneženju 6. aprila je prišlo do vecernih razjasnitev, vendar kot se je izkazalo pozneje noc ni minila povsem brez oblakov. V vecernem casu se je za dve uri pooblacilo na obmocju severnega dela Notranjske, predvidoma pa še enkrat po 2. uri zjutraj.

Kljub manj izjemnim pogojem za nocno ohlajanje se je na vremenski postaji na Spodnji Zaplani (meritve od leta 2003) ohladilo do -9,0 °C. Ceprav bi bila v primeru dlje casa trajajoce jasnine mogoca temperatura vsaj -10 °C, je bil prejšnji aprilski rekord presežen za 2 °C (-7,0 °C 8. aprila 2003, dosežen brez prisotnosti snega). Tako nizka temperatura kot zanimivost ni bila izmerjena niti v zimi 2019/2020, v nekaterih drugih primerih pa zimska temperatura ni padla pod -10 °C.

Precej bolj je bil presežen aprilski temperaturni rekord v mraziscih. V mraziscu Dolinca (stalne meritve od leta 2004) je bilo doslej najbolj mrzlo 2. aprila 2020, -12,7 °C. Ravno za mesec april se je pricakovalo najvecji presežek temperaturnega ekstrema, saj je bil ta v aprilu doslej vedno izmerjen brez prisotnosti snežne odeje. Tokrat ni prišlo le do kombinacije jasne in zasnežene noci, temvec za april nenavadne kombinacije suhega zraka in suhega snega, ki omogoca najintenzivnejše nocno ohlajanje.

V primerjavi z mrazisci v južnem delu Notranjske je noc na Zaplani minila z nekaj pooblacitvami, v nižjih plasteh ozracja pa je prevladoval zahodni zracni tok. Ta krepi krajevni nocni veter, ki pihlja preko Spodnje Zaplane, pri cemer mrazisca pogosto prepiha ali vsaj zavre ohlajanje v njih. Kljub samo trem uram nocnega ohlajanja med posameznimi motnjami je bilo v mraziscu Dolinca po 2. uri zjutraj izmerjeno -19,5 °C, v sosednjem Dvojcku pa -21,4 °C. Ob omenjenih motnjah se je temperatura v mraziscih vedno uskladila s temperaturo njihove višje okolice.

 

Aprilskih -20 °C v mrazišcu Dvojcek (553 m).

 

7. april je bil izjemno mrzel dan za ta del leta, ne le po jutranjem mrazu, temvec tudi po nizki dnevni temperaturi zraka. Popoldne so ozracje dodatno ohladile snežne plohe, povprecna dnevna temperatura zraka na vremenski postaji Zaplana pa je znašala za april izjemnih -2,8 °C. To je velik odmik od prvotne izjemne vrednosti 1. aprila 2013 (-0,4 °C).

 

Posnetek z Medvedjega Brda nad Logatcem razkriva zimsko vreme 7. aprila, kakršnega smo v novejšem casu težko deležni celo pozimi.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy