284

Posledice žleda na električnem omrežju. 220 kV daljnovod Kleče-Divača. Steber v ozadju je bil podrt ob žledu januarja 1997.

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy