285

Popravilo 220 kV daljnovoda Kleče-Divača.

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy