286

Trasa Kleče-Logatec. Havarijski daljnovod in gradnja novega 110 kV daljnovoda.

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy