Vreme na Zaplani v poletju 2023

V osrednji Sloveniji je povprecna poletna temperatura zraka dolgoletno povprecje 1991-2020 presegla za slabo stopinjo Celzija. Ce je bilo poletje 2022 izjemno suho in v delu Slovenije najbolj vroce v zgodovini meteoroloških meritev, pa je bilo letošnje po kriteriju padavin povsem drugacno, saj je celo na državni ravni padlo najvec dežja doslej.

S povprecno temperaturo 18,7 °C je bilo minulo poletje na Zaplani nekoliko znosnejše v primerjavi s poletji v zadnjih desetih letih. Od pricetka meritev je bilo najbolj vroce poletje 2022 (20,3 °C), na drugi strani kot najhladnejše velja deževno poletje leta 2014 (17,2 °C). Najvišja letošnja poletna temperatura je bila izmerjena 25. avgusta (32,8 °C), najnižja pa 8. avgusta (7,1 °C). Noben od treh poletnih mesecev ni odstopal za vec kot stopinjo Celzija od obicajnih razmer, najbolj se je povprecju približal avgust, pa ceprav smo ravno ob koncu tega meseca beležili najbolj vroce vreme. Vrocina je letos v glavnem sovpadla z vzhodnim vetrom, ki Zaplani prinaša nekoliko nižje vrednosti temperature.

 

Tekom poletja je na vremenski postaji Zaplana povecini drobna toca padala kar petkrat.

 

Skupna višina padavin treh poletnih mesecev je znašala rekordnih 664,0 mm, kar je 172 mm vec kot v doslej najbolj namocenem poletju 2007 (takrat je veliko dežja padlo v le enem lokalnem padavinskem dogodku). V deževnem poletju 2014 je bila temperatura sicer veliko nižja in padavine še malo pogostejše kot letos, a so bile te jesenskega tipa oz. veliko bolj umirjene v primerjavi z letošnjimi nevihtnimi nalivi. Nasprotno je v najbolj suhem poletju 2013 za primerjavo padlo 183,8 mm, v lanskem pa 199,5 mm dežja. Letošnja izmerjena višina padavin je rekordna za meteorološko poletje, kljub temu, da obmocje Zaplane ob vecjih padavinskih dogodkih ni bilo v srediscu vremenskega dogajanja. Posebno ob poplavah 4. avgusta je bilo na Zaplani zelo malo dežja v primerjavi s kraji nekaj kilometrov severneje. Junij je bil nekoliko presuh mesec, nakar sta se zvrstila rekordno mokra julij in avgust. Nevihtne linije in vecji nevihtni sistemi iznad Italije, ki so sicer obicajen poletni meteorološki pojav, so Zaplano veckrat prehajali, ki pa kljub 4 cm veliki toci 24. julija in mocnemu vetru 12. ter 18. julija, niso povzrocili vecje materialne škode.

Spodnja razpredelnica kaže število vrocih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 30 °C), toplih dni (najvišja dnevna temperatura je višja ali enaka 25 °C), toplih noci (najnižja nocna temperatura je višja ali enaka 20 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo temperaturo (T min in T max), poletno povprecje najnižje oziroma najvišje dnevne temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprecno temperaturo v poletju 2023 (T povp, dnevno povprecje je izracunano iz vrednosti temperature ob 8., 15. in dvakratne vrednosti temperature ob 22. uri). Merilno mesto Dolinca se nahaja v mraziscu.

 

Temperaturni podatki za meteorološko poletje 2023.

 

Letošnje poletje je prineslo manj vrocinskih valov, ti so bili tudi manj intenzivni. Nižje je bilo število vrocih dni nad 30 °C in toplih dni nad 25 °C, vendar je bilo teh od pricetka meritev tudi že manj. V najvišjih delih Zaplane na 800 m višine se ni ogrelo nad 30 °C, je bilo pa na Ulovki zabeleženih pet toplih noci s temperaturo nad 20 °C. Na Spodnji Zaplani so tople noci redke in letos sploh niso bile zabeležene. Najvišja nocna temperatura je bila na tej lokaciji 18,7 °C, izmerjena 16. julija. Topla noc je bila sicer nazadnje zabeležena v juniju 2019. V mraziscih Zaplane je minilo že sedmo zaporedno poletje, ko ni bila izmerjena negativna temperatura zraka. Pred tem je v 13. poletjih negativna temperatura zanimivo izostala le enkrat. Najnižja izmerjena poletna temperatura 2,5 °C je v mraziscu Dolinca celo najvišja od pricetka meritev leta 2002.

 

Leave a Reply

LouiseBrooks theme byThemocracy