Vreme na Zaplani avgusta 2023

Avgust je bil v osrednji Sloveniji za pol stopinje Celzija toplejši v primerjavi s povprecjem 1991-2020. Po juliju so tudi zadnji mesec meteorološkega poletja zaznamovale rekordno obilne padavine. A te so bile casovno razporejene zelo neenakomerno in veliki kolicini dežja navkljub je bil vecji del meseca suh z nekaj pozne poletne vrocine.

Na vremenski postaji Zaplana sta v preteklosti po povprecni temperaturi zraka najbolj odstopala avgust 2006 (15,1 °C) in avgust v letih 2012 ter 2018 (20,3 °C). Letošnji je bil s povprecno mesecno temperaturo zraka 18,7 °C nekoliko hladnejši v zadnjih desetih letih. Najvišja mesecna temperatura je bila izmerjena 25. avgusta (32,8 °C), najnižja pa 8. avgusta (7,1 °C). Zabeleženih je bilo 17 toplih dni s temperaturo nad 25 °C in štirje vroci dnevi nad 30 °C. V sredini meseca se je ob vzhodnih vetrovih stopnjevala vrocina, ki pa se je iztekla z jugozahodnikom in najvišjo temperaturo minulega poletja. Tople noci s temperaturo nad 20 °C so se pojavljale samo v višjih delih Zaplane, na Spodnji Zaplani pa je bilo na mikrolokaciji vremenske postaje z 18,2 °C najtopleje v noci na 24. avgust. Prevladovalo je suho vreme, saj so bile padavine omejene na zacetek in konec meseca. Kljub temu je padlo 289,5 mm dežja, kar je vec kot dvakrat toliko kot znaša povprecna avgustovska višina padavin. To je najvec od pricetka meritev, a ne veliko vec kot v avgustu 2006. Zaplana je bila sicer delezna veliko dežja, toda ob obeh vecjih padavinskih dogodkih je bila povsem izven najbolj namocenih obmocij. Nevihte so bile pogoste, omembe vredna je predvsem nevihta z vecjo kolicino drobne toce 6. avgusta, ko se je zaradi njenega hladilnega ucinka sredi dneva temperatura spustila do 9 °C, v mraziscih z manjšim volumnom zraka pa celo pod 8 °C. Na mesecni ravni je prevladoval veter vzhodnih smeri, posebno sredi meseca so zaradi stabilnega vremena pihali krajevni vetrovi, kar na Zaplani pomeni dnevni vzhodni ter južni nocni veter. Podobno kot na vremenski postaji Zaplana se je tudi v bližnjem mraziscu Dolinca temperatura najnižje spustila 8. avgusta in sicer na 2,5 °C.

 

Povprecna dnevna temperatura, veter in padavine na Zaplani avgusta 2023.

 

LouiseBrooks theme byThemocracy