287

Višje od okoliških smrek. 220 kV daljnovod Kleče-Divača.

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy