Društvo

V septembru 2012 je bilo v Logatcu ustanovljeno Društvo za raziskovanje vremena in podnebja (DRVP). V skladu z zakonodajo mora biti društvo nepridobitno in iz tega vidika je namen društva sprva predvsem kritje osnovnih stroškov nadaljnjega širjenja mreže vremenskih postaj in preostalih dejavnosti, kar se je doslej počelo na povsem prostovoljni osnovi. Avtor spletnih strani Podnebje Zaplane sem eden od treh ustanoviteljev društva.

Povezani dokumenti in datoteke

Društvene spletne strani

– društvena E-pošta info@vreme-podnebje.si

Comments are closed.

LouiseBrooks theme byThemocracy